Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Clasificarea generală a orașelor 15

Tot pentru o prezentare generală a indicelui de vitalitate

culturală, au fost efectuate o serie de corelații între scorurile

obținute de către orașe la nivel general și valorile pe care

le-au primit la nivelul fiecărei dimensiuni separate a vitalității.

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 3.

Ce au evidențiat analizele de corelație, în primul rând, este

că scorul general al vitalității culturale corelează pozitiv și

semnificativ statistic cu toate componentele sale. Acest lucru

oferă legitimitate modului în care a fost construit indicele de

vitalitate culturală și subindicii folosiți. În al doilea rând, poate

fi observat cu care din elementele sale componente scorul

de vitalitate corelează mai puternic. Rezultatele din Tabelul

3 arată că cele mai puternice corelații sunt cu subindicii

de resurse umane specializate, infrastructură culturală și

așezămintele culturale.

Tabelul 3. Corelații între scorurile generale de vitalitate culturală și scorurile obținute la nivelul fiecărui subindice

Scor indice

Vitalitate

Scor indice

Vitalitate -

AC exclus

Scor

subindice

Infrastructură

culturală

Scor

subindice

Cheltuieli

bugetare

Scor

subindice

Resurse

umane

Scor

subindice

Participare

culturală

Scor

subindice

Industrii

creative

Scor

subindice

Așezăminte

culturale

Scor indice Vitalitate 1 0,941 0,747 0,584 0,820 0,626 0,623 0,737

Scor indice Vitalitate -

AC exclus

Scor subindice

Infrastructură culturală

Scor subindice

Cheltuieli bugetare

Scor subindice Resurse

umane

Scor subindice

Participare culturală

Scor subindice Industrii

creative

Scor subindice

Așezăminte culturale

< 0,001 1 0,770 0,631 0,817 0,742 0,656 0,465

< 0,001 < 0,001 1 0,199 0,801 0,699 0,526 0,418

< 0,001 < 0,001 0,185 1 0,205 0,248 0,013 0,267

< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,172 1 0,689 0,616 0,514

< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,096 < 0,001 1 0,432 0,156

< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,934 < 0,001 0,003 1 0,321

< 0,001 0,001 0,004 0,073 < 0,001 0,300 0,030 1

Note tabel:

Tabelul conține două tipuri de informație, separate de diagonala colorată cu negru. Deasupra diagonalei sunt prezentați coeficienții de corelație Pearson. Sub

diagonală sunt prezentate probabilitățile de eroare. Tabelul este unul în oglindă.

Coduri de culori:

Celulele colorate cu verde indică faptul că între cele două variabile există o corelație semnificativă din punct de vedere statistic, cu o probabilitate de eroare mai

mică decât pragul convențional de 0,05 (adică 5%).

Celulele colorate cu gri indică faptul că între cele două variabile există o corelație care depășește pragul de eroare de 5%, dar eroarea este mai mică de 10%.

Celulele colorate cu roșu indică faptul că între cele două variabile există o corelație nesemnificativă din punct de vedere statistic, cu o probabilitate de eroare

mai mare de 0,1 (10%).

Similar magazines