Views
3 months ago

CĂLĂTORIE PRIN LUMEA BASMELOR

DESCRIPTORI DE

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Itemul FOARTE BINE BINE SUFICIENT 1.A Recunoaşte autorul şi Recunoaşte autorul sau Recunoaşte titlul titlul titlul 1.B 7 enunţuri în ordine 5 enunţuri în ordine 3 enunţuri în ordine 2 4 cerinţe rezolvate corect 3 cerinţe rezolvate corect 2 cerinţe rezolvate corect 3 4 obiecte corect enunţate 3 obieccte corect enunţate 2 obiecte corect enunţate 4 5- 4 titluri corect enunţate 3 titluri corect enunţate 2 titluri corect enunţate 5 3 expresii corecte 2 experesii corecte 1 expresie corectă 6 Respectă părţile compunerii,momentele basmului, otografia şi punctuaţia folosite corect, expresii artistice Respectă părţile compunerii,ortografia sau punctuaţia corect folosite. Scrie cel puţin 4 enunţuri legate prin înţeles. « 94 »

BIBLIOGRAFIE: 1. Andersen, Hans Christian, Fetița cu chibrituri 2. Chetroiu Mariana, Basmul – consolidare prin jocuri didactice, Revista Limba Română Nr.3-4, anul XX, 2010 3. Eminescu, Mihai, Făt - Frumos din lacrimă 4. Elemente de didactică aplicată și predare integrată in învățământul preșcolar și primar – suport de curs 5. Grimm, Jacob și Wilhelm, Albă ca zăpada 6. Grimm, Jacob și Wilhelm, Frumoasa adormită 7. Ispirescu, Petre, Aleodor împărat 8. Ispirescu, Petre, Tinerețe fară bătrânețe și viață fară de moarte 9. Metode active de predare-învățare-evaluare adaptate ISCED 0-1 – suport de curs 10. Perrault, Charles, Cenușăreasa 11. Regina, Fabiola, Hanul celor trei fete 12. Slavici, Ioan, Spaima zmeilor 13. Șerdean, Ion – Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Editura Corint, 2008 14. Ungureanu, Adalmina – „Metodica studierii limbii şi literaturii române” învăţământ primar, editura AS’S, Iaşi, 2003. 15. Wilde, Oscar, Prințul fericit 16. http://e-povesti.ro/povesti 17. http://www.dex.ro/ 18. https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=13 66& bih=667&q=f%C4%83t-frumos+din+lacrima « 95 »