Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

56 Industriile creative

Craiova

Municipiul Craiova reprezintă, la rândul său, unul dintre

orașele ale căror scoruri au fost modificate prin adăugarea

unui nou set de coduri CAEN în analize. Astfel, pentru anul

2016, Craiova ocupă a șaptea poziție în ierarhia industriilor

creative, comparativ cu anul 2015, în care a ocupat locul trei

(conform vechii metodologii).

Cifra de afaceri din cadrul industriilor creative este de

aproximativ 2.500 de lei pe cap de locuitor, având o creștere

de 67% față de anul 2012, iar numărul de angajați în anul

2016 este de aproximativ 27 de persoane la mia de locuitori.

Tabelul 14. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Craiova, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Creșterile de la un an la altul sunt relativ semnificative, ambii

itemi prezentând evoluții de aproximativ +13% din 2015 în

2016 (Tabelul 14). Referitor la ponderea profitului din cifra

de afaceri, trendul general este unul pozitiv, deși oscilant,

prezentând atât creșteri, cât și descreșteri.

Ponderea celor care activează în sectorul informatic este de

aproximativ 23% și generează 48% din totalul cifrei de afaceri

în cadrul SCC, cu o forță de muncă ce ocupă 50% din totalul de

angajați. O altă contribuție importantă în economia creativă o

aduc sectoarele de artizanat și meșteșuguri și de arte vizuale,

acestea acumulând un procent de 34% din totalul cifrei de

afaceri 95 .

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

1.490,58 1.611,32 1.862,89 2.203,89 2.493,65 13,1% 67,3%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

17,81 19,59 23,29 24,09 27,39 13,7% 53,8%

Iași

Municipiul Iași se regăsește pe locul opt, cu un scor al

indicatorul de economie creativă de 0,49 raportat la anul 2016,

având o creștere constantă de la an la an în perioada 2012-

2016. Această dimensiune a reprezentat unul dintre punctele

forte ale Iașiului chiar și conform vechii metodologii, care

conținea un număr mai mic de sectoare și CAEN-uri. 95

În anul 2016, cifra de afaceri ajunge la aproximativ 4.270

de lei pe cap de locuitor, cu 62,8% mai mult față de anul 2012,

având o creștere de aproximativ 12% față de anul 2015. Tot

în același an, în cadrul sectoarelor culturale și creative sunt

95 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe

angajate aproximativ 27 de persoane raportat la mia de

locuitori (Tabelul 15). Referitor la ponderea profitului în cifra

de afaceri, analizele au evidențiat creșteri constante, ajungând

de la 6% în anul 2012 la 10,6% în anul 2016.

Sectoarele de IT și de artizanat și meșteșuguri acumulează

un procent de 56% din totalul cifrei de afaceri generat de

SCC, dar tot o contribuție consistentă la economia creativă

a orașului au și sectoarele de audiovizual și media și de carte

și presă, care împreună generează 30% din totalul cifrei de

afaceri și angajează 26% din forța de muncă raportat la

numărul total de angajați 96 .

96 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

Similar magazines