22.04.2020 Views

Dincolo de oras / Beyond the city

Autor: Asociaţia Zeppelin Editori: Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Ștefan Ghenciulescu, Cosmin Caciuc Design grafic: Radu Manelici (Faber Studio) DTP: Aurelian Ardeleanu Traduceri: Cristina Petrescu, Adina Ceară, Magda Teodorescu Corectură: Lorina Chiţan Echipa Zeppelin: Raluca Marţiș, Camelia Caciuc, Adrian Hariga, Gabriel Morariu, Mugur Grosu Proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional Proiect cultural și editorial apărut cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din România, din timbrul arhitecturii Sprijinit de: Fundatia ERSTE Partener: MNAC Sponsori: Onduline, CMC Editura: Asociaţia Zeppelin și Editura Universitară Ion Mincu București ISBN/ISSN: 978-606-638-076-8 Publicat: octombrie 2013 https://e-zeppelin.ro/dincolo-de-oras/

Autor: Asociaţia Zeppelin
Editori: Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Ștefan Ghenciulescu, Cosmin Caciuc
Design grafic: Radu Manelici (Faber Studio)
DTP: Aurelian Ardeleanu
Traduceri: Cristina Petrescu, Adina Ceară, Magda Teodorescu
Corectură: Lorina Chiţan
Echipa Zeppelin: Raluca Marţiș, Camelia Caciuc, Adrian Hariga, Gabriel Morariu, Mugur Grosu
Proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
Proiect cultural și editorial apărut cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din România, din timbrul arhitecturii
Sprijinit de: Fundatia ERSTE
Partener: MNAC
Sponsori: Onduline, CMC
Editura: Asociaţia Zeppelin și Editura Universitară Ion Mincu București
ISBN/ISSN: 978-606-638-076-8
Publicat: octombrie 2013

https://e-zeppelin.ro/dincolo-de-oras/

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Radu Leșevschi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!