Views
5 months ago

revista

Sânzienele au fost la

Sânzienele au fost la noi Profesor, Moraru Dorina “Un popor fără tradiții este un popor fără viitor.” În prezent, modernitatea și mondenitatea își revendicǎ cu furie dreptul dominant în viaţa tânǎrului, de cele mai multe ori, un drept greșit înţeles de cǎtre aceștia, ce își doresc independenţǎ moralǎ și emoţionalǎ, dar se simt tot mai depǎrtati unul faţǎ de celǎlalt, faţǎ de parinţi, familie, farǎ sǎ aibǎ conștiinţa conectǎrii la o culturǎ generalǎ, nationalǎ, în care oamenii sunt înfrǎţiţi mai presus de orice deosebire de fire, situatie, bogaţie, vârstă. Activitatea a făcut parte din proiectul educațional interjudețean „Datinile românilor de ieri văzute prin ochii tinerilor de azi ”. Acest proiect a dorit sǎ cultive dragostea pentru tradiţii, printr-o serie de activitǎţispectacole, în rândul elevilor, prin care sǎ îi ajute în conturarea identitǎţii nationale, farǎ a le “domina” convingerile despre viaţa modernǎ, despre cum ȋși pot petrece timpul distrându-se. S-a dorit a fi un argument pentru ca “gimnasiul şi liceul să formeze omul dinǎutru, omul armonios, omul sănătos, omul cu iubire pentru lucruri vrednice şi folositoare, omul capabil de a da de la dânsul, fără a cere prea mult, ceea ce este necesar pentru dezvoltarea unei societăţi. Românul întreg de care avem nevoie. (Nicolae Iorga). Activitatea și-a propus reconstituirea la 24 iunie, de Drǎgaicǎ, a tuturor ritualurilor din popor pentru invocarea ploii – Sânzienele, Paparudele, Caloianul. În cultura populară, Sânzienele sunt niște fete frumoase, care trăiesc îndeosebi prin păduri sau pe câmpii, cel mai adesea, jucând. Sânzienele sau drăgaicele sunt binevoitoare față de om, ajută la rodirea plantelor și copacilor, a viețuitoarelor în general. Ele sunt socotite zâne ale câmpului, dând puteri deosebite florilor și buruienilor, astfel încât acestea, în preajma sărbătorii de pe 24 iunie, devin plante de leac. Dincolo de activitatea ȋn sine, elevii s-au familiarizat cu altfel de cutume, neştiute de mulţi, auzite de alţii, dar care impresioneazǎ plǎcut şi ȋi atrage, ȋi instigǎ la cunoaşterea lor, anulându-se astfel ignoranţa despre trecut şi tradiţii şi cultivându-se curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere a acestora… iar noi… cadrele didactice ne-am bucurat de acest lucru! Grupul țintă a fost alcătuit din elevii claselor IX-XII din cadrul colegiului, cu dragoste de obiceiurile naționale și dornici sǎ aprofundeze tradițiile românești. Profesorii coordonatori au fost: Moraru Dorina, Dabija Simona și Popovici Ion. 22

Parteneriat .....în pași de dans Profesor Vieru Diana Manuela, Liceul Tehnologic “Simion Mehedinți” Galați Profesor Pavel Marian “Voluntarii nu au neapărat mult timp liber; ei au doar inimă.” Este știut că Strategia Națională de Acțiune Comunitară, proiect național, demarat în anul 2006, prin colaborarea dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Children’s High Level Group, permite încurajarea implicării elevilor, în calitate de voluntari, în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate, în vederea facilitării incluziunii sociale prin dezvoltarea educațională și socială a acestora din urmă. Una din cele mai frumoase activități, din multitudinea celor care se pot realiza în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, este reprezentată de concursul de dans „Împreună pentru viitor”. Acest concurs a adus, pe parcursul a 6 ani, Liceului Tehnologic „Simion Mehedinți”, Galați, o frumoasă colaborare cu elevi și cadre didactice ale Colegiului de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc”. Premiile câștigate, locurile I la fazele locale, regionale și naționale ale concursului „Împreună pentru viitor”, din perioada 2012-2017, excursiile organizate cu elevii celor două școli, activitățile specifice „Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități” și „Zilei Internaționale a Dansului”, toate acestea au permis atingerea acelor obiective care vizează elevii voluntari (din școlile de masă), cât și pe cei beneficiari (din școlile speciale) și anume: - încurajarea elevilor din învățământul de masă în practicarea voluntariatului; - stimularea și dezvoltarea abilităților elevilor cu nevoi speciale; - participarea la activități specifice terapiei prin artă; - organizarea de activități interesante, stimulative; - incluziunea socio-profesională a elevilor cu CES. Astfel am demonstrat că acţiunile şi programele comunitare, ca activităţi voluntare, reprezintă o oportunitate de învăţare valoroasă, care nu vine prin studierea cărţilor, ci prin implicarea activă şi personală în procesul de învăţare. În cadrul programului Strategia Națională de Acțiune Comunitară derulat în anul școlar 2016-2017, voluntarii împreună cu beneficiarii au desfășurat activități de: socializare, jocuri, lectură povești, confecționare de medalioane, felicitări și alte mici obiecte decorative, ecologizare, pregătire și participare pentru concursuri, preparare de prăjituri, salate și alte produse alimentare. Pentru copii, beneficiile au fost următoarele: integrarea în comunitatea locală, câștigarea încrederii în forțele proprii, dezvoltarea abilităților creative și de comunicare, dezvoltarea de noi aptitudini și abilități. Am văzut în SNAC o șansă de a fi alături de cei defavorizați de soartă. Proiectul a însemnat pentru mine o experiență unică – m-am descoperit și i-am descoperit pe alții! 23

descarca formatul pdf - Unicef
17. REVISTA PRESEI 27-iul-2012 - dci.uvt.ro
Învă ământul românesc între tradi ie și modernism - SIP Hunedoara
Revista Intelligence -Corel-text-site.cdr - Serviciul Român de Informaţii
No 7 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala
ISSN 2069 – 7961 ISSN-L = 2069 – 7961 Ianuarie 2012
Profesor Moise Carmen Daniela Colegiul National Nichita Stanescu ...
Descarcă revista în format PDF - idea
Descarcă revista în format PDF - idea
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 3
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
No 2 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala ...
selec } ia cervidelor v~nåtoarea continuå seriozitate ... - Revista DIANA