Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Industriile creative 55

Tabelul 12. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Brașov, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

3.454,74 3.769,18 4.194,46 4.955,32 5.752,56 16,1% 66,5%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

23,24 24,77 25,55 27,43 29,28 6,7% 26,0%

Timișoara

Orașul Timișoara se află pe locul 6 în ierarhia dimensiunii

care măsoară economia creativă. Pe parcursul perioadei 2012-

2016, scorul acestui indicator a fost aproximativ constant,

având o valoare de 0,61 în anul 2016.

Cifra de afaceri a avut o creștere semnificativă în perioada

2012-2016, ajungând ca la finalul acestei perioade să crească

cu aproximativ 112%, la o valoare de 5.908 lei pe cap de

locuitor. De asemenea, și numărul de angajați a crescut cu

27% față de 2012, atingând 33 de persoane la mia de locuitori

(Tabelul 13). Ponderea profitului în cifra de afaceri s-a menținut,

la rândul său, pe o pantă ascendentă, crescând de la 6,2% în

anul 2012 la 7,8% în anul 2016.

Industriile informatice și de artizanat și meșteșuguri

reprezintă principalele activități economice în cadrul

sectoarelor culturale și creative ale Timișoarei, acumulând o

pondere de 74% din totalul cifrei de afaceri și un raport de

ocupare a forței de muncă de aproximativ 64% din totalul de

angajați. Totodată, o importanță majoră o au și sectoarele de

publicitate, audiovizual și multimedia, precum și artele vizuale,

care împreună însumează aproximativ 15% din totalul cifrei

de afaceri. Iar majoritatea forței de muncă este ocupată de

angajații din domeniul informatic, cu un procent de 35% din

totalul de angajați din cadrul SCC-urilor Timișoarei 94 .

Tabelul 13. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Timișoara, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

2.781,92 3.137,36 3.741,46 4.519,90 5.908,15 30,7% 112,4%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

26,20 27,55 28,55 31,96 33,19 3,9% 26,7%

94

94 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

Similar magazines