10.03.2021 Views

Worktools No. 3 - Eficiență prin tehnică by Metatools Group

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

APARATEDESPĂLATCUPRESIUNE<br />

ȘIASPIRATOARE<br />

www.metatools.ro<br />

<strong>by</strong><br />

GROUP<br />

Aparatdespălatcu<br />

presiuneX-A15TST<br />

•Presiunelucru:30-130bar<br />

•Presiunemax:150bar<br />

•Puteremotor:2.25Kw<br />

•Turațiemotor:1400rpm<br />

•Tensiunedealimentare:230V/9.8A<br />

•Debitdeapă:8l/min/480l/h<br />

10%<br />

3.775lei<br />

Cod:K496500<br />

Prețpromo<br />

3.395lei<br />

Aparatdespălatcupresiune<br />

Therm RP1400TST<br />

• Presiune:70-170bar<br />

• Presiunemax:190bar<br />

• Puteremotor:8.0Kw<br />

• Turațiemotor:1400rpm<br />

• Tensiunedealimentare:400V/14.3A<br />

• Debitdeapă:23.34l/min/1400l/h<br />

23.145lei<br />

Cod:K468041<br />

Prețpromo<br />

18%<br />

18.999lei<br />

Aparatdespălatcu<br />

presiuneProfi175TST<br />

• Presiunelucru:30-150bar<br />

• Presiunemaxi:175bar<br />

• Presiunemaxiintrare:8bar<br />

• Puteremotor:3.8Kw<br />

• Turațiemotor:1400rpm<br />

• Tensiunedealimentare:400V/7.2A<br />

10%<br />

Cod:K412321 6.015lei<br />

Prețpromo<br />

5.399lei<br />

Aspiratorpentrusuprafețe<br />

umedeșiuscate1400W<br />

• Puteremaximă/utilă:1400W /1200W<br />

• Ø/Lungimefurtun:32mm /4m<br />

• Volumulrezervorului:38l<br />

• Volum maxrezervorlichide:18.4l<br />

• Fluxuldeaer:4080l/min<br />

• Vacuum:210mbar<br />

2.227lei<br />

Cod:DWV902M-QS<br />

Prețpromo<br />

5%<br />

2.115lei<br />

Injectorspumă2L,<br />

eliberarerapidă<br />

Detergentuniversal<br />

AlfaNeutral25L<br />

Spumădecurățare<br />

AlfaPlus25L<br />

• Capacitate:2l<br />

• Presiunedelucru:250bar<br />

• Puteredeieșire:30l/min<br />

• Temperaturăapă:30°C<br />

• Racorddeintrare:cuplărapidăD2<br />

• Recomandatpentru<br />

îndepărtareaoricăruitipdemurdărie<br />

• Capacitate:25l<br />

• ValoarePH:10.9<br />

• Recomandatăpentru<br />

curățareșidegresare<br />

• Sepoateutilizașiînindustriaalimentară<br />

• Capacitate:25l<br />

• ValoarePH:13.2<br />

Cod:K135313<br />

Prețpromo<br />

377lei<br />

329lei<br />

13%<br />

Cod:K412588<br />

Prețpromo<br />

392lei<br />

345lei<br />

12%<br />

425lei<br />

Cod:K412709<br />

Prețpromo<br />

12%<br />

375lei<br />

Aspiratorpentrusuprafețe<br />

umedeșiuscateMULTII22EU<br />

Aspiratorpentrusuprafețe<br />

umedeșiuscateViperLSU375<br />

8<br />

• Putere:1200W<br />

• Tensiunealimentare:220-240V<br />

• Nivelulpresiuniacustice:85/72dB(A)<br />

• Puteredeaspirare:270W<br />

• Volum recipientcolectare:22l<br />

• Greutate:7.85Kg<br />

32% Cod:N18451550 525lei<br />

Prețpromo<br />

357lei<br />

• Putere:3000W<br />

• Debitaer:3540l/min<br />

• Vacuum:2280mm H2O<br />

• Tipmotorvacuum:2etape<br />

• Lungimecabludealimentare:8m<br />

• Volum recipientcolectare:75l<br />

Servicecomplet-specializat|Servicemobil|Suporttehnic|Proiecteindustriale|Consultanță<br />

*PrețurilenuconținTVA<br />

**Pozeleaucaracterinformativ<br />

Pentrumaimulteinformațiactualizateaccesațihttps:/www.metatools.ro/cataloage-brosuri<br />

1.992lei<br />

Cod:50000140<br />

Prețpromo<br />

16%<br />

1.673lei<br />

facebook.com/metatools/<br />

youtube.com/user/metatools1998

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!