Views
9 months ago

GLASUL TEIULUI_Layout 1

Biserica „Naşterea

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” Chiţoc - reper de istorie, cultură şi spiritualitate locală - După o atentă cercetare a documentelor, credem că satul Chiţoc are o vechime mai mare decât cea atestată de cel mai vechi document pe care l-am găsit. Este vorba de un suret de pe o scrisoare ce consemnează la data de 31 mai, anul 7125 (1617) vânzarea unei poşti din moşia moştenită de Samfira lui Mihăilă din Hitoci lui Iacop şi femeii sale, Brânduşe, contra sumei de 14 taleri. Începând cu anul 1617 găsim numeroase documente ce dovedesc existenţa satului nostru. Încă din 1648 boierul Topali ridică aici un conac. Din 1690 nu am mai găsit ştiri despre sat până în 1840, ceea ce ar veni în sprijinul ipotezei că el a fost părăsit, aproape în totalitate, odată cu zălogirea moşiilor din Costeşti şi Chiţoc de către Gligoraşcu, fost vătaf al păhărniciei lui Antohie, mare armaş. Repopularea acestor locuri este datorată venirii unei populaţii româneşti din zona Cojocna (Cluj) în jurul anilor 1800 şi care va trăi la un loc cu vechii chiţoceni. În 1852 noul proprietar al moşiei, postelnicul Ştefan Angheluţă, reface vechiul conac şi începe construcţia Bisericii care va fi sfinţită la « anul1855, septembrie, 30 zile ». Tot el deschide o şcoală cu internat unde erau pregătiţi circa o sută de elevi în cadrul unui seminar teologic, şcoală ce se desfiinţează după moartea sa. De reţinut că la această şcoală a învăţat şi viitorul episcop al Huşilor, Iacob Antonovici, om cu o aleasă cultură. Localitatea Chiţoc, situată la 8 kilometri de municipiul Vaslui, se bucură de un cadru natural aproape desăvârşit, fiind descrisă de soldaţii germani care au trecut pe aici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial drept « un colţ de Berlin ». Biserica are şase ferestre mari, ferecate cu gratii de o formă originală şi una mai mică la proscomidie. Intrăm în lăcaş prin partea vestică în pridvor, care are o formă dreptungiulară cu tavanul uşor boltit. Pereţii sunt pictaţi în stil neo-bizantin. Aplicată pe un grund de ulei, pictura este nuanţată, în culori calde ce crează starea de linişte şi încântare în inima şi mintea celor trecători pe acest pământ. Biserica a fost reparată în mai multe rânduri prin grija preoţilor care au administrat-o. Din 1855 şi până astăzi Biserica noastră a fost slujită de 17 preoţi în această ordine : Preot Poster Ion -1855-1968 Preot Buzdugan Ioan -1868-1875 Preot Buzdugan Enache -1875 -1893 Preot Ursăcescu Ion -1893-1925 Preot Damian Augustin -1925-1927 Preot Cosma Ioan -1927-1928 Ieromonah Robu Casian -1928- Ieromonah Dumbravă Ieronim -1928-1932 Preot Popa Ion -1932-1938 Preot Negoiţă Mircea - 1938-1953 Preot Găbureac Dumitru -1953- 1982 Preot Dinu Petru -1982-1986 Preot Bîrsan Ioan -1986-1999 Preot Alexa Daniel -1999- Preot Chirvase Adrian -1999- Preot Baltă Valentin -1999-2003 Preot Pilă Vasile Iulian -2003 Aşezată în partea de Vest a satului , lângă o frumoasă pădurice de foioase, Biserica se înscrie printre construcţiile masive de acest gen ale judeţului nostru. Având forma unei nave cu două abside laterale şi ridicată pe o temelie de piatră de râu, lăcaşul este zidit din cărămidă arsă. Bine proporţionată, Biserica are o lungime de 23,80 metri, o lăţime de 7 metri, iar grosimea zidului este în medie de 0,9 metri. Turla, ridicată pe pronaos atinge înălţimea de 20,50 metri, ceea ce impresionează ochii privitorului. Partea superioară a pereţilor este împodobită cu un şir de ocniţe şi între ele fixate false discuri. ( continuare în numărul viitor) Preot paroh, PILĂ VASILE- IULIAN 20

MAGIA CULORILOR CURCUBEUL FANTEZIEI Alesesem, din culorile copilăriei, roșul. Și am desenat floarea. Așa, gingașă, curată, pură ca sufletul meu. Din galben, am făcut soarele, să ardă, să încălzească, să dăinuie precum speranțele mele. -Pun soarele sus, pe cerul albastru, pentru ca noi, cei mari să facem cu voi legământ; pentru a păstra azurul curat al cerului; -Am zâmbit și zâmbetul a înverzit câmpii și a colorat zborul păsărilor; -Lăsați-mă să mă înalț ca ele! Mai desenez și o casă frumoasă, unde trebuie să mă simt ocrotit și fericit, înconjurat de tot ce mi- e mai drag pe lume.Mda… și școala. Va fi clădirea aceea albă, în care păstrăm amintirile începutului. Truda dar și izbânda noastră. Dar oamenii care ne - au stat alături trăind, zâmbind odată cu noi? Pe care poate -i vom uita, acoperindu - i cu ignoranța a ceea „ ce - a fost” Și pentru că vorbeam de oameni… Am desenat omul . Ființa lui a făcut să tresalte în mine mii de frământări, gânduri, întrebări.Cunoșteam pentru prima dată fructul amar al eșecului – dezamăgirea. Primul, a ieșit o arătare strâmbă, încruntată, părea nepământeană. -Lasă, oamenii pot fi răi.A doua încercare a plăsmuit o ființă mică, încrâncenată și , oarecum, ridicolă. -Lasă, oamenii pot fi mici și josnici, pe măsura faptelor lor. La o a treia încercare, am luat drept model un copil. Cu ochii mari, cu fața luminoasă, radiind bunătate și inocență. Culmea, portretul era pe placul meu. -Cred că oamenii uită să fie copii. Poate am putea învăța câte ceva împreună : să fim buni, să dăruim, să râdem. Am putea chiar să jucăm, să cântăm, să dansăm mână în mână, ocolind universul și timpul poate s - ar opri în loc, păstrând CLIPA. Mâini micuțe – mâinile copiilor noștri – ne - ar învăța să modelăm PĂMÂNTUL. - Lasă - i să înalțe castele, să deseneze zâne. Să dărâme ce - i rău, ce - i trist, ce doare. Și poate pentru fiecare copil va exista o mamă, pentru fiecare lacrimă o mână care să o șteargă , pentru fiecare loc trist, un suflet care să - l transforme. Nu uitați, o faceți pentru copiii voștri. Lăsați sufletul să viseze, să se înalțe, să existe în toate. Stă în puterea noastră să schimbăm visul în realitate. Lumea celor mici nu va mai fi o FAN- TEZIE. Viața va fi un CURCUBEU DE CULORI. Va fi făgăduința că vom lupta împreună pentru frumos, dragoste și pace. ROGVAIV va fi gândul, mintea și forța ÎNĂLȚĂ- TOARE…. Viitorul ne va învăța să creăm OMUL, după chipul și asemănarea copilului. ÎNV. PĂTRAȘCU MIHAELA IONAȘCU ANA MARIA - 10 ani ; - elevă în clasa a IV-a la Școala Lipovăț; - pasionată de pictură și muzică; - membră a CERCULUI ,,TINERII CREATORI ‘’ la secțiunile artă plastică și interpretare muzicală 21

Anul 63 \ \ \ \ Nr. 1—8 Sibiiu, Ianuarie—August 1932.
conferinţa proceedings - Măgura Past and Present
1. Introducere - Societatea Progresul Silvic
studia universitatis babeş – bolyai geographia 1
REPERE ISTORICE - Banaterra
Biserica: frustrare si împlinire - capitolul 1
Cerbicia-8 - Românii Independenți din Serbia
Rost-nr-14-15 - Omni Press & Design
Tânăr din 1191 - Sibiu
RAUSOR, RETEZAT, ROMANIA - romimo.ro
pompierii vasluieni - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ...
COP 1:IPA COP 1.qxd.qxd - IPA Romania
Campeanu Europa 1.pdf - Institutul de Istorie