Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Industriile creative 53

reprezintă produsele și serviciile executate de meșteșugari

și artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie

cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp

cât contribuția manuală a meșteșugarului sau a artizanului

rămâne cea mai substanțială componentă a produsului

finit.

Tabelul 9. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Baia Mare, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

4.895,45 5.446,86 5.914,75 6.963,05 8.568,35 23,1% 75,0%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

Alba Iulia

37,80 38,40 38,41 43,42 50,26 15,8% 33,0%

Pe a treia poziție se află municipiul Alba Iulia, care, în anul

2016 are o valoare a indicelui de economie creativă mai mică

față de anii precedenți.

Tendința cifrei de afaceri în perioada 2012-2016 a fost ușor

ascendentă. Anul 2016 a cunoscut o creștere de aproximativ

10% față de anul anterior, reprezentând un total de 6.796 de lei

pe cap de locuitor, iar numărul angajaților a fost de aproximativ

50 raportat la mia de locuitori a orașului (Tabelul 10). Același

lucru poate fi spus și despre ponderea profitului din cifra de

afaceri, care a cunoscut o creștere constantă, de la 5% în anul

2012 la 9,2% în anul 2016.

Tabelul 10. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Alba Iulia, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Situația Alba Iuliei este similară cu a orașului Baia Mare,

unde economia creativă este puternic influențată de sectorul

de „Artizanat și meșteșuguri”. În cazul orașului Alba Iulia,

acest sector are o pondere de 15%, dar deține aproximativ

82% din totalul cifrei de afaceri, iar raportat la forța de

muncă, aceasta cuprinde aproximativ 85% din totalul de

angajați. De asemenea, poate fi remarcat cum includerea

acestui sector a crescut scorul orașului, comparativ cu

metodologia utilizată în ediția trecută a studiului, care a

cuprins un număr mai mic de CAEN-uri, iar Alba Iulia a fost

printre orașele ale căror performanțe pe această dimensiune

erau reduse.

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

4.658,02 5.052,55 5.206,12 5.621,77 6.036,23 7,4% 29,6%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

32,80 43,27 44,98 49,49 51,11 3,3% 55,8%

Similar magazines