Views
5 months ago

GLASUL TEIULUI_Layout 1

ACTIVITATEA CULTURALĂ

ACTIVITATEA CULTURALĂ ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ S O R O C A FORMAȚIA ,,FLOARE DE NU - MĂ - UITA’’ FORMAȚIA,,COLINDA’’ BRODERIE În satul SCHINENI din Raionul Soroca s-a constituit ,,CERCUL TINERII CREATORI’’ similar celui de la Lipovăț. în urma vizitei pe care o vom efectua la mijlocul lunii mai , vom culege mai multe materiale și informații pe care le vom publica în numărul viitor al revistei ,,GLASUL TEIU- LUI’’. Vă prezentăm în continuare imagini din activitatea membrilor Cercului din ȘCOALA SCHINENI. ȘCOALA SCHINENI - REPUBLICA MOLDOVA 26

Satul Schineni – de ieri, de azi şi pentru mâine . . . Aşezarea geografică Stăneni , de la care a pornit satul actual , există se vede , încă de pe timpul domnitorului Ştefan Rareş, zis şi Ştefan al şaselea , uns ca domn la 11 iunie 1551 şi ucis de boierii săi, în tabăra de la Ţuţora la 1 septembrie 1552. 2 septembrie 1619 este data primei menţiuni documentare, adică a atestării satului. Toponimul Stăneni vrea să ne spună un lucru esenţial : unul dintre primii proprietari de pămînt de aici sau unul dintre primii întemeietori ai satului s-a numit Stan. Cu trecerea timpului , denumirea satului a fost schimonosită şi o avem aşa cum e ortografiată în prezent - Schineni . Astfel, de-a lungul anilor, satul Schineni a trecut, a înfruntat toate încercările timpurilor : război, colectivizare, deportări . Dar mila Domnului, căldura soarelui a făcut ca în acest sat să-şi facă temelia Biserica ,, Sfîntului Nicolae” care a fost construită din piatră în anul 1862 de proprietarul Nicolai Trohin. În perioada sovietică biserica a fost închisă, clădirea părăsită. S-a redeschis în 1990, a fost reparată cu ajutorul sătenilor. Preot este Gheorghe Tomac. Şcoala elementară de alfabetizare se deschide în 1894, şcoala bisericească parohială de o clasă se întemeiază în 1895. După războiul din 1941-1945 a activat şcoala medie incompletă , din 1991 gimnaziul Schineni. Din 2001 director e Lilia Pocitari, absolventă a Universităţii Pedagogice de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, deţinătoare a gradului didactic I. Titlul onorific de ,,Eminent al învăţămîntului public” şi gradul didactic II îl deţine profesoara Valentina Borş. De gradul didactic II s-au învrednicit şi Svetlana Bostan , Maria Gangaliuc, Lidia Bujor, Maria Russu, Ana Scoferţa, Maria Arvinte, Livia Furtună, Maria Borş, Aliona Belous. Capacitatea de locuri – 250. În prezent învaţă – 180 elevi. Grădiniţa creşă ,,Ghiocel”, de tip nou cu o capacitate de 80 locuri. Şefa grădiniţei – Chetrari Raisa. Dispunem de un Oficiu poştal , Oficiul medical, cămin cultural, bibliotecă sătească, două magazine. Oamenii localităţii date ştiu a împleti în cunună bucuria şi durerea, zâmbet şi lacrimi, dor şi speranţe, realizări şi vise, tot ce au mai frumos, spiritual şi material, investesc în ceea ce face să crezi că viaţa e infinită, că soare este pretutindeni, că dragostea e cel mai frumos dar pe care-l aşteaptă . Din materiale istorice, dragoste faţă de baştină a relatat directorul gimnaziului Lilia Pocitari. Tel. de contact Şcoală – 023047400 Primărie - 023047436 Domiciliul dir. gim.- 023047235 COLEGIUL DE REDACȚIE CENTRUL CULTURAL ,,ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU’’ LIPOVĂȚ Director. RUSU MARICEL Redactor - șef: PÎNZARIU DORIN Redactori: PĂDURARU DELIA ADAM ANA - MARIA DARIE LAVINIA tehnoredactare și design: PÎNZARIU DORIN 27

Anul 63 \ \ \ \ Nr. 1—8 Sibiiu, Ianuarie—August 1932.
conferinţa proceedings - Măgura Past and Present
1. Introducere - Societatea Progresul Silvic
studia universitatis babeş – bolyai geographia 1
pompierii vasluieni - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ...
Biserica: frustrare si împlinire - capitolul 1
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC
RAUSOR, RETEZAT, ROMANIA - romimo.ro
Tânăr din 1191 - Sibiu
Rost-nr-14-15 - Omni Press & Design
COP 1:IPA COP 1.qxd.qxd - IPA Romania
Campeanu Europa 1.pdf - Institutul de Istorie
Ana Virlan - Din drag cu dor... - Tradiţia Ortodoxă - In Memoriam
Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova