Views
3 months ago

ZileleDobrovici_PF

U.M.F. “GRIGORE T.

U.M.F. “GRIGORE T. POPA” Actul de naștere al Universităţii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” a fost semnat în anul 1879, odată cu fondarea Facultăţii de Medicină. Înfiinţată odată cu Universitatea din Iaşi, activitatea Facultăţii de Medicină debutează la 1 decembrie 1879, datorită susţinerii de care a beneficiat în Guvernul vremii prin vocile lui M. Kogălniceanu şi N. Kretzulescu, precum şi ca efect al penuriei de cadre medicale după Războiul de independenţă din 1877. În 1935, Facultatea de Medicină devine asociată cu Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină Dentară, completând astfel aria pregătirii medicale. În anul 1991 i se conferă statutul de universitate, primind numele celebrului reprezentant al Şcolii de Anatomie, Grigore T. Popa. Ulterior, în 1994, este înfiinţată şi Facultatea de Bioinginerie. 38

CASA DOSOFTEI În construcţia datând din a două jumătate a secolului al XVII-lea, mitropolitul Dosoftei a instalat, în 1679, a doua tiparniţă din Moldova. Casa cu două faţade, cu ferestre arcuite şi dreptunghiulare, cu pridvor deschis, cu coloane înalte şi zvelte, cu foişoare ţărăneşti, a fost restaurată între anii 1966 şi 1969, iar în august 1970 s-a deschis aici secţia de literatură veche a Muzeului Literaturii Române. Printre piesele importante ale muzeului se numără: un manuscris slavon din secolul al XIV-lea (aproximativ 1350-1380); un "Liturghier", tipărit de Macarie în 1508 (prima tipăritură de pe teritoriul românesc); "Apostolul", cel mai vechi manuscris românesc datat (1559 - 1560); cele mai vechi copii ale "Letopiseţului Ţării Moldovei" (1665), autori Grigore Ureche (copie tipărită) şi Miron Costin; "Cazania" mitropolitului Varlaam, prima tipăritură în limba română, din Moldova (1643); un "Hronograf" din secolul al XVIII-lea, ce a aparţinut lui Mihai Eminescu, cu sublinierile poetului. De asemenea, există macheta tiparniţei lui Dosoftei, colecţii de icoane din secolele XVI - XVIII. Lângă Casa Dosoftei a fost aşezată, în 1975, statuia marelui cărturar, lucrare a sculptorului Iftimie Bârleanu. 39