Despre Curtea de Conturi Europeana

consultantafonduri8

Curtea de Conturi Europeana este responsabila cu verificarea permanenta utilizarii corecte si a colectarii de fonduri europene. Contribuie la imbunatatirea gestionarii financiare a UE.
Este format din 1 membru aferent fiecarei tari membre. Curtea de conturi a fost creata in 1977 si are sediul in Luxemburg.
Curtea de Conturi Europeana actioneaza ca un auditor extern independent al UE, ceea ce inseamna ca are grija de interesele tuturor contribuabililor cetatenilor europeni. Nu are capacitate juridica, dar contribuie la o mai buna gestionare a bugetului UE de catre Comisia Europeana si raporteaza asupra finantelor Uniunii.

Despre Curtea de Conturi

Europeana

Accesare fonduri europene


Despre Curtea de Conturi Europeana

Curtea de Conturi Europeana este responsabila cu verificarea permanenta utilizarii corecte si a colectarii de

fonduri europene. Contribuie la imbunatatirea gestionarii financiare a UE.

Este format din 1 membru aferent fiecarei tari membre. Curtea de conturi a fost creata in 1977 si are sediul in

Luxemburg.

Curtea de Conturi Europeana actioneaza ca un auditor extern independent al UE, ceea ce inseamna ca are grija

de interesele tuturor contribuabililor cetatenilor europeni. Nu are capacitate juridica, dar contribuie la o mai

buna gestionare a bugetului UE de catre Comisia Europeana si raporteaza asupra finantelor Uniunii.

Curtea de Conturi Europene are urmatoarele atributii:

- Auditeaza veniturile si cheltuielile UE pentru a verifica daca perceptia, utilizarea, profitabilitatea si

contabilitatea fondurilor sunt corecte.

- Supravegheaza orice persoana sau organizatie care administreaza fonduri europene nerambursabile. Acest

lucru se realizeaza prin intermediul tuturor tipurilor de controale la fata locului de catre institutiile UE, in special

de catre Comisie, statele membre si tarile beneficiare de ajutor al Uniunii.

- Pregateste concluzii si recomandari adresate Comisiei Europene si guvernelor nationale in cadrul rapoartelor

de audit.

- Daca exista suspiciuni de frauda, coruptie sau alte activitati ilegale, informati o institutie numita Oficiul

European Antifrauda.

- Este responsabil de pregatirea unui raport anual pentru Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.

Parlamentul o analizeaza pentru a aproba bugetele UE de catre Comisie.

- Faciliteaza avizele expertilor pentru toti factorii politici ai UE privind gestionarea financiara si responsabilitatea

cetatenilor.

Publica opinii cu privire la noua legislatie in domeniul financiar, impreuna cu alte tipuri de documente precum

pozitia, studiile sau publicatiile specifice legate de finantare.

Pentru a fi eficienta, Curtea este o institutie independenta de cele traditionale ale uniunii. Din acest motiv, aveti

dreptul deplin de a decide urmatoarele:

- Ce trimiteti la un audit

ODAS GLOBAL CONSULTING


Despre Curtea de Conturi Europeana

- Cum o vei face

- Unde si cand prezentati concluziile studiului?

Impozitarea este axata in special pe Comisia Europeana, deoarece aceasta este organismul responsabil pentru

intocmirea bugetelor UE. De asemenea, Curtea de Conturi colaboreaza cu autoritatile fiecarei tari pentru

gestionarea fondurilor europene.

Membrii tribunalului sunt numiti de Consiliu, dupa consultarea Parlamentului. Termenul poate fi reinnoit la

fiecare 6 ani. Presedintele are un mandat de 3 ani, mandat care poate fi reinnoit.

TCE efectueaza, audituri de diferite tipuri, precum:

- Audituri financiare: in acest tip de audituri vom vedea daca situatia financiara reala este respectata in

permanenta de conturile prezentate. De asemenea, sunt cercetate rezultatele si fluxurile unei trezorerie intr-un

anumit interval de timp

- Audituri de conformitate: aceste audituri verifica daca tranzactiile financiare sunt in conformitate cu

reglementarile actuale

- Audituri de performanta: se verifica daca finantarea UE atinge obiectivele necesare folosind cele mai putine

resurse posibile si in cel mai economic mod

Curtea de Conturi este impartita in diferite grupuri de audit care sunt responsabile de pregatirea rapoartelor

care ulterior devin oficiale atunci cand sunt aprobate de membrii instantei.

ODAS GLOBAL CONSULTING

Similar magazines