Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

62 Așezămintele culturale

Poziția

ocupată

Oraș

Scorul obținut

Anul 2016 Anul 2017

Populație

2016

5 Alexandria 0,60 0,65 52101

6 Suceava 0,61 0,52 116404

7 Piatra Neamț 0,03 0,27 115273

8 Arad 0,08 0,13 179045

9 Târgoviște 0,02 -0,12 93563

10 Focșani -0,22 -0,21 94408

Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc este orașul care se află pe primul

loc în clasamentul ce măsoară situația așezămintelor culturale,

iar raportat la anul 2017 valoarea obținută a fost de 1,81,

similară cu cea din anul 2016.

La nivelul anului 2017, numărul persoanelor care activează

în cadrul așezămintelor culturale din Miercurea Ciuc este de

aproximativ 60 de angajați, iar bugetul pentru activitățile și

evenimentele culturale organizate de aceste instituții a fost

de aproximativ 115 lei pe cap de locuitor, având un număr

total de 38.300 de participanți pe tot parcursul anului

aproximativ 915 participanți la evenimentele așezămintelor

culturale pentru fiecare 1.000 de locuitori ai orașului. Dintre

cei patru itemi folosiți, Miercurea Ciuc a obținut cele mai mari

scoruri pentru bugetul și resursa umană de care dispune. Și,

chiar dacă ar putea părea surprinzător, cel mai mic scor a fost

obținut pentru numărul de participanți raportat la mărimea

populației.

Sfântu Gheorghe

Pe locul doi în topul orașelor, la o distanță foarte mică

de Miercurea Ciuc, cu performanțe bune în activitatea

așezămintelor culturale, se află municipiul Sfântu Gheorghe,

care a obținut un scor al indicatorului de 1,80.

În urma datelor declarate, în anul 2017 există în cadrul

așezămintelor culturale aproximativ 85 de angajați la nivel de

oraș, iar bugetul alocat pentru diversele activități și evenimente

culturale organizate în perioada acestui an a fost de 113 lei

pe cap de locuitor. În ceea ce privește numărul de participanți,

evenimentele așezămintelor culturale din Sfântu Gheorghe au

reușit să atragă pe tot parcursul perioadei un număr total de

121.590 de participanți. Comparativ cu municipiul Miercurea

Ciuc, a obținut scoruri observabil mai mici pe itemii care au

măsurat infrastructura și resursa umană. Însă ceea ce a

făcut diferența, aducând orașul Sfântu Gheorghe la un scor

aproape egal cu Miercurea Ciuc, a fost tocmai itemul referitor

la numărul de participanți.

Slobozia

Slobozia este orașul care se află pe locul trei în ierarhia

capitolului de față. Acesta obține în anul 2017 un scor al

indicatorului de activitate a așezămintelor culturale de 1,36.

După cum poate fi observat în Tabelul 18, nu există variație

foarte mare între 2016 și 2017, deși este înregistrată o ușoară

creștere.

În anul 2017, au fost aproximativ 45 de persoane angajate

în cadrul așezămintelor culturale din Slobozia, iar bugetul

alocat pentru diversele activități și evenimente culturale

a fost de 70 de lei pe cap de locuitor. Referitor la numărul

total de persoane declarate ca participante în cadrul acestor

evenimente pe întregul parcurs al anului 2017, acesta a fost

de aproximativ 78.000 de persoane aproximativ 1.474 la mia

de locuitori. Itemul care i-a adus municipiului Slobozia un scor

ridicat în acest clasament este cel care ține de infrastructură,

fiind chiar cel mai mare prin comparație cu celelalte nouă

orașe. De cealaltă parte, itemul care a obținut cel mai mic

scor este cel care a măsurat publicul participant la evenimente.

Similar magazines