Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Participare culturală 41

pentru teatrele muzicale, aproximativ 94% dintre cele 46 de

orașe au obținut un scor de 0, iar orașul Pitești a obținut scorul

maxim; b) pentru orchestrele populare, 80% dintre orașele

analizate au obținut un scor de 0, iar scorul maxim a fost de 0,21.

Sfântu Gheorghe

Între 2010 și 2015, municipiul Sfântu Gheorghe a ocupat

în mod constant a treia poziție. După cum arată rezultatele

prezentate în ediția anterioară a studiului, resursele umane

specializate au reprezentat dimensiunea la care acest oraș a

excelat.

7. Participare culturală

O identitate unică și o dezvoltare a experiențelor oferite

localnicilor sau turiștilor este una dintre prioritățile orașelor din

ziua de azi orașe creative, bazate pe cunoaștere , iar aceste

lucruri pot fi realizate printr-o gamă largă de facilități culturale.

Orașele creative, cu viață culturală activă, fac un efort pentru

a oferi o multitudine de experiențe diverse pentru locuitorii

acestuia. 56 Facilitățile culturale ale unui oraș nu se referă numai

la elementele unei infrastructuri culturale considerate de bază,

ca teatrele, operele sau muzeele. Deși aceste elemente sunt

importante în influențarea unei participări culturale crescute

și a vitalității culturale a unui oraș, „orașele de azi se mândresc

cu atmosfera, patrimoniul sau viața de noapte, dar, în special,

ele dezvoltă o calitate intangibilă a creativității și a inovației” 57 .

Activitățile culturale și artistice pot spori interesul pentru

un anumit loc, o anumită zonă, prin atragerea vizitatorilor sau

a turiștilor, iar prin timpul petrecut și banii cheltuiți de către

aceștia se contribuie la o dezvoltare continuă a orașului. 58

56 PricewaterhouseCoopers, Cities of the Future Global Competition, Local

Leadership, [online], 2005, http://www.pwc.com/gx/en/government-publicsector-research/pdf/cities-final.pdf,

p. 20, (accesat la 18 aprilie 2018)

57 Id., p. 52

58 D. J. Murray, Economic Vitality. How the arts and culture sector catalyze

economic vitality, Michigan, American Planning Association, 2011, www.

Ce am putut observa în cazul municipiului Sfântu Gheorghe

a fost felul în care atât resursele umane existente, cât și cele

potențiale joacă un rol important în vitalitatea culturală a

orașului, conform dimensiunii analizate. În cazul primelor,

resursele umane specializate din cadrul teatrelor dramatice,

muzeelor și ansamblurilor artistice reprezintă punctele forte ale

orașelor. În cazul celei de-a doua situații, al resurselor umane

în curs de formare, numărul elevilor existenți în anul 2016 în

școlile cu profil artistic și numărul celor care au absolvit astfel

de licee sunt caracteristici care au un impact pozitiv asupra

scorului general pe această dimensiune.

Diseminarea culturii și a artelor este posibilă prin contribuțiile

mai multor părți interesate (instituții publice, organizații

neguvernamentale, artiști locali etc.). Legăturile dintre aceste

entități constituie un sistem de sprijin important pentru

vitalitatea culturală a unei comunități. 59 Participarea culturală

este considerată de anumite studii 60 ca fiind cel mai important

indicator al vitalității culturale, deoarece prin intermediul

acesteia sunt puse în valoare celelalte dimensiuni ale vitalității

culturale ale unui oraș (infrastructură, cheltuieli alocate pentru

sectorul cultural, industrii creative, resurse umane specializate).

Însă un grad crescut de participare culturală nu ține numai

de celelalte dimensiuni ale vitalității culturale, ci și de alți factori

cum ar fi nivelul de activitate al unui oraș (evenimente), nivelul de

interacțiune și comunicare între indivizi, prezența oportunităților

mayorsinnovation.org/images/uploads/pdf/4_-_Economic_Vitality.pdf,

(accesat la 20 aprilie 2018).

59 M.-R. Jackson și J. Herranz, Culture counts in communities: A framework for

measurement, Washington DC, Urban Institute, 2002, p. 43.

60 M.-R. Jackson, și J. Herranz, Culture counts in communities: A framework for

measurement; M-R. Jackson, F. Kabwasa-Green șiJ. Herranz, Cultural vitality

in communities: Interpretation and indicators. Washington, DC: The Urban

Institute, 2006; F. Matarasso, Towards a Local Culture Index. Measuring the

Cultural Vitality of communities, Gloucestershire, Comedia, 1999.

Similar magazines