Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Industriile creative 57

Tabelul 15. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Iași, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

2.623,20 2.903,69 3.251,48 3.807,56 4.270,78 12,2% 62,8%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

Deva

18,29 20,32 22,41 24,80 26,78 8,0% 46,4%

În ierarhia performanțelor realizate pe dimensiunea

economiei creative, Deva se regăsește pe a noua poziție, având

în anul 2016 un scor al indicatorului de 0,43 puncte. Municipiul

Deva reprezintă unul dintre cazurile în care schimbarea

metodologiei i-a oferit un avantaj, în ediția trecută a studiului

oscilând între pozițiile 31 și 14.

Sectoarele culturale și creative au generat la nivelul orașului,

în anul 2016, o cifră de afaceri de aproximativ 2.222 de lei pe

cap de locuitor, cu 28,6% mai mult față de anul 2012, iar forța

de muncă ajunge în anul 2016 la aproximativ 14 angajați la

mia de locuitori (Tabelul 16). La rândul său, ponderea profitului

Tabelul 16. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Deva 2012-2016 (urban) 97

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

generat de firmele care aparțin SCC-urilor este pe un trend

general ascendent, crescând de la 14,8% la 16,2% în intervalul

2012-2016, chiar dacă, pe alocuri, a cunoscut mici scăderi.

Este foarte posibil ca, similar cu alte orașe, scorul obținut

de municipiul Deva să fi fost îmbunătățit de includerea în

analiză a acelor CAEN-uri care acoperă sectorul de „Artizanat

și meșteșuguri”, care are o pondere de 51% din totalul cifrei

de afaceri și un număr de angajați care reprezintă 35% din

SCC-uri. Pe lângă acesta, sectoarele de carte și presă, IT și

arte vizuale generează împreună o cifră de aproximativ 40%

din total, iar forța de muncă este ocupată în proporție de 40%

de aceste sectoare 97 .

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

1.727,83 1.840,45 1.931,23 2.172,30 2.221,94 2,30% 28,6%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

12,92 13,51 13,97 13,22 14,33 8,40% 10,9%

97 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

Similar magazines