Views
2 weeks ago

revista

Teatru de comedie Trupa

Teatru de comedie Trupa intergalacticii Profesor, Di Grandi Nicoleta De ce, dacă noi jucăm în mod natural niște roluri, avem nevoie de teatru? Teatrul, la fel ca literatura, satisface niște nevoi sufletești și reușește să ajungă la sufletul oamenilor. Pentru a juca teatru, elevii nu învață doar texte pe de rost, ci și multe alte lucruri: să se concentreze, să interacționeze cu alții și să se exprime clar, autentic, articulat. Pe lângă acestea, ei învață să se integreze într-un grup, dar să se și impună ca individualitate. Își dezvoltă simțul limbii și al situațiilor sociale. Ei experimentează comportamentul emoțional, exersează mișcări și își dezvoltă conștiința de sine, creativitatea, abilitățile de comunicare și adaptarea la diferite situații de viață. Elevii își asumă cu responsabilitate sarcina de a duce la bun sfârșit un proiect. Așadar, teatrul are efecte benefice asupra componentelor intelectuale, emoționale și sociale ale personalității tinerilor. În anul școlar 2016-2017 am continuat activitatea trupei de teatru INTERGALACTICII având în componența sa un număr de 24 elevi proveniți din următoarele clase a IX-a A și C, a X-a E, și XI-a F și D, fiind coordonați de doamnele profesor Di Grandi Nicoleta și Grigoraș Elena. Printre activitățile propuse menționez: exerciții de interpretare a textului, discuții privind intonația, expresivitatea acustică, analiza elementelor paralingvistice si nonlingvistice care însoțesc discursul dramatic, stabilirea decorului, repetițiile pe acte și repetițiile finale. A fost aleasă piesa „Bacalaureat” de Ioan Luca Caragiale, piesă ce presupune prezența a 9 actori pe scenă, iar elevii ce au interpretat au fost aleși în funcție de următoarele criterii: vârsta, dicția, capacitatea de memorare, seriozitatea, consecvența. Pe parcursul întâlnirilor s- au desfășurat, în general, două tipuri de activități: 1. de confecționare a decorului – pentru care s-a stabilit o grupă de 3 elevi; 2. de interpretare a rolului – pentru care s-a stabilit o grupă de 6 elevi. După numeroase repetiții parțiale și generale, elevii au prezentat piesa la Cercul metodic de limba engleză. În cadrul Săptămânii Școala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun s-a reprezentat piesa de teatru elevilor şi profesorilor de Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”. Dramatizarea piesei a fost filmată, prelucrată şi montată, în format audio/video. Trupa s-a înscris în competiția județeană a liceelor, la Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi ”I. L. Caragiale” în perioada 29-31 mai 2017 la Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”. Activitatea desfășurată a fost un câștig pentru elevi, întrucât le- a dezvoltat imaginația, bunul gust, a fost o bună modalitate de a deschide universul copiilor către cultură, de a se identifica cu diferite personaje și de a-și forma personalitatea (prin învățarea unor comportamente de tip pozitiv sau negativ pe care personajele le afișează). Trupa a primit Premiul Special al Juriului pentru cel mai bun personaj feminin interpretat de eleva Răgălie Mădălina de la clasa a XI-a F. Ne mândrim cu acești elevi care reușesc să îmbine într-un mod util și eficient activitatea școlară cu cea extrașcolară. Succes pe mai departe !!! 24

Proiect educațional “Ospitalitate marca România ” 25 Profesor, Ivașc Marilena Ediția a II-a a proiectului educațional “Ospitalitate marca România” a fost înscris în Calendarul Activităților Educative Județene 2017 al ISJ Galați, la domeniul tehnic. Acesta s-a derulat pe o perioadă de 8 luni (noiembrie 2017- iunie 2017). Partenerii implicaţi in activităţile noastre au fost: Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu Neamț; Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra Neamț; Biblioteca Județeană V.A. Urechia; SC COMTEL FOCUS SA (Hotel Angelo by Vienna House București). Secțiunile proiectului au fost: Secţiunea 1 ”Sărbători cu bucate îmbelșugate” - participanții vor trimite materiale în format electronic (referate, prezentări power point, scurt metraje). Lucrările vor fi jurizate şi premiate de către o comisie constituită din reprezentanţii instituţiilor partenere. Secţiunea 2 ”Destinația cea mai atractivă” - participanții vor trimite materiale în format electronic (referate, prezentări power point, scurt metraje) în care vor promova o zonă sau obiectiv turistic la alegere. Secţiunea 3 ”Azi ucenic, mâine Chef” - Concurs gastronomic cu participare directă. Activitățile au constat în: - constituirea grupului de lucru şi distribuirea sarcinilor; - promovarea proiectului în rândul profesorilor şi al elevilor; - realizarea parteneriatelor educaţionale; - realizarea paginii de Facebook a proiectului; -Ne informăm astăzi, să devenim profesioniști mâine (explorarea diferitelor surse de informare); - Excursie de documentare la București (vizitarea Târgului de Turism al României și a hotelului Angelo by Vienna House București; - Excursie de documentare în județul Neamț și schimb de experiență cu Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu Neamț și liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra Neamț; - Călător prin hotelurile lumii (susținere de prezentări); -Concurs cu secțiunile ”Sărbători cu bucate îmbelșugate” și ”Destinația cea mai atractivă”. La proiect au participat 80 de elevi și 27 cadre didactice din 6 județe ale țării. Bugetul activităților a fost de 200 lei, susținut din contribuție proprie pentru printarea materialelor (diplome, pliante) și serviciile poștale. S-a acordat un procent de 25% premii din numărul total de participanţi la fiecare secțiune. Rezultate obţinute au fost fișe ale activităților desfășurate, fotografii ale activităților, diplome pentru participanți la activitățile derulate, lucrări ale elevilor şi a cadrelor didactice. Impactul educativ asupra elevilor participanți a constat în crearea unei conexiuni între dimensiunea didactică/metodologică a turismului și alimentației publice, şi conţinutul unor module de specialitate. Considerăm că maniera de abordare a activităților propuse în acest proiect educațional au relevat flexibilitate, varietate, au activat stări interioare, au avut încărcătură emoţională; elevii au realizat activități aplicative prin participarea la activitățile proiectului. Proiectul a avut impact şi asupra profesorilor coordonatori, oferindu-le acestora şansa de a-şi cunoaşte elevii şi în altă ipostază decât cea obişnuită, a orelor de curs, de a realiza schimburi de experiență cu cadre didactice din alte unități școlare. Proiectul a creat premisele unei bune colaborări între unităţile participante, pentru dezvoltarea de noi proiecte/activităţi comune, în scopul educării şi formării elevilor pentru viitor.

descarca formatul pdf - Unicef
Învă ământul românesc între tradi ie și modernism - SIP Hunedoara
Revista Intelligence -Corel-text-site.cdr - Serviciul Român de Informaţii
17. REVISTA PRESEI 27-iul-2012 - dci.uvt.ro
Descarcă revista în format PDF - idea
Descarcă revista în format PDF - idea
selec } ia cervidelor v~nåtoarea continuå seriozitate ... - Revista DIANA
No 2 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala ...
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
If we replace it, let's say, with civic responsibility - Revista la PLIC
articole şi eseuri - Revista HELIS
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 3
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
Revista Toamna Cugireana 2012 - Primăria Cugir
Revista Info-AMSEM Nr. 6 / 2012
INCURSIUNE ÎN ISLAM GeoPolitica - revista geopolitica
REVISTA de INFORMATICĂ SOCIALĂ - Journal of Social Informatics ...
detalii revista nr. 14-15 - RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania
Revista Nr. 10 - descarca - AICI (format pdf) - RO.AS.IT - Asociatia ...
Doxologia - Revista parohiala Nr. 4 - "SFÂNTUL NICOLAE" din ...