Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Referințe 67

11. Referințe

Field, A., Discovering Statistics Using SPSS, ed. 3, Thousand

Oaks, CA, Sage Publications, 2009.

Abramowitz, M. J., Democracy in Crisis. Freedom in the World

2018, Washington DC, Freedom House, 2018.

Albrow, M., The Global Age: State and Society Beyond

Modernity, Cambridge, UK, Polity Press, 1996.

Augé, M., Non-Places: Introduction to an Anthropology of

Supermodernity, trans. J. Howe, New York, Verso, 1995.

Bell, D., ‘The Coming of the Post-Industrial Society’, The

Educational Forum, vol. 40, no. 4, 1976, pp. 574-579.

Bernier, S. și Marcotte, B., Rapport final. Les infrastructures

culturelles dans la municipalité. Nomenclature,

recensement et état des lieux. [website], 2010, http://

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/infrastructuresculturelles.pdf

(accesat la 10 mai 2018).

BOP Consulting Editorial Team, World Cities Culture Finance

Report, [online], 2017, http://www.worldcitiescultureforum.

com/publications, (accesat la 21 decembrie 2018).

Castells, M., The Rise of the Network Society, ed. 2, Malden,

MA, Wiley-Blackwell, 2010.

Comisia Europeană, Cartea Verde. Eliberarea potențialului

industriilor culturale și creative, 2010.

Croitoru, C. et al., Cartea albă pentru activarea potențialului

economic al sectoarelor culturale și creative din România,

București, Pro Universitaria, 2016.

Duxbury, N. (ed.), Under Construction: The State of Cultural

Infrastructure in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of

Expertise on Culture and Communities, 2008.

ESSnet Culture, ESSnet-culture. European statistical system

net-work in culture. Final report, 2012, http://ec.europa.

eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf (accesat

la 9 iunie 2018).

Florida, R., ‘Cities and the Creative Class’, City and Community,

vol. 2, no. 1, 2003, pp. 3-19.

Giddens A și P. W. Sutton (eds.), Sociology: Introductory

Readings, Cambridge, UK, Polity Press, 2010.

Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD), International Measurement of the Economic and

Social Importance of Culture, Paris, OECD, 2006.

Diane, G. și F. Betty (eds.), Entering Cultural Communities,

Diversity and Change in Nonprofit Arts, London, Rutgers

University Press, 2008.

Hartley, J., W. Wen și H. S. Li, Creative Economy and Culture:

Challenges, Changes and Futures for the Creative

Industries, London, SAGE Publications, 2015.

Hartley, J., Digital Futures for Cultural and Media Studies,

Oxford UK, Wiley-Blackwell, 2012.

Helman, C., ‘The World’s Happiest Countries’, Forbes, 19

ianuarie 2011, https://www.forbes.com/2011/01/19/

norway-denmark-finland-business-washington-worldhappiest-countries.html#24b91f83472e,

(accesat la 5

aprilie 2018).

Hofstede, G., Cultures and Organizations. Intercultural

Cooperation and Its Importance for Survival. Software of

the Mind, London, McGraw-Hill, 1991.

Ingold, T., ‘Work, Time and Industry’, Time & Society, vol. 4, no. 1,

1995, pp. 5-28.

International Confederation of Societies of Authors and

Composers (CISAC), Cultural times: the first global map

of cultural and creative industries, 2015, https://unesdoc.

unesco.org/ark:/48223/pf0000235710, (accesat la 9

aprilie 2018).

Jackson, M.-R. și J. Herranz, Culture counts in communities:

A framework for measurement, Washington DC, Urban

Institute, 2002.

Similar magazines