Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

64 Concluzii

fost de 40 de lei pe cap de locuitor, atrăgând un public de

aproximativ 250.000 de participanți. Itemii pentru care au fost

obținute cele mai mici valori sunt cei care au măsurat resursa

umană și bugetul alocat pentru activitățile întreprinse. Similar

cu municipiul Suceava, Piatra Neamț a obținut cel mai mare

scor pentru numărul de participanți la evenimentele organizate

de așezăminte, scor care plasează orașul, doar conform acest

criteriu, pe locul patru din zece.

Arad

Municipiul Arad se află pe locul opt în topul celor 24

de orașe, obținând un scor al indicatorului de activitate a

așezămintelor culturale de 0,13, cu o oarecare îmbunătățire

față de datele declarate de așezăminte în anul 2016.

În urma datelor declarate, la nivelul orașului, în 2017, în

cadrul așezămintelor culturale din Arad au existat aproximativ

30 de angajați, iar bugetul alocat pentru diversele activități

și evenimente culturale organizate a fost de 22 de lei pe

cap de locuitor. Însă ce oferă acestui oraș poziția în topul

așezămintelor culturale este itemul referitor la numărul de

participanți la evenimentele și activitățile lor, caracteristică

pentru care ocupă locul 2, după municipiul Alba Iulia.

Târgoviște

Municipiul Târgoviște este unul dintre orașele cu o

fluctuație mare din punctul de vedere al vitalității culturale și

10. Concluzii

Atât rezultatele generale, cât și analizele în profunzime, la

nivelul fiecărei componente a indicelui de vitalitate culturală,

au demonstrat, încă o dată, că acest fenomen este unul

complex, iar interacțiunea dintre elementele sale este atât de

diversă, încât nu poate fi oferit un răspuns general cu privire la

„cum ar trebui să fie” pentru ca spațiile urbane să beneficieze

al dimensiunilor care o compun. În ediția anterioară a studiului,

Târgoviște a fost unul dintre orașele aflate în zona superioară

a topului general. Anul acesta, cu excepția cheltuielilor

bugetare și a resurselor umane specializate, restul subindicilor

înregistrează valori medii.

În ceea ce privește situația așezămintelor culturale din

oraș, municipiul Târgoviște se poziționează pe a noua poziție

din 24. Conform datelor primite de la așezămintele care

au răspuns la chestionarul nostru, anul 2017 a înregistrat

în cadrul așezămintelor din Târgoviște aproximativ 64 de

angajați, iar bugetul alocat pentru diversele activități și

evenimente culturale organizate în perioada acestui an a fost

de 32 de lei pe cap de locuitor, atrăgând un număr total de

30.000 de participanți.

Focșani

Ultimul oraș din clasamentul primelor zece, conform

măsurătorilor realizate pe itemii specifici așezămintelor

culturale, este municipiul Focșani, cu scoruri aproximativ

similare pentru anii 2016 și 2017.

Referitor la itemii care au compus scorul general pe

subindicele de așezăminte culturale, putem spune că

așezămintele care au răspuns la chestionar au declarat, la

nivelul anului 2017, 27 de angajați, un buget pentru diversele

activități și evenimente culturale organizate în această

perioadă de 47 de lei pe cap de locuitor și un număr de 50.000

de participanți.

de o vitalitate culturală sporită. Realitățile locale cu care se

confruntă actorii sociali (individuali sau colectivi; fizici sau

juridici; publici sau privați) sunt mult mai complicate.

Analizele realizate la nivelul infrastructurii culturale au

evidențiat atât avantajele, cât și dezavantajele care pot surveni

atunci când orașele sunt clasificate conform acestui criteriu. Pe

Similar magazines