Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Vitalitatea Culturală a Orașelor din România- ediția 2018

Coordonatori: conf.univ.dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu, drd. Iulian Oană

Autori: drd. Iulian Oană, drd. George Matu, Veronica Hampu, George Dinu

Redactor: Bogdan Pălici

Corectură: Radu Vasile

Design grafic: Cătălin Toma

Tehnoredactare computerizată: Aurora Pădureanu

Fotografie copertă: Șerban Mestecăneanu (unsplach.com)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Vitalitatea Culturală a Orașelor din România - ediția 2018 / Iulian Oană,

George Matu, Veronica Hampu, George Dinu ; coord.: Carmen Croitoru,

Anda Becuţ Marinescu, Iulian Oană. - Bucureşti : Universul Academic: Editura

Universitară, 2019

Conţine bibliografie

ISBN 978-606-9062-23-4

ISBN 978-606-28-0958-4

I. Oană, Iulian

II. Matu, George

III. Hampu, Veronica

IV. Dinu, George

V. Croitoru, Carmen (coord.)

VI. Becuţ Marinescu, Anda (coord.)

008

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARE ȘI FORMARE CULTURALĂ (INCFC)

Bulevardul Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, cod poștal 030833, București

Tel.: 021 891 91 03 | Fax: 021 893 31 75 | Website: www.culturadata.ro

EDITURA UNIVERSUL ACADEMIC

Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et.4, Sector 4, București | Tel.: 0722 777 996

e-mail: editura@universulacademic.ro | www.universulacademic.ro

Similar magazines