Views
7 months ago

GLASUL TEIULUI_Layout 1

PE Pe - - un UN p i ci o

PE Pe - - un UN p i ci o r PICIOR d e DE p l ai..... PLAI...I Satul LIPOVĂȚ este așezat în Podișul Central Moldovenesc , în partea de N – E a Colinelor Tutovei, într –o depresiune străjuită de culmile Făgădău la S- V , Movila la V continuat cu Holm iar în partea de N – E Timoftei. Spre est este o deschizătură șerpuită săpată în decursul mileniilor, de pârâul ce - i poartă numele și dă posibilitatea de a se pătrunde în această mică depresiune situată la înălțimea de 125 - 135 m deasupra nivelului mării. Coordonatele geografice ce se întretaie deasupra satului nostru sunt paralela de 46,60 și meridianul 27,70. Dealurile care străjuiesc de jur împrejur acestă depresiune, au creat posibilitatea așezării omenești , fiind atestat documentar din anul 1437. Satele componente ale comunei Lipovăț sunt: Lipovăț (reședință de comună) , Chițoc, Corbu, Fundu – Văii și Căpușneni. La recensământul efectuat în anul 2002 s-a înregistrat o populație de 4360 de locuitori, și 1760 de gospodării. Suprafața comunei este de 7144 ha, din care 3450 ha păduri, 665 ha pășune, 137 ha vii și 45 ha fânețe. 8

VIS ÎMPLINIT De multă vreme am visat construirea statuii marelui actor Ștefan Ciobotărașu. De multă vreme am visat apariția la nivel de comună a unei reviste în paginile căreia să fie cuprinse poezii , povești, schițe , umor, articole cu realitățile din școlile noastre, diverse. Iată că astăzi visul s - a împlinit. Este lăudabilă inițiativa grupului celor cu sete de cultură, de înființare a revistei „Glasul teiului”. Comuna Lipovăț este o comună cu mulți oameni dornici de nou și de cultură. Pe lângă cei aproximativ 700 de elevi se alătură părinții acestora precum și oameni de vârsta a treia. Aș dori ca această revistă să fie văzută și lecturată de fiecare locuitor al comunei și, de ce nu, și de alții. Consimt calitățile poetice ale multor locuitori ai comunei noastre, precum și calitățile de adevărați poeți dovedite de mulți elevi din școlile noastre. Sigur paginile revistei vor fi pline și revista vă dăinui mulți ani. În ce mă privește , voi susține în permanență inimosul colectiv de redacție și pe cei apropiați acestuia, pentru o viață cât mai lungă a revistei “Glasul teiului”. Primar, HRISCU VALERIAN IMPORTANT! În timpul redactării revistei ne-a sosit la redacție un comunicat de pe INTERNET care atestă faptul că Ștefan Ciobotărașu are urmași , în persoana doamnei Magda Fotescu - Ciobotărașu care locuiește în Germania și pe care urmează să o contactăm . Cititorii vor afla mărturii uluitoare ale fiicei marelui actor în numerele viitoare. Nu ratați șansa de a afla lucruri interesante de la o sursă demnă de încredere și considerație! 9

REPERE ISTORICE - Banaterra
Cerbicia-8 - Românii Independenți din Serbia
Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric
Anul 63 \ \ \ \ Nr. 1—8 Sibiiu, Ianuarie—August 1932.
A venit vacanţa Cu trenul din… Ceraşu! - Revista Vacante la Tara
5 SI 20 A. P=-C_A..1;.= - upload.wikimedia....
Nr. 1 (06) anul III / ianuarie-martie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
Anul III. Nr. 26. Orăştie, 1 Iulie - BCU Cluj
Coperta nr. 4 CURBE - RevistaDiaspora.RO