Broșura UPIT MEDIA 2021

dan.badea

Retrospectiva activităților UPIT - 2021

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

2021


EVENIMENTE

http://upitmedia.ro/index.php/evenimente


Internship

Adient Automotive România va da startul

înscrierilor pentru noul sezon

Start Your Career 2021

Dragi studenti, luni, 4 Ianuarie 2021 dam startul

inscrierilor pentru noul sezon Start Your Career din cadrul

Adient!

Programele de internship Start Your Career desfasurate

in cadrul companiei Adient va asteapta si anul acesta cu o

multitudine de oportunitati si experiente!

Va multumim pentru interes!

Vizitati site-ul official http://startyourcareer.ro/inscriere/ si

inscrie-ti-va!

Studenții de la Universitatea din Pitești

învață să programeze roboți industriali

Începand cu anul 2021, laboratorul de Robotica Industrială din Universitatea din

Pitești beneficiază de 30 de licențe educaționale complete ale programului RoboDK

( https://robodk.com/ ).

Programul RoboD K este un mediu

accesibil economic și în același timp foarte

puternic pentru programarea roboților industriali.

Acesta conține în biblioteca sa peste 500 de

modele de roboți fabricați de cele mai importante

firme de profil din lume. Utilizarea programului

permite crearea și testarea programelor pentru

roboți industriali înainte de a fi instalați fizic în locul

de funcționare. Acest fapt permite reducerea

costurilor de instalare, operare și mentenanța a

instalațiilor industriale robotizate.

Față de alte programe similare, RoboDK are

câteva avantaje certe:

Programul RoboDK va fi instalat pe

calculatoarele din laboratorul de Robotică

Industrială în care își desfășoară activitatea

studenți de la programele de licență și masterat din

Facultatea de Electronică, Comunicații si

Calculatoare.

În contextul pandemiei COVID-19 este de

așteptat ca numărul roboților industriali

implementați în România și in restul lumii să

crească foarte mult. Familiarizarea studenților cu

mediul de programare al roboților industriali

RoboDK îi va ajuta să se integreze mai rapid în

viitoarele lor locuri de muncă.

Este economic.

Timpul de învățare a aspectelor de bază este

relativ redus datorită multiplelor materiale de

invățare create in mediul online

h t t p s : / / r o b o d k . c o m / d o c / e n / G e t t i n g -

Started.html

https://robodk.com/examples

https://robodk.com/forum/


Viorel JINGA, Rector al Universității de

Medicină și Farmacie „CAROL DAVILA” București

DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității din Pitești

Astăzi, 15 ianuarie 2021, în ședința festivă a

Senatului Universității din Pitești, într-o atmosferă

solemnă dar, totodată, caldă s-a acordat cea mai

înaltă distincție academică, titlul de DOCTOR

HONORIS CAUSA domnului profesor universitar

doctor Viorel JINGA, Rectorul Universității de

Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București,

în semn de prețuire și apreciere pentru rezultatele la

nivel de excelență în mediul academic, precum în

plan profesional și managerial.

La eveniment, alături de comunitatea

academică, au fost prezenți reputate personalități

cu recunoaștere internațională din domeniul

medical românesc, senatori, reprezentantul

Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului,

reprezentanți ai administrației locale.

De asemenea, Rectorul Chirleșan a reiterat rolul

important pe care îl are Universitatea din Pitești în

formarea viitoarelor cadre medicale argeșene.Întro

manieră demnă de un reputat cadru didactic

universitar și medic de elită, profesorul Viorel

JINGA a captat atenția auditoriului cu o prelegere

argumentată științific pe o temă din domeniul de

competență și anume urologia.

În finalul prelegerii a atins, cum era și de așteptat,

subiectul campaniei de vaccinare în Romania.

Domnia Sa a evocat pe scurt istoria bolilor

pandemice în lume, precum și eradicarea unor boli

ca rezultat al vaccinurilor, concluzia fiind

promovarea și susținerea ideii vaccinării

În deschiderea festivității, Președintele

Senatului Universitar Mihaela DIACONU salută

acceptarea distincției oferite domnului Rector

Viorel JINGA, alături de personalități din domeniul

ș t i i n ț e i , î n v ă ț ă m â n t u l u i a c a d e m i c ș i

managementului universitar, plasându-se astfel în

Galeria personalităților – tezaur incontestabil al

Universității din Pitești.

Totodată, Rectorul Dumitru C H I R L EȘA N

apreciază disponibilitatea necondiționată a

profesorului Viorel JINGA de a se alătura

comunității academice a Universității din Pitești și

apreciază că distinsul profesor poate fi numit un

ambasador al mediului academic argeșean.


Universitatea din Pitești

prezentă în Clasamentul Internațional Webometric

Universitatea din Pitești reconfirmă statutul de

instituție competitivă în arealul universităților

românești, europene și internaționale. Clasamentul

Webometric 2021 este constituit pe analiza a trei

indicatori: vizibilitate academică 50%, citări ale

contributorilor științifici 10% și excelență academică

40%.

Astfel, UPIT se clasează pe pozițiile: 24 din

102 la nivel național, 243 din 2736 din Europa

Centrală și de Est și 667 din 3262 din Uniunea

Europeană.

Această performanță este rezultatul conjugat al

întregii comunități academice – cadre didactice,

cercetători, studenți.

Prin eforturile comune, UPIT contribuie major

la dezvoltarea regională și națională.

Clasamentul WEBOMETRIC este o inițiativă a

Cybermetrics Lab, un grup de cercetare aparținând

Consiliului Superior de Investigații Științifice (CSIC).

http://www.webometrics.info/en/Europe/Romania?fb

clid=IwAR0bRB0elVKIVS3qGC5p7BiD7QbRKZ6L

WjjNOdX_CN0CcqKqXM9zQ76Zsg

Ingineria Proiectelor de Automobile (IPA) – FMT,

Departamentul de Autovehicule și Transporturi

Anul universitar 2020 - 2021 a venit cu o noutate

în ceea ce privește structura planului de învățământ din

cadrul programului de licență Autovehicule Rutiere

(AR) din Facultatea de Mecanică și Tehnologie a

Universității din Pitești. Noutatea a constat în

introducerea disciplinei cu titlul „Ingineria Proiectelor de

Automobile – IPA”. Astfel, studenții AR sunt primii

beneficiari ai acestui tip de activitate didactică, ce se

bazează pe o abordare de tip project-based learning,

cu interes direct în ancorarea proiectelor studențești la

realitatea industrială.

Activitatea IPA

are la bază formarea

de echipe de 3 – 4

studenți care propun

i d e i p o s i b i l e d e

proiect și care vor

dezvolta studii ce țin

d e u r m ă t o a r e l e

aspecte: justificarea

ideii alese, analiza

critică a concurenței,

dezvoltarea soluțiilor

tehnice constructive

bazate pe competențele și abilitățile dezvoltate pe

parcursul anilor de studii. Privitor la evaluarea finală, o

nouă premieră: studenții au avut posibilitatea să

noteze proiectele colegilor prin accesarea unui

chestionar în care se precia ideea proiectului, forma

suportului prezentat, calitatea discursului și, nu în

ultimul rând, calitatea răspunsurilor la întrebările

profesorilor prezenți și a invitaților Renault Technologie

Roumanie (RTR). S-a dovedit că acest exercițiu a fost

de succes, studenții notând cu spirit obiectiv, notele

studenților fiind foarte apropiate de cele ale profesorilor.

Apariția acestui proiect este o consecință a

interacțiunii cu partenerul RTR, cu care departamentul

Autovehicule și Transporturi

a r e o c o o p e r a r e d e j a

recunoscută. Acum mai

mulți ani, cu sprijinul RTR, a

fost lansat masterul IPA, ce

la Universitatea din Pitești

se numește „Concepția si

Managementul Proiectării

Automobilului (CMPA)”.

Astfel, prin derularea

acestui proiect, RTR a fost

prezent laUniversitatea din

Pitești, domnii Nicolae

Boicea și Ciprian Marinescu

fiind de un real sprijin în discuțiilelegate de

proiectelestudenților noștri. Colaborarea UPIT - RTR

inițiată anul acesta în cadrul disciplinei IPA va fi

dezvoltată


Workshop

Școala motivațională!

Vineri, 26.02.2021, orele 11.00 - 19.00,

Universitatea din Pitești prin Colegiul Terțiar

Nonuniversitar a organizat workshop-ul Școala

motivațională, eveniment în cadrul proiectului: „Inserția

pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”.

Cadre didactice și companii partenere s-au

conectat pe platforma ZOOM în vederea interacționării

în mod direct cu elevii Colegiului Terțiar Nonuniversitar

al UPIT, înmatriculați la programele Tehnician Tehnolog

Mecanic (TTM) și Tehnician Operator Mașini Comandă

Numerică (TOMCN).

Reprezentanții firmelor participante au realizat

prezentări de companii, cerințe pentru ocuparea

posturilor aferente celor două calificări, cerințe de soft

skills la angajare, anunțuri de recrutare, sfaturi pentru

absolvenți la intrarea pe piața muncii. Printre

companiile prezente: N O VA R E S România,

FAURECIA GROUP, HAULOTTE Argeș, MARTUR,

VMCOMP, COMPONENTE AUTO TOPOLOVENI,

DMG.

Evenimentul a debutat cu Prezentarea

proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul

învățământului terțiar” – obiective, activități și rezultate.

De unde am pornit și Unde am ajuns? al cărui

moderator a fost conf.univ.dr. ing. Mădălina MARIAN,

coordonatorul proiectului.

Totodată, prof.univ.dr. ing. Eduard NIȚU a vorbit

despre profilul absolventului pentru cele două

programe: Tehnician Tehnolog Mecanic (TTM) și

Tehnician Operator Mașini Comandă Numerică

(TOMCN). A prezentat competențele, abilitățile,

domeniile în care acești absolvenți pot profesa, modul

în care aceștia s-au pregătit și alte aspecte curriculare.

De asemenea, în cadrul programului a fost organizată o

sesiune de dezbateri - cum putem să facem școala mai

atractivă pentru elevi, mai pragmatică și mai adaptată la

cerințele pieței muncii?

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie 2019 – 05 august 2021, în calitate de

partener, proiectul „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin FONDUL SOCIAL

EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educație și competențe”.

Proiectul este dedicat învățământului terțiar tehnic și este coordonat de directorul COLEGTER-UPIT, conf. univ.

dr. ing. Mădălina - Cristina MARIAN.


Învață din experiența mea!

La UPIT, Erasmus merge mai departe!

ERASMUS+ ONLINE INTERNATIONAL

STAFF WEEK – o reușită a UPIT

În perioada 15.03-11.04.2021, Biroul Erasmus+

din cadrul Centrului pentru Relații Internaționale,

Universitatea din Pitești organizează Erasmus Open

Doors (OED) 2021, urmând ca în săptămâna 12-

16.04.2021 să se desfășoare etapa propriu-zisă de

selecție.

Sub sloganul "Învață din experiența mea! La

UPIT, Erasmus merge mai departe!", această ediție a

OED se va derula exclusiv online, pe canalele media

ale Universității din Pitești.

Cu această ocazie, studenții sunt invitați la

sesiuni de informare privind mobilitățile Erasmus+ de

studiu și practică, de care vor putea beneficia în vara lui

2021 și pe parcursul anului universitar 2021-2022.

Testimoniale scrise și video, filmulețe realizate de către

foștii studenți Erasmus, destinațiile scoase la selecție,

aspecte administrative, dar de interes pentru studenți

vor fi postate constant pe paginile de Facebook:

International Relations, University of Pitesti

(https://www.facebook.com/InternationalRelations.UP

IT) și Viață studențească - Universitatea din Pitesti

(https://www.facebook.com/UniversitateadinPitesti),

dar și pe pagina web a instituției, la adresa:

https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus/era

m u s - p r o g r a m m e - c o u n t r i e s / o u t g o i n g -

students/selectie-studenti.

Toate acestea vor fi completate de întâlniri

online cu studenții fiecărei facultăți din cadrul UPIT, în

cadrul cărora membrii Biroului Erasmus+ și ai ESN

UPIT vor realiza o prezentare detaliată a programului

și vor răspunde tuturor întrebărilor.

Expertiza studenților noștri Erasmus+ poate

reprezenta garanția de a duce mai departe programul

de mobilități, pas cu pas, de către actualii studenți ai

UPIT. Pentru că, indiferent de situația dificilă și nedorită

de pe plan internațional, Erasmus+ înseamnă

educație, prietenie, formare, descoperire de sine și de

locuri noi, de oportunități și de experiențe inedite.

Pe parcursul întregii săptămâni, peste 80 de

cadre didactice incoming, care au aplicat și au fost

selectate pe baza acordurilor inter-instituționale

încheiate între Universitatea din Pitești și 23 de

universități din 15 țări partenere programului, au

participat la prelegeri, activități de predare și/sau

formare. Acestor activități li s-a adăugat un curs online

de limba română, workshopuri și sesiuni de informare

despre Universitatea din Pitești; internaționalizarea

învățământului superior, noul program Erasmus+

2021-2027; provocările aduse de pandemia Covid19

în ceea ce privește organizarea mobilităților Erasmus;

exemple de bune practici, moderate de membrii

Centrului pentru Relații Internaționale și de cadre

didactice ale UPIT.

Centrul pentru Relații Internaționale al

Universității din Pitești dorește să mulțumească, pe

această cale, întregii comunități academice care a

facilitat organizarea acestei acțiuni. UPIT speră ca ea

să devină o tradiție, nu doar pentru a întări

colaborările internaționale deja existente, ci și pentru

a da startul unor noi cooperări științifice.


Concursul de elocință în limba franceză FRANCPARLER

Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte al

Universității din Pitești, prin Centrul de cercetări asupra

imaginarului IMAGINES, organizează, în data de 24 aprilie

2021, ora 11.00, concursul de elocință în limba franceză

FRANCPARLER, destinat elevilor din clasele VIII-XII pasionați

de limba franceză. Concursul se va desfășura online, pe

platforma Zoom.

Inițiatorii și organizatorii acestei acțiuni (conf. univ. dr.

habil. Diana Lefter, conf. univ. dr. Mihaela Mitu, lect. univ. dr.

Adriana Apostol) vizează promovarea limbii franceze și oferă

tinerilor posibilitatea de a-și perfecționa tehnicile de construcție

a discursului oral, prin apelul la o limbă utilizată deopotrivă în

comunicarea interculturală, mediul de afaceri, politică,

diplomație.

Dezbaterile se vor concentra în jurul temei Tinerii și

tehnologia. FRANCPARLER este un concurs individual,

participanții având la dispoziție 5-7 minute pentru a pronunța un

discurs ce va trebui să le pună în valoare cunoștințele de limba

franceză, arta argumentării și arta oratoriei.

Elevii vor fi evaluați de un juriu, format din cadre didactice

de limba franceză, prin acordarea de note de la 1-10, pentru

pertinența conținutului în raport cu tema anunțată; modul de

structurare și de articulare a discursului; nivelul de limbă

franceză (adecvare gramaticală, fonetică, lexicală și stilistică);

elementele de actio (intonație, limbaj non-verbal, capacitatea de

persuasiune, postura corporală și gestuală, încadrarea în limita

de timp).

Înscrierea participanților la concursul FRANCPARLER se realizează până la data de 15 aprilie 2021, la

adresa de mail diana_lefter@hotmail.com.

Vă așteptăm în număr cât mai mare, pentru a promova împreună identitatea culturală și lingvistică francofonă.

Ghid de bune practici pentru

asistenții sociali din mediul rural

În cadrul proiectului Empowering Practitioners in Social Work from Rural

Communities, acronim EPSWRA, coordonat de Universitatea din Pitești, a fost

realizat, de către asistenții sociali din mediul rural care au participat la atelierele

internaționale, un manual de bune practici cu tehnici, instrumente și metode de a face

față fenomenului oboselii cronice (burn-out) cu care aceștia se confruntă în activitatea

lor profesională. Metodele au la bază experiența acumulată de practicienii in

asistență socială în timpul mobilităților internaționale dar și de-a lungul activității lor în

serviciile sociale.

Puteți descărca ghidul accesând linkul de mai jos:

Guide_Good practice_Empowering practitioners in social work from rural

communities (upit.ro)


Narcisa Lecuşanu îşi lansează cartea autobiografică la

Universitatea din Piteşti Vineri, 9 aprilie 2021, ora 11.30

Narcisa Lecuşanu, una dintre cele mai valoroase

jucătoare din istoria handbalului românesc, lansează cartea

autobiografică „Povestea vieţii mele” la Universitatea din

Piteşti.

Evenimentul are loc pe terenul bazei sportive a

campusului din Aleea Școlii Normale, nr.7 ( fosta Str.

Gheorghe Doja) și se transmite live pe platforma UPIT Media

(http://upitmedia.ro/).

La lansarea cărţii autobiografice a Narcisei Lecuşanu sunt

așteptate personalităţi din lumea sportului, din mediul

academic şi din administraţia publică locală şi argeșeană.

Campioană mondială la tineret în 1995,

vicecampioană mondială la senioare în 2005 şi

finalistă a Ligii Campionilor în 2010, Narcisa Lecuşanu

a marcat 302 goluri în 116 partide pentru echipa

României, performanţă la care se adaugă sute de

goluri înscrise în cupele europene şi în campionatele

din România, Macedonia, Germania şi Danemarca în

care a evoluat pentru echipe de top.

Narcisa Lecuşanu face carieră şi acum, la mai bine de zece ani

de la încheierea carierei de jucătoare. Este singurul român

ajuns în Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale de

Handbal, din care face parte din noiembrie 2017.

„Autobiografia Narcisei Lecuşanu este o carte scrisă cu talent,

pasiune, dăruire, emoţie şi sinceritate. Adică la fel cum a jucat. O

autobiografie fără nimic cosmetizat, fără retuşuri stereotipe de

PR, cum se întâmplă din păcate prea des. Narcisa Lecuşanu e la

fel de deschisă când scrie despre eşecuri (şi viaţa ei a fost o luptă

teribilă) ca şi atunci când scrie despre triumfuri. Cartea sa este o

motivaţie şi o lecţie de viaţă. O lecţie despre cum să te ridici de o

sută de ori după ce ai căzut şi să fii cel mai bun. O lecţie despre

cum merită să lupţi pentru visele tale, oricât ar fi de greu”, spune

despre carte Denis Grigorescu, jurnalist la cotidianul „Adevărul”.


Vești despre noul cămin studențesc UPIT

La Universitatea din Pitești se continuă demersurile în vederea construirii noului

cămin studențesc.

Astăzi, 8.04.2021, Rectorul Universității din Pitești, Dumitru CHIRLEȘAN a participat la

întâlnirea oficialilor argeșeni cu Cseke Attila - Ministrul Dezvoltării.

Întâlnirea a avut drept scop semnarea contractului de finanțare pentru construirea

noului cămin studențesc. Investiția se ridică la 15,6 milioane de lei din bugetul

Ministerului Dezvoltării. De asemenea, contractul s-a semnat de către directorul

Companiei Naționale de Investiții și de antreprenor, durata contractului fiind de 18 luni,

din care 2 luni sunt de proiectare.

Clădirea destinată studenților UPIT este ,,un proiect frumos pentru învățământul

argeșean și care este de mult așteptat”, a mai spus ministrul Dezvoltării.

Un deceniu de UPIT Shakespeare Day!

23rd of April, 2021 9 am on ZOOM

Workshop: Realizari si perspective in

domeniul Biologiei vegetale.

Vineri, 23.04.2021, ora 14, pe platforma Skype.


ANUNȚ PUBLIC Universitatea din Piteşti prin

COLEGTER-UPIT lansează invitaţia participării

companiilor în cadrul proiectului

„Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar

Universitatea din Piteşti prin COLEGTER-UPIT lansează invitaţia participării companiilor în cadrulproiectului

„Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”

Codul proiectului: SMIS 2014+: 121221

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie

2018 – 05 august 2021 proiectul finanțat din fonduri europene având

următoarele caracteristici:

Titlul proiectului: „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava – lider de parteneriat

Parteneri: Universitatea din Piteşti -P1, Universitatea de Vest din Timişoara -P2,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău -P3

Manager proiect: COZIANU Ioana Andreea

Perioada de implementare: 06 februarie 2018 – 05 August 2021

Proiect finanțat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN,

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

Prin obiectivul general definit, proiectul urmărește îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui

echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate, respectiv:

rata de cuprindere îmbunătăţită în învăţământul terţiar, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;

rata diminuată de abandon a studiilor terţiare în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;

oferte educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de

învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin

SNC şi SNCDI;

personal didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ

superior acreditate ale căror competenţe s-au îmbunătăţit cât şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cartele universitare

ale celor patru parteneri – instituţii publice de învăţământ superior acreditate.

Pentru buna implementare a proiectului, Universitatea din Pitești caută parteneri care, pe bază de acord, să contribuie la

atingerea obiectivelor specifice OS1 si Os3:

Obiectiv specific 1

Îmbunătățirea participării a 300 de studenți (din care 60 persoane care provin din grupuri vulnerabile) si integrarea a 40 de

cursanți (din care 40 persoane care provin din grupuri vulnerabile) în învățământul terțiar universitar si non-universitar,

organizat în cadrul a patru instituții de învățământ superior acreditate, în vederea creșterii ratei de cuprindere în

învățământul terțiar.

Obiectiv specific 3

Îmbunătățirea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar (6 oferte educaționale/ cursuri complementare) si

non-universitar (2 programe de studii) organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea corelării

acestora cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura stagii de pregătire practică a elevilor din grupul

țintă.

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

au capacitatea să asigure desfăşurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007 și cu reglementările

interne COLEGTER-UPIT;

au capacitatea de a primi în practică cel puțin un elev din cadrul programelor de studii: Tehnician tehnolog mecanic și

Tehnician operator maşini cu comandă numerică;

doresc să se implice în activități de consultare pe teme legate de piața muncii și inserția elevilor din cadrul celor două

programe;

pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);

dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de elevilor practicanți;

doresc să se angajeze în relații de colaborare cu COLEGTER-UPIT pentru o perioada de minim 2 (trei) ani universitari

(2019-2021).

Organizațiile interesate vor transmite o scrisoare de intenție (conform model) în format electronic la adresa

adrianapantoiu@yahoo.com sau prin depunerea acesteia la sediul Universității din Pitești, din Strada Târgul din Vale, nr.1,

110040, Pitești, Argeș. Candidaturile se primesc zilnic în perioada 20 aprilie – 15 mai 2021.


Eveniment ONLINE

”Caravana COLEGTER - UPIT vine la tine:

accesul elevilor din grupuri vulnerabile la învățământul

terțiar non-universitar tehnic!”

Vineri, 23.04.2021, ora 12.00, are loc evenimentul

”Caravana COLEGTER - UPIT vine la tine: accesul elevilor

din grupuri vulnerabile la învățământul terțiar non-universitar

tehnic!” organizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vedea,

județul Argeș. Acesta se desfășoară, ONLINE, prin

intermediul platformei ZOOM.

Parteneriat între

Universitatea din Pitești,

S.C. Carieră Feroviară

și S.C. Club Feroviar

Scopul acestui eveniment este creșterea accesului

elevilor din învățământul liceal, în special al celor care

aparțin grupurilor vulnerabile, la informații relevante privind

oferta educațională a Colegiului Terțiar Nonuniversitar din

cadrul Universității din Pitești, condiții de admitere, domenii

de studiu, durata studiilor, număr de locuri, documente

necesare înscrierii, calificări aferente fiecărui domeniu de

studiu, competențe profesionale pentru o mai bună inserție

socială sau pe piața muncii regionale, oportunități de carieră

din timpul studiilor postliceale, importanța învățământului

terțiar non-universitar în alegerea unei cariere, principalele

meserii pe piața muncii aferente calificării dobândite ca

urmare a absolvirii studiilor postliceale.

În cadrul evenimentului ”Caravana COLEGTER -

UPIT vine la tine: accesul elevilor din grupuri vulnerabile la

învățământul terțiar non-universitar tehnic!” participă: elevi

ai Liceului Tehnologic Vedea, județul Argeș, responsabilul

cu campania de promovare a ofertei educaționale specifice

învățământului terțiar non-universitar tehnic și

reprezentanții unor companii de prestigiu din regiunea Sud-

Muntenia.

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06

februarie 2019 - 05 august 2021, în calitate de partener,

proiectul „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului

terțiar”, finanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN,

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa

prioritară 6: “Educație și competențe”. Proiectul este dedicat

învățământului terțiar tehnic și este coordonat de directorul

COLEGTER-UPIT, conf. univ. dr. ing. Mădălina - Cristina

MARIAN.

Universitatea din Pitești, S.C. Carieră

Feroviară și S.C. Club Feroviar au încheiat un

parteneriat în vederea promovării reciproce a

i m a g i n i i , a c t i v i t ă ț i i d e s f ă ș u r a t e ș i

evenimentelor organizate.

În acțiunile comune se urmărește

informarea actualilor studenți, cât și a

absolvenților interesați despre posibilitățile

de dezvoltare a carierei în domeniile feroviar

și al transportului urban pe șină.

Totodată, scopul parteneriatului este și

de a determina cât mai multe companii să

ofere stagii de practică și internship pentru

studenții proprii, cu posibilitatea de angajare.

https://www.linkedin.com/feed/update/ur

n:li:activity:6790898197482086400

https://mailchi.mp/0ee24d94676c/newsl

etter-cfir-22042021

https://www.facebook.com/carieraferovia

ra/posts/3840547876038500


Universitatea Pitești participă, on-line, la manifestările

din cadrul ediției a 44-a a Simfoniei Lalelelor!

Tradiția este păstrată și de către profesorii și studenții din cadrul

Universității din Pitești, care, și în acest an, organizează evenimente

specifice, prin care doresc să marcheze perioada în care se desfășoară

festivalul Simfonia Lalelelor în orașul nostru.

Astfel, astăzi și mâine, Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești

Aplicate și Departamentul Știinte ale Naturii susțin trei manifestări on-line, la

care vor participa studenții și cadrele didactice de la programele de studii

Horticultură, Biologie, Ecologie și protecția mediului, master Monitorizarea și

protecția mediului, master Biologie medicală, împreună cu invitații, conform

următorului program:

vineri, 23.04.2021, ora 14:00: Workshop cu tema „Realizări și perspective

în domeniul Biologiei vegetale” (Departamentul Științe ale Naturii);

sâmbătă, 24.04.2021, ora 10:00: Atelier de creație „Artă florală”

(Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate);

sâmbătă, 24.04.2021, ora 12:00: Sesiune de Comunicări Științifice a

studenților specializării Horticultură (Departamentul de Ingineria Mediului

și Științe Inginerești Aplicate).

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790898197482086400

https://mailchi.mp/0ee24d94676c/newsletter-cfir-22042021

https://www.facebook.com/carieraferoviara/posts/3840547876038500

ZIUA MICROBIOLOGIEI, ediția aVII-a,

22 aprilie 2021 - ONLINE


HAPPY EUROPE DAY!

LA MULȚI ANI, EUROPA!

The University of Pitesti marks the 9th of May - the day when the Schuman Declaration was signed and, at

the same time, the beginning of the European Union.

This event is celebrated through the messages of all our Romanian and international students.

The Romanians Everywhere, the Erasmus+ Students as well as the students of the Preparatory

Programme of Romanian Language for Foreign Citizens are together and learn in a

European multicultural environment preparing for successful careers.

Universitatea din Pitești marchează ziua de 9 Mai – data semnării Declarației Schuman și, totodată, începutul

Uniunii Europene. Acest eveniment este sărbătorit prin mesajele studenților săi români din țară și de

pretutindeni, studenților Erasmus+, studenților internaționali de la Programul pregătitor de limba română

pentru cetățenii străini.

Toți sunt împreună, învață într-un mediu universitar multicultural european și se pregătesc pentru o carieră de

succes.

LA MULȚI ANI, EUROPA!

România, de la regat la republică în uniunea europeană

Universitatea din Pitești cinstește

trecutul monarhic și prezentul republican

european, așa cum se cuvine, luni,

10.05.2021, în Corpul Central, începând cu

ora 10.00.

Alături de invitați de prim rang,

reprezentanți ai autorităților locale și

regionale, vom avea ca invitat special pe

Domnia Sa, Nicolae, nepotul MS Regele

Mihai al României.

Vă așteptăm alături de noi, după ora 11.00

(cu respectarea strictă a reglementărilor).


WILD!

The Wild Garden for Learning and Development -

Grădina sălbatică pentru învățare și dezvoltare Prezentare Proiect Erasmus+

Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” și

Universitatea din Pitești (coordonator local) fac parte

dintr-un nou proiect Erasmus alături de Studio

Naturalistico Hyla (Italia – coordonator proiect),

Uniwersytet Lodzki (Polonia - partener) și Instituto

Comprensivo Birago (Italia - partener). Acest proiect a

demarat la 1 decembrie 2019 și se va finaliza la 30 mai

2022.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a

oferi un instrument de înaltă valoare pedagogică,

capabil să satisfacă cerințele profesorului. Se are în

vedere încurajarea școlilor pentru a revigora modul în

care organizează predarea științelor naturii, folosind

strategii didactice incluzive și integrate pentru a implica

activ toți elevii pentru îmbunătățirea calității lecțiilor.

Mai exact este vorba despre amenajarea unei

grădini sălbatice unde elevii să poată experimenta,

observa și să se familiarizeze cu mecanismele care

reglementează ecosistemele naturale.

Plantele și animalele din micul ecosistem al unei grădini

sălbatice realizează un echilibru similar cu cel găsit în

natură: aceste viețuitoare își desfășoară ciclul de viață

sub privirea curioasă a elevilor noștri, oferind

profesorilor posibilitatea de a face învățarea despre

științele naturii mai multă plăcută.

Câștigul elevilor va constitui în atractivitatea lecțiilor de

științe și astfel le va permite îmbunătățirea

competențelor cheie, în special acelora care au

dificultăți de comportament și dificultăți cognitive, prin

construirea unor abordări didactice diferențiate.

Pe lângă amenajarea acestei grădini sălbatice și

realizarea de activități în acest mediu, cercetătorii din

proiect au realizat două ghiduri metodologice în limba

română ce vor fi disponibile tuturor cadrelor didactice

din România. Primul ghid coordonat de cercetării din

Italia (Studio Naturalistico Hyla) este alcătuit din două

secțiuni, prima descrie cunoștințele referitoare la

proiectarea și construcția unei grădini sălbatice,

precum și experiențele existente desfășurate de către

școli internaționale implicate în experimentare. A doua

secțiune reprezintă un instrument util cu indicații, pas

cu pas, care îl va ghida pe profesor, și nu numai, către

realizarea grădinii sălbatice. Al doilea ghid, ”Să

învățăm în Grădina sălbatică”, reprezintă un manual

pentru cadrele didactice și este coordonat de către

cercetătorii români din cadrul Universității din Pitești și

realizat împreună cu profesori din Polonia, de la

Universitatea din Lodz. Ghidul își propune să ofere

profesorului o pregătire completă pentru a face față mai

bine activității didactice din Grădina sălbatică,

oferindu-i atât informații științifice cât și modele de

activități didactice/fișe de lucru pentru desfășurarea

lecțiilor în grădina sălbatică.


WILD!

The Wild Garden for Learning and Development -

Grădina sălbatică pentru învățare și dezvoltare Prezentare Proiect Erasmus+

Cu acest instrument se dorește sprijinirea

profesorilor în utilizarea nu doar a predării formale, ci

și, mai presus de toate, a celor non-formale și

informale, inventând noi spații pentru învățare, care

scot elevii din zidurile școlii pentru a experimenta din

prima științele naturii aplicate la crearea grădinii

sălbatice.

Un alt produs îl constituie un set de resurse

deschise dedicat utilizării de către elevi și profesori,

oferind o serie de instrumente utile pentru gestionarea

întâlnirilor în clasă și în aer liber. Datorită utilizării unei

table interactive - sau a oricărui alt dispozitiv în care

este disponibilă o conexiune la internet, profesorul va

putea profita de o serie de conținuturi multimedia utile

pentru organizarea activităților. Prin conectarea la

pagina web, profesorul poate accesa orice secțiune

dorită.

Totodată, în cadrul proiectului urmează să fie

dezvoltat un curs de formare e-learning creat pe

platforma Moodle și care va putea fi accesat gratuit, o

sală de clasă virtuală pentru profesorii care doresc să

înceapă un proiect Wild Garden cu clasa lor.

La acest moment, în Școala Gimnazială

”Alexandru Davila” s-a început amenajarea grădinii

sălbatice. S-au realizat etapele de curățare a spațiului,

s-au plantat o parte din plante: alun, cătină, soc,

merișor, o serie de plante aromatice: busuioc,

coriandru, oregano cât și amenajarea unui mic iaz. În

acest spațiu au fost amplasate și câteva căsuțe cu

păsări ce au fost realizate împreună cu elevii. Urmează

să definitivăm acest spațiu tot cu ajutorul copiilor, ca

apoi pasul următor să fie acela de a intra în grădină și de

a face observații și experimente.

Abia așteptăm să trecem la pasul următor și anume

acela în care vom trece la activități în această grădină

unde vom putea studia atât plantele cât și micile vietăți

din acest mediu.

Toate acestea ne vor ajuta să punem pregătirea

științifică, didactică și pedagogică într-o situație reală de

învățare. Prin urmare, este esențial și totodată un câștig

să dezvolți și să testezi instrumente de instruire pentru a

răspunde nevoilor elevilor.

Pentru mi multe detalii, vă rugăm să urmăriți pagina web

a proiectului, precum și pagina de Facebook dedicată

celor două școli implicate în proiect, din România și

Italia.

Lect.univ.dr. Ioana Cosma a acordat un interviu în limba

engleză pentru emisiunea "New Names on the Cover"

de la Radio România International

Pe 18 mai 2021, doamna lect.univ.dr. Ioana Cosma a acordat un interviu

în limba engleză pentru emisiunea New Names on the Cover de la Radio

România International. Tema interviului a fost activitatea publicistică din ultimii

doi ani, mai precis volumele de versuri în limba engleză, publicate atât în

România (By the Book Ed, Editura Institutul European), cât și în Canada (In

Aevo; The Psychogeography of Love, Editura Silver Bow) și Statele Unite ale

Americii ( With the Vagabonds, Editura New Meridian Arts).

În perioada 2005-2009, Ioana Cosma a predat la University of Toronto, la

St. Michael’s College, ca asistent universitar, în timpul studiilor doctorale de

literatură comparată. La Universitatea din Pitești activează din 2010 în cadrul

Departamentului de Limbi Străine Aplicate de la Facultatea de Teologie, Litere,

Istorie și Arte ca profesor de limba engleză. De asemenea, acum câteva luni, a

inaugurat o revistă on-line, intitulată inspateleblocului.ro, prin care își propune

deconstrucția stereotipurilor și clișeelor simbolizate prin „blocurile mentale

contemporane”.

Despre întreaga sa activitate didactică și de cercetare, precum și despre relația cu poezia, se discută pe

larg în interviul de la Radio România Internațional. Vă invităm să-l ascultați accesând link-ul de mai jos, la minutul

42. https://soundcloud.com/radioromaniainternational/listen-to-rri-in-english-may-18 2021?fbclid= IwAR2

gmgpMMMvAH7tRsBEvOS6kC4u3L4uRgJwdKR0EQEHWUil-rzUJWlGDKEk


Curs Crystal Data Science și Data Engineering

GRATUIT, ONLINE, oportunitate de var

Crystal System în parteneriat cu Universitatea

Politehnică din București, Universitatea din Monterrey

și Universitatea din Pitești - au plăcerea de a vă invita

la cursul său Crystal Data Science și Data Engineering

( O N L I N E , G R AT U I T p e n t r u

studenți).

Participanții de la curs care vor

participa la examenul final vor primi

un Certificat, iar cei mai buni

participanți - premii valoroase*

precum Microsoft Surface, tablete,

smart watch-uri, vouchere Amazon

etc., precum și posibilitatea de a fi

angajați de catre Crystal System sau

partenerii săi.

De această dată, Crystal

organizează cursul sub forma unui

Program Digital Intercontinental,

unde participanții din România și

Mexic vor avea ocazia să învețe

împreună ultimele tehnologii în Data

Science și Data Engineering

(Python, programare R, BigQuery,

Apache Beam și multe altele) de la

experți din industrie și să devină

Talente pregătite pentru piata muncii.

Cursul va începe în iunie 2021 și se va desfășura de 2

ori pe săptămână, timp de aproximativ 2 luni, în orele

de seară, după cursurile universitare /examene.

* tipul de premii ar putea fi ușor modificat în funcție de

recomandările Universității partenere

** data exacta de inceput a cursului va fi

anuntata in timp util după ce se vor

încheia înscrierile la curs (participantii

vor primi o notificare suplimentară prin

e-mail).

*** Administrația Crystal System și

Universitatatii partenere își rezervă

dreptul de a selecta participanții la curs

al căror profil se potrivește mai bine cu

prerechizitele de cunoștințe ale

cursului.

****Nivelul incepator-intermediar la

limba engleza este suficient pentru

urmarea cursurilor

Curricula cursului de Data Science și

Data Engineering:

www.crystal-system.eu/crystalintercontinental-digital-program/

Link de înscriere (Pitești): https:

//survey.crystalsystem.eu/index.php?r

=survey%2Findex&sid=892382&lang=en

Reprezentanții Universității "Angel Kanchev" din Ruse - Bulgaria

în vizită la UPIT prin programul ERASMUS+

Universitatea din Pitești a primit, în cadrul programului ERASMUS+, vizita unei delegații de la Universitatea "Angel

Kanchev" din Ruse - Bulgaria, condusă de Rectorul Prof.Dr. Hristo BELOEV. În cadrul vizitei oficiale cu Rectorul Dumitru

CHIRLEȘAN și Prorectorul Corina GEORGESCU, s-au purtat discuții despre colaborarea îndelungată cu universitatea

parteneră de la Ruse.

Totodată, rectorii celor două universități au semnat un

Memorandum de colaborare pentru următorii cinci ani de zile. Cu

acest prilej, Rectorul Prof.Dr. Hristo Beloev a primit propunerea de

acordare a titlului de Doctor Honoris Causa din partea Decanului

Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, Leonard

FLEANCU, la inițiativa directorului departamentului matematicăinformatică,

Doru CONSTANTIN.

Alte activități planificate pentru delegația universității din

Ruse: vizită la Biblioteca centrală a Universității din Pitești, întâlniri cu

reprezentanții conducerii Facultății de Științe, Educație Fizică și

Informatică, cu membri ai Departamentului matematică–informatică,

respectiv cu studenții care au fost sau vor merge cu mobilități

ERASMUS+ la Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" din

Bulgaria.


International Symposium -

Current Trends In Natural Sciences

The Current Trends in Natural

Sciences symposium, organized by

the University of Pitesti, Faculty of

Sciences, Physical Education and

Informatics, Romanian Association of

Pteridology, Research Center for

Nature Protection, in partnership with

Atatürk University from Erzurum,

Turkey, Zaporizhzhia National

University, from Ukraine and

Mansoura University, from Egypt, is

at the 14th edition.

Today, on the first day of the

symposium, scientific papers were

presented in the Promoting Quality of

Life and Biology sections. About 50

p a p e r s w e r e p r e s e n t e d b y

researchers from our country and

abroad.

Current Trends in Natural

Sciences is an international

conference that aims to stimulate the

interaction within the scientific

community in the fields of: Biology,

E c o l o g y a n d E n v i r o n m e n t a l

protection, Soil Science, Horticulture,

Research in the interdisciplinary fields

of nature sciences, Promoting quality

of life. Our scientific event aims to be a

platform for the dissemination of

research results, a platform for

discussions and opportunities for

mutual knowledge of working in

scientific research.

Great experience for the participants

who present their papers tomorrow, in

t h e s e c t i o n s E c o l o g y a n d

Environment Protection and Plant

Science & Technology!

https://www.facebook.com/story.php?

story_fbid=773921653292741&id=14

3143889703857&sfnsn=mo

Studenții Secției de Actorie - examen cu

piesa de teatru: Șantaj - adaptare după

Ludmila RAZUMOVSKAYA


UPIT – Pilon în pregătirea

academică a specialiștilor

în domeniul nuclear

In memoriam

Sanda – Marina Bădulescu

Universitatea din Pitești a fost gazdă și, totodată,

coorganizator al unui eveniment didactic itinerant – parte din

programul cursului ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”,

inițiat de ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” prin

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE.

Tema acestui modul al cursului a vizat ,, ADMINISTRAȚIA

EUROPEANĂ MODERNĂ ȘI DOMENIUL ENERGETIC NUCLEAR

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ.

În cadrul activității didactice itinerante au fost abordate teme

privind activitatea Institutului de cercetări nucleare de la Mioveni, ce

constituie un obiectiv strategic de interes national; cadrul normativ şi

instituţional în domeniul securităţii nucleare; administrație

europeană modernă; manangementul situaţiilor de urgenţă cu

Studiul de caz Barajul Vidraru, de asemenea un obiectiv strategic de

interes national.

Rectorul Dumitru CHIRLEȘAN a susținut în acest program

o prelegere privind cadrul normativ şi instituţional în domeniul

securităţii nucleare, temă ce a contribuit la o mai bună înțelegere și

asimilare a informațiilor din vastul domeniu al securității nucleare.

Este recunoscut faptul că Universitatea din Pitești este una dintre

capabilitățile României de formare profesională a personalului în

acest domeniu, având în planul de școlarizare de studii de licență

din domeniul Inginerie energetică programul Energetică și

Tehnologii nucleare și la nivel de masterat în domeniul Științe

inginerești aplicate programul Materiale şi tehnologii nucleare.

Absolvenții acestor programe de studii reprezintă o componentă

importantă din capitalul resursei umane pregătite la nivel superior în

acest important domeniu la nivel mondial.

Doamna profesor universitar doctor SANDA-MARINA

BÃDULESCU, titulară a Universității din Pitești, în cadrul

Departamentului Limbă, Literatură, Istorie și Arte, a încetat din

viață. Un om deosebit, care făcea totul cu coștiinciozitate, dar mai

ales unul dintre acei profesori care au susținut de-a lungul timpului

Universitatea din Pitești, de fiecare dată când a fost cazul. În plus,

și-a susținut colegii mai tineri ori de câte ori a fost solicitată.

Domnia sa a desfășurat, de-a lungul timpului, o activitate

impresionantă, atât în domeniul didactic, de cercetare, cât și în

domeniul administrativ. Profesor universitar din 2005, a predat o

serie de cursuri (Limbaje de specialitate, Gramatică comparată,

Didactică literară, Didactica limbii franceze, Comunicare

internațională și relații europene, Geopolitică și instituții europene),

dintre care unele în domenii de pionierat la acel moment în

România, precum Traducerea asistată de calculator.

În paralel cu activitatea sa didactică și de cercetare bogată, a

activat în calitate de Consilier în cadrul Direcției de Învățământ

Superior a Ministerului Educației și a participat la acţiuni, conferinţe

interne şi internaţionale privind problematica învăţământului

superior, organizate de foruri internaționale prestigioase, precum

UNESCO-CEPES. În perioada 2006-2009, a fost director al

CNRED, coordonând și elaborarea a numeroase acte normative

care stau la baza activității universitare și astăzi, în domeniul

respectiv, precum și la semnarea unor documente de recunoaștere

a diplomelor între România și diferite țări.

Pasiunea pentru a face totul foarte bine s-a manifestat

timpuriu, doamna profesoară fiind șefă de promoție în liceu (media

10) și finalizându-și studiile universitare cu media 9,76 și nota 10 la

examenul de licență. Cu un doctorat în pedagogie obținut la

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, doamna profesoară a fost o

persoană cu o dorință continuă de perfecționare. Menționăm

numai stagiile realizate la School of Education din Exeter, Devon,

Marea Britanie (1993), Académie de Nantes, Le Mans, Franţa

(1991).


Casa Universitarilor a redevenit una dintre

cele mai moderne clădiri ale orașului Pitești

Astăzi, 30 iunie 2021, într-o atmosferă

destinsă, conducerea Universității din Pitești

a organizat o conferință de presă cu prilejul

inaugurării edificiului Casa Universitarilor.

Alături de Rectorul Dumitru Chirleșan și

Președintele Senatului UPIT Mihaela Diaconu

au fost prezenți ex. Rectorii Gheorghe Secară,

Ionel Didea, Sebastian Pârlac, reprezentantul

Primăriei Pitești, Dir. Dan Teodorescu și

membrii Consiliului de Administrație.

În deschiderea evenimentului

Rectorul Dumitru Chirleșan a evocat

efortul comun al principalilor factori

care au contribuit la realizarea lucrărilor

de reabilitare a construcției, în special

Ministerul Educației pentru spijinul

financiar.

Casa Universitarilor, așa cum este

cunoscută mediului academic, precum

și întregii comunități, devine un Centru

de Cultură și Civilizație SE European în

care membri ai UPIT sau ai altor

instituții au un aport prin capital cultural,

științific sau ideologic care să dezvolte

societatea argeșeană.

Momentul inaugurării a trezit, totodată,

amintiri și nostalgii celor care au

cunoscut edificiul de la preluarea lui în

patrimoniul universității și au petrecut

momente memorabile din viață.

Colegiul Terțiar al UPIT văzut prin ochii absolvenților

http://upitmedia.ro/index.php/evenimente/item/1266-colegiul-tertiar-nonuniversitar-2021-film


Workshop ,, Fabrica virtuală 2021 – o interfață între

universitate și industrie” Impactul tehnologiilor de

comunicare asupra competențelor absolvenților

Departamentul de Fabricaţie şi Management

Industrial din cadrul Facultății de Mecanică şi Tehnologie şi

Centrul pentru Învățământ Dual au organizat în data de

30.06.2021 Workshop-ul online ,, Fabrica virtuală 2021 – o

interfață între universitate și industrie”, Impactul

tehnologiilor de comunicare asupra competențelor

absolvenților.

Temele abordate în cadrul evenimentului au vizat:

- Integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii;

- Îmbunătățirea relației dintre mediul de afaceri si

Universitatea din Pitești, premisa a dezvoltării

instituționale;

- Impactul tehnologiilor de comunicare asupra

competențelor absolvenților;

- Prezentare proiect component „Cercetări privind

implementarea Inteligenței Artificiale în proiectarea

componentelor de automobile, în vederea fabricației prin

3D Printing” din cadrul proiectului complex „Implementarea

tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe

și suprasolicitate, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224”;

- Implicarea angajatorilor în adaptarea curriculei

programelor de studii la tendințele de pe piața muncii din

țară și din străinătate.

Evenimentul a fost coordonat de Conf. univ. dr. ing.

ANGHEL Daniel-Constantin, Dir. al Centrului pentru

Învățământ Dual.

Workshop "ATELIERUL VIRTUAL" 2021


@Network UPIT

Chestionar pentru studenți

Dragi studenți ai UPIT,

Vă rugăm să completați acest chestionar pentru a reuși

să colectăm date despre modul în care ați aflat despre

oferta educațională și motivele care v-au determinat să

alegeți universitatea/programul de studii. Aceste date ne

sunt necesare pentru calibrarea mesajelor privind oferta

UPIT către elevi/profesori/părinți.

Vă mulțumim pentru implicare.

Let's Do It Romania, Ziua Mondialã de Curățenie,

18 septembrie 2021

Asociatia Studenteasca Ingmed organizator

judetean Lets Do It Romania, Ziua Mondiala de

Curatenie, 18 septembrie 2021, va anunta ca in zilele

de 13, 14, 15 si 16 septembrie intre orele 10 si 14 va

preda voluntarilor echipamentele necesare participarii

la ecologizare. Locatia: Universitatea din Pitesti, strada

Targu din Vale nr. 1, Corp S, sala 025 - contact telefon

0725223351, email claudiusutan@yahoo.com (nu se

intra inauntru)

Inscrierea participantilor se va face prin

intermediul primariilor, al liceelor sau scolilor si al

companiilor implicate in acest eveniment international.

Grupurile care participa independent (care isi asigura

echipamentele n-]ecesare si care nu vin sa se inscrie la

Asociatia Studenteasca Ingmed) pot sa ne trimita o

informare si cateva fotografii realizate in timpul

evenimentului si vor primi diplome de participare (pe

email, scanate).

Toti participantii vor primi la cerere adeverinte de

voluntariat/participare.

Va multumim pentru implicare!


WORKSHOP ,,ATELIERUL VIRTUAL” 2021

Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești

Colegiul Terțiar al Universității din Pitești a organizat în perioada 5-6 iulie 2021, pe platforma ZOOM, workshop-ul ,, ATELIERUL

VIRTUAL’’- Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești, în calitate de partener 1, în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii -

vectorul învățământului terțiar”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

În deschiderea evenimentului, doamna conf.univ.dr.ing. Mădălina MARIAN, coordonatorul proiectului partenerului 1 și totodată

Directorul Colegiului Terțiar, a prezentat această structură educațională în cadrul căreia s-au format două clase de studiu postliceal în

domeniul Mecanică: Tehnician operator mașini cu comandă numerică și Technician tehnolog mecanic. De asemenea, a prezentat echipa

de implementare și a evidențiat activitățile din cadrul proiectului desfășurate exclusiv de Universitatea din Pitești.

În continuarea programului, conf.univ.dr. Amalia DUȚU a prezentat experiența de implementare la nivelul partenerului 1 al

proiectului, a subactivității 1.1,, Campanie de promovare a ofertei educaționale specifice învățământului terțiar non-universitar”. Astfel,

prezentarea s-a încheiat cu lecții învățate privind implementarea lecțiilor de PR pe parcursul celor 29 de luni și a bunelor practici în cadrul

proiectului privind promovarea ofertei educaționale a Colegiului Terțiar în domeniul Mecanică și nu numai.

De asemenea, grupul țintă a fost informat de cofinanţarea proiectului din Fondul Social European. Concretizarea eficienței acestei

campaniei de promovare a constat în îndeplinirea indicatorilor asumați, anume, toate locurile programelor de studii finanțate au fost

ocupate.

Prezentarea a continuat cu un eșantion al instrumentelor de PR, un scurt film al ,,experienței COLEGTER-UPIT” trăite de absolvenți

ai acestor programe de studii.

Un moment susținut de conf.univ.dr. ing Daniel ANGHEL ,, Atelierul virtual – interfață între universitate și industrie ” a incitat

participanții workshop-ului la interactivitate. Momentul a supus atenției Impactul tehnologiilor de comunicare asupra competențelor de

comunicare. Temele abordate au țintit către implicarea angajatorilor în adaptarea curriculei programelor de studii la tendințele pieței muncii

și realizarea de parteneriate între firmele de profil și Centrul pentru Învățământul Dual.

În încheierea programului primei părți a workshop-ului, în complementaritate, conf.univ.dr. Amalia DUȚU și lect. univ. dr. Adriana

PÎRVU au prezentat experiența de implementare la nivelul partenerului 1 a subactivității 1.2. Organizarea de parteneriate cu parteneri

sociali din medii publice și private. S-au prezentat aspecte privind dezvoltarea și implementarea strategiei de networking instituțional care a

condus la identificarea de noi parteneri pentru Colegiul Terțiar, precum și noi modalități de implementare a strategiilor combinate prin

activități onsite și online. Nu în ultimul rând, s-a făcut o scurtă prezentare a celor 20 de parteneri din mediul socio-economic atrași în cadrul

proiectului.

Partea a doua a workshop-ului a debutat cu prezentarea susținută de prof.univ.dr. Mihaela DIACONU ,, Interactivitatea între mediul

academic, de afaceri și preuniversitar în strategia Universității din Pitesti”, reliefând pilonii dezvoltării instituționale pe care este construită

strategia: continuitate, stabilitate și dezvoltare durabilă.

Obiective specifice construite pe continuitate vizează armonizarea planurilor de învățământ din oferta educațională a Universității

din Pitești prin introducerea elementelor specifice care să asigure absolvenților dobândirea abilităților solicitate de mediul socio-economic.

Stabilitatea are ca obiective specifice eficientizarea gestionării proiectelor naționale/internaționale implementate de UPIT și

dezvoltarea unor parteneriate reale, durabile, performante cu administrația publică, instituțiile statului, societatea civilă la nivelul Regiunii

Sud-Muntenia.

Obiective specifice ale dezvoltării durabile vizează:

lărgirea ofertei de cursuri de formare continuă și postuniversitare desfășurate în cadrul UPIT, pentru satisfacerea cerințelor specifice ale

mediului socio-economic local și regional;

crearea unui HUB educațional împreună cu partenerii economici și sociali din regiune, care să îmbunătățească performanțele

studenților în cunoaștere și inovare;

dezvoltarea activităților de inovare şi transfer tehnologic;

crearea de oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților și elevilor în vederea integrării active și responsabile

în societate și pe piața muncii;

identificarea, dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu mediul economic și social și implementarea de instrumente TIC suport.

În continuarea evenimentului, lect. univ. dr. Ana APETROAIEI și lect. univ. dr. Daniela RĂDUȚ au prezentat experiența de

organizare și furnizare a programului postuniversitar de perfecționare pentru personalul didactic din învățământul terțiar non-universitar. De

asemenea, s-au propus activități pentru dezvoltarea colaborării dintre partenerii proiectului și extinderea rețelei către alte domenii (stagii de

practică și studenți/elevi, cursuri de formare pentru personalul didactic, cercetare, activități editorial, etc.).

Workshop-ul ,, ATELIERUL VIRTUAL’’- Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești- s-a încheiat într-o notă optimistă, având în

vedere oportunitățile implementării și rezultatele proiectului.


Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar

Universitatea din Pitești, în calitate de Partener, anunță încheierea proiectului ,,Inserția pe piața muncii –

vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din

învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221.

Proiectul s-a implementat în parteneriat cu ,,Universitatea Ștefan cel Mare’’- în calitate de Beneficiar,

Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada februarie 2019 -

iulie 2021.

Proiectul a avut cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritară 6 - „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.913.896,21 lei, din care

valoarea contribuţiei Fondului Social European de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional de

768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor de 118.278,01 lei.

Obiectivul general al proiectului a reprezentat diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor

educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare,

în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi nonuniversitar,

în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si

SNCDI.

Beneficiarii proiectului au fost peste 400 de persoane: studenţi, cursanţi şi cadre didactice.

Rezultatele proiectului:

S-au realizat campanii de informare cu privire la oferta educaţională specifică învăţământului terţiar nonuniversitar,

desfăşurate în 16 comunităţi cu populaţie vulnerabilă, cu accent pe populaţia rromă.

S-au încheiat numeroase parteneriate cu parteneri sociali din medii publice şi private (potenţiali angajatori).

S-au organizat 16 workshop-uri ”şcoala motivaţională” cu parteneri sociali din medii publice si private (potenţiali

angajatori) la care au participat cursanţi, studenţi, cadre didactice și potenţiali angajatori.

S-au acordat 40 de burse pentru cursanţi înmatriculaţi în primul an într-un program de studii în cadrul

învăţământului terţiar înfiinţat prin proiect.

S-au realizat pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională (consiliere academică, orientare în

carieră), furnizate pentru peste 40 de cursanţi şi peste 300 de studenţi. S-au realizat 3 programe postuniversitare

– în relaţie cu proiectarea de cursuri complementare şi promovarea de medii noi de învăţare (studii

de caz, învăţare bazată pe contexte reale de acţiune, învăţare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea şi

utilizarea feedback-ului şi o evaluare eficientă a rezultatelor învăţării – pentru cca. 50 de cadre didactice din trei

centre de învăţământ terţiar universitar, dintre care majoritatea certificaţi.

S-a realizat un program post-universitar de formare/specializare/perfecţionare pentru 15 membri ai

personalului didactic din învăţământul terţiar non-universitar, dintre care 100% certificaţi.

S-au organizat 4 workshop-uri, în patru centre universitare acreditate, pentru peste 60 de membri ai

personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în vederea promovării modelelor de

succes dezvoltate.

S-au realizat 6 oferte educaţionale/cursuri complementare învăţământului terţiar universitar, dezvoltate şi

furnizate pentru peste 350 de studenţi din ultimul an de studii de licenţă/ masterat.

S-au realizat studii de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar și non-universitar.Sau

organizat stagii de practică pentru de studenţi, cursanţi şi membri ai personalului didactic universitar –

experţi promotori de practică de specialitate în cadrul celor patru centre universitare acreditate partenere.

S-au autorizat 2 programe de studii pentru învăţământul non-universitar, în cadrul Universității din Pitești –

partener 1 în proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Coordonator Partener UPIT – Conf.univ.dr. Mădălina-Cristina MARIAN


”Pictura este tăcerea gândului și muzica vederii .”

(Orhan Pamuk)

Expoziție virtuală Donato Bruno Leo (pictor/scenograf)

”Painting is the silence of thought and the music of sight.”

(Orhan Pamuk)\

Expoziție virtuală Donato Bruno Leo (pictor/scenograf)

Click pe link:

https://www.emaze.com/@AOTZOFITQ/mostra-romania

COMUNICAT

UPIT TRECE ÎN SISTEM ONLINE

Consiliul de Administrație al Universității din Pitești, întrunit în ședință extraordinară, a decis luni,

11.10.2021, trecerea activităților didactice în scenariul roșu (online). Motivarea deciziei are la bază:

- Depășirea pragului de 6 la mie cazuri confirmate pe raza municipiului Pitești;

- Metodologia de desfășurare a activităilor didactice pentru anul universitar 2021 – 2022;

- Consultarea studenților privitoare la opțiunile de derulare a activității;

- Solicitarea celor două sindicate din UPIT.

În speranța depășirii provocărilor generate de pandemia COVID, vom încerca să conservăm valorile care

au consacrat învățământul universitar argeșean adăugând ca dimensiune complementară sistemul online prin

platforma e-learning.


ANUNȚ privind recrutarea și selecția grupului țintă -

Programele de studii de licență

Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare

Activitatea A2.2. Recrutarea, selecția și monitorizarea grupului țintă al proiectului

Universitatea din Pitești, în calitate de beneficiar al proiectului „Tranziția de la școală la piața muncii

prin stagii de practică și intreprinderi simulate”, organizează în perioada 12-20 octombrie 2021,

selecţia studenţilor de la programele de studii de licență Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii

Nucleare pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul proiectului.

Condiții de eligibilitate:

calitatea de student al programului de studii Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii

Nucleare

Criteriile de selecție:

Va fi realizată o ierarhizare pentru ocuparea numărului de locuri disponibile : 16 locuri (o grupă de

studenți de la programul Energetică și Tehnologii Nucleare și o grupă de studenți de la programul.

Ingineria Mediului) studenți selectați în grupul țintă și minim 4 rezerve, ținându-se cont de:

Situația școlară a studentului (media ultimului an de studiu/numărul de puncte de credit obținute

în ultimul an de studiu/media de admitere pentru masteranzi) - 5 puncte

Domiciliul sau, după caz, reședința studentului este în mediul rural - 1 punct

Studentul aparține categoriei studenților netradiționali - 1 punct

Pentru a fi selectat în Grupul țintă studentul trebuie să obțină minimum 5 puncte.

Dosarul candidatului va conține următoarele documente:

formular de înregistrare a grupului țintă;

declarație privind acordul studentului referitor la stocarea, prelucrarea, utilizarea datelor cu

caracter personal;

declarație privind evitarea dublei finanțări;

declarație privind acordul de participare la activitățile proiectului;

CV;

copie după cartea de identitate;

alte documente justificative privind încadrarea în grupuri dezavantajate;

adeverința de student.

Dosarele de candidatură se vor completa și transmite electronic la adresa de e-mail:

danutaian74@yahoo.com sub forma unui folder arhivat, denumit astfel: Nume Prenume_IM/ETN.

Data Program transmitere dosar candidatură.

12.10.2021 8.00-20.00

13.10.2021 8.00-20.00

14.10.2021 8.00-20.00

15.10.2021 8.00-20.00

16.10.2021 8.00-20.00

18.10.2021 8.00-20.00

19.10.2021 8.00-20.00

20.10.2021 8.00-20.00

Responsabil recrutare și monitorizare grup țintă,

Daniela Iancu


PROIECT ERASMUS ÎNCHEIAT

CU SUCCES DE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Universitatea din Pitești a încheiat cu

succes un nou proiect Erasmus+, Acțiunea

Cheie 1 (mobilitatea persoanelor în scopul

învățării), cu durata de 36 de luni, implementat

în perioada 2018-2021 (nr. de referință:

2018-1-RO01-KA103-047550).

În cadrul proiectului, au fost implicați 111

parteneri din țări participante la program

(Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Grecia,

Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia,

Portugalia, Spania, Turcia) și a fost pus în aplicare

un total de 207 mobilități: 67 de acțiuni de

mobilitate a studenților pentru studii, 68 de acțiuni

de mobilitate a studenților pentru stagii (formare

practică), 37 de acțiuni de mobilitate a

personalului în scopuri didactice, 35 de acțiuni de

mobilitate a personalului pentru formare, fiind

utilizat un total de 96.97% din fondurile alocate în

bugetul proiectului.

Prin implementarea activităților prevăzute,

proiectul a oferit participanților la mobilități

oportunități de educație și formare la standarde

de calitate europeană. Pornind de la priorități ca

extinderea cooperării internaționale pentru toate

domeniile de activitate, menținerea, diversificarea

și păstrarea relațiilor de colaborare cu

universitățile partenere, înființarea de noi

p r o g r a m e d e s t u d i i i n t e r n a ț i o n a l e ș i

internaționalizarea curriculumului existent,

utilizarea activităților Erasmus+ pentru

dezvoltarea ofertei educaționale, întărirea

relevaneți activităților Erasmus+ în evaluarea

calității universității, toate activitățile desfășurate

în proiect au avut ca scop o cât mai bună

organizare și derulare a mobilităților, în acord cu

prevederile Cartei Erasmus și a priorităților de

politică educațională de la nivel european.

Rata de participare din cadrul proiectului a

fost un indicator de succes, programul având

continuitate în universitate încă de la

implementarea lui în România, iar numărul de

participanți la mobilități a crescut de la un proiect la

altul (de la 16 în 1998 la 207 în acest proiect).

Universitatea din Pitești va fi întotdeauna

preocupată de extinderea parteneriatelor sale

internaționale în vederea creșterii numărului

mobilităților și a îmbunătățirii calității activităților de

predare-învățare-evaluare, fapt ce va asigura

participarea sa la competițiile viitoare de acest

gen.

14.10.2021 8.00-20.00

15.10.2021 8.00-20.00

16.10.2021 8.00-20.00

18.10.2021 8.00-20.00

19.10.2021 8.00-20.00

20.10.2021 8.00-20.00

Responsabil recrutare și monitorizare grup țintă,

Daniela Iancu


UPIT a realizat o cercetare privind nevoile

educatorilor din grădinițele publice sau private


Universitatea din Pitești -

gazda unei delegații din Iran

În perioada 08 noiembrie – 14 noiembrie,

Universitatea din Pitești primește vizita unei delegații

de 25 de cadre didactice de la Technical Vocational

University, Iran.

Săptămâna a început cu întâlnirea oficială dintre

conf. univ. prof. dr. ing. Dumitru Chirlesan, Rectorul

UPIT, reprezentantul Președintelui TVU, prof.

Hossein Salmani, și Coordonatorul Biroului de

Cooperare Științifică Internațională, prof. Nazerian

Abdolhossein. Întreaga delegație a fost întâmpinată

de directorul Centrului pentru Relații Internaționale și

de Biroul Erasmus al Universității din Pitești.

Cele 25 de cadre didactice vor desfășura

activități de predare la Facultatea de Mecanică și

Tehnologie, Facultatea de Electronică, Comunicații

și Calculatoare, respectiv Facultatea de Teologie,

Litere, Istorie și Arte. Lor li se adaugă și întâlniri cu

conducerea facultăților, dar și cu membrii comunității

academice. Discuțiile se vor concentra asupra

întăririi cooperării dintre cele două instituții de

învățământ superior în cadrul programului Erasmus

și asupra participării la proiecte comune de

cercetare-inovare.

Această vizită demonstrează, încă o dată,

atenția pe care UPIT o acordă internaționalizării,

una dintre prioritățile sale strategice de bază.

17 NOIEMBRIE: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A

STUDENȚILOR!

La mulți ani, dragi studenți UPIT!

Bucurați-vă, cinstiți și visați la idealuri frumoase în această perioadă.

În anul 1941 Consiliul Internaţional al Studenţilor a declarat data de 17 noiembrie, Ziua

Internațională a studenților pentru a comemora evenimentele din 1939 desfăşurate la

Praga.


COMUNICAT - Vizita Excelenței Sale, Doamna Laurence AUER,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze

în România la Universitatea din Pitești

Joi, 2 decembrie 2021, Universitatea din

Pitești a primit vizita delegației oficiale a

Ambasadei Republicii Franceze în România,

condusă de E.S. doamna Laurence AUER,

ambasadoarea Republicii Franceze în

România, în vederea dezvoltării relațiilor

internaționale cu comunitatea academică UPIT,

autoritățile administrației publice locale, mediul

socio-economic și cultural regional.

În cadrul vizitei oficiale, oaspeții au fost

întâmpinați de conducerea universității Conf.

univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN - rectorul

UPIT, alături de prof. univ. dr. Mihaela

DIACONU - preşedinte al Senatului UPIT, de

conf. univ. dr. Amelia Corina GEORGESCU -

prorector pentru Relații Internaționale și conf.

univ. dr. Cristina Loredana BLOJU - director

Centrul pentru Relații Internaționale.

Întâlnirea s-a dovedit un real succes în

cadrul căreia ambasadoarea Republicii

Franceze a lansat invitația de a realiza noi

proiecte cu direcții și oportunități de dezvoltare

pentru universitate și companiile locale.

„Vechea prietenie dintre România și Franța

trebuie menținută prin dovezi și probe, iar

prezența la Universitatea din Pitești se

datorează intenției de a concretiza și a menține

această prietenie.”, a spus E.S. Laurence

AUER.

Totodată, doamna ambasador a subliniat

importanța implicării întregii comunități în

vederea dezvoltării învățământului, cercetării,

turismului, mediul economic și cultural al

județului Argeș, prin implementarea de noi

proiecte regionale cu parteneri strategici din

Republica Franceză.


PROIECT ERASMUS+ KA107

ÎNCHEIAT CU SUCCES DE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Universitatea din Pitești a încheiat cu succes un nou proiect Erasmus+,

Acțiunea Cheie 1 (mobilitatea persoanelor în scopul învățării), cu durata de

38 de luni, implementat în perioada 2018-2021 (nr. de referință:

2018-1-RO01-KA107-048077).

În cadrul proiectului, au fost implicați 15 parteneri din 8

țări partenere programului (Albania, Armenia,

Azerbaijan, Belarus,Egipt, India, Iran, Kazakhstan) și

a fost pus în aplicare un total de 92 de mobilități (cu 22

mai multe decât numărul celor contractate): 3 acțiuni

de mobilitate a studenților pentru studii, 3 acțiuni de

mobilitate a studenților pentru stagii (formare

practică), 41 de acțiuni de mobilitate a personalului în

scopuri didactice, 45 de acțiuni de mobilitate a

personalului pentru formare, fiind utilizat un total de

97.29% din fondurile alocate în bugetul proiectului.

Prin implementarea activităților prevăzute,

proiectul a oferit participanților la mobilități oportunități

de educație și formare la standarde de calitate

europeană. Pornind de la priorități ca extinderea

cooperării internaționale pentru toate domeniile de

activitate, menținerea, diversificarea și păstrarea

relațiilor de colaborare cu universitățile partenere,

înființarea de noi programe de studii internaționale și

internaționalizarea curriculumului existent, utilizarea

activităților Erasmus+ pentru dezvoltarea ofertei

educaționale, întărirea relevaneți activităților

Erasmus+ în evaluarea calității universității, toate

activitățile desfășurate în proiect au avut ca scop o cât

mai bună organizare și derulare a mobilităților, în acord

cu prevederile Cartei Erasmus și a priorităților de

politică educațională de la nivel european.

Rata de participare din cadrul proiectului a fost

un indicator de succes, programul Erasmus+ KA107

având continuitate încă de la implementarea lui în

universitate. Astfel, numărul de participanți la mobilități

a crescut de la un proiect la altul (de la 8 în 2016 la 92 în

acest proiect).

Universitatea din Pitești va fi întotdeauna

preocupată de extinderea parteneriatelor sale

internaționale în vederea creșterii numărului

mobilităților și a îmbunătățirii calității activităților de

predare-învățare-evaluare, fapt ce va asigura

participarea sa la competițiile viitoare de acest gen.

Evenimentul științific

« La Didactique à l’ère du numérique »

Marti, 7 decembrie, la ora 18, va invitam la evenimentul stiintific « La

Didactique à l’ère du numérique » organizat pe Zoom de Centrul de Reusita

Universitara (CRU - UPIT), in colaborare cu Asociatia Romana a Profesorilor

Francofoni (ARPF Arges), Centrul de Relatii Internationale UPIT,

Departamentul Limba, Literatura, Istorie si Arte (Facultatea de Teologie, Litere,

Istorie si Arte), Centrul Francofon de Dezvoltare Lingvistica Autonoma (CFDLA -

UPIT) si Școala Gimnazială „Mircea cel Batran” din Pitești.

Pentru a va inscrie accesati linkul:

https://forms.gle/817psFFLq5HA2CFN9


UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI A ÎNCHEIAT UN ACORD DE

PARTENERIAT CU SOCIETATEA ELECTROARGEȘ!

În data de 07.12.2021, Universitatea din Pitești a primit vizita reprezentanților companiei

ELECTROARGEȘ S.A.

Scopul acestei vizite a fost cel de consolidare a relațiilor dintre cele două instituții, precum și de

identificare a unor noi direcții de colaborare.

La discuții au participat, din partea companiei ELECTROARGEȘ, domnul Michele BORGIA -

Director, domnul ing. Marian LETCANU - Manager Cercetare-Dezvoltare și domnul Valentin

CĂRĂMIDĂ - Manager Producție și Calitate iar din partea Universității din Pitești, conf. dr. Adrian

SĂMĂRESCU - Prorector pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, conf. dr. ing.

Daniel-Constantin ANGHEL - Director al Centrului Suport pentru Învățământul Dual, lect. univ. dr.

Olimpia OANCEA - Director al Centrului de Marketing Universitar.

Subiectele abordate au vizat aspecte legate de:

Stagii de practică și internship-uri pentru studenți

Intervenții asupra curriculei universitare

Abordarea unor proiecte de cercetare

Profesionalizarea cursurilor

Sprijinirea învățământului în sistem dual

Publicarea profilului companiei ELECTROARGEȘ ÎN

C ATA L O G U L A N G A J ATO R I L O R D E TO P D I N

REGIUNEA SUD-MUNTENIA: 100 de companii pentru

care ți-ai dori să lucrezi.

Aderarea companiei ELECTROARGEȘ la Consiliul

Consultativ al Rectorului Universității din Pitești (CCR-

UPIT).

De asemenea, delegația a vizitat mai multe structuri din cadrul Universității din Pitești:

Facultatea de Mecanică și Tehnologie, reprezentată de domnul conf. dr. ing. Alin RIZEA - Decan și de

doamna conf. dr. ing. Monica IORDACHE - Director al Departamentului de Fabricație și Management

Industrial;

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, reprezentată de domnul conf. dr. ing.

Laurențiu IONESCU - Decan și de domnul conf. dr. ing. Alin MAZĂRE;

Centrul Regional de Cercetare – Dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovative destinate

industriei de automobile / CRC&D-Auto, reprezentat de către domnul Dr. Denis NEGREA - Director.

Vizita s-a derulat într-un climat colegial, impresiile fiind favorabile din partea tuturor participanților.

Așadar, putem spune că există preocupări atât din partea Universității din Pitești, dar și din partea

partenerilor noștri de a realiza acțiuni și chiar proiecte comune cu scopul creșterii vizibilității și valorii

ambelor instituții.


@UPIT STUDENT NEWS

http://upitmedia.ro/index.php/upit-student-news


Noaptea Cercetătorilor la Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești a organizat pe

data de 24 septembrie, în cadrul proiectului de

parteneriat ReCoN-nect, evenimentul Noaptea

Cercetătorilor, coordonatorii fiind conf. univ. dr.

ing. Ana Gavriluță, director CCDI&TT, și prof.

univ. dr. ing. Adrian Clenci, Prorector pentru

cercetare și informatizare la UPIT.

Evenimentul a avut loc în Corpul A al Universității

din Pitești, situat pe strada Doaga, numărul 11,

unde au venit în vizită copii, adolescenți, dar și

adulți, cu vârste cuprinse între 6 ani și 50 de ani.

Studenții, elevii și profesorii participanți provin din licee, școli generale și de la unele specializări ale

Universității din Pitești, Liceul „Dinu Brătianu” din Ștefănești, Liceul Tehnologic Dacia, Colegiul Tehnic

„Costin D Nenițescu”, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Colegiul Național I.C. Brătianu ș.a.

Turul a început la ora 16:00, cu prezentarea Laboratorului de Materiale avansate-Microscopie

electronică, urmat de încă alte 4 laboratoare: Laboratorul de Combustibil și Lubrifianți, CRC&D-AUTO,

Laboratorul multifuncțional didactic și de cercetare și s-a terminat cu vizita în Centrul de Cercetare –

Ingineria Automobilului la ora 21:00. Vizitatorii au avut parte de explicații și de demonstrații de

microscopie optică și electronică pentru investigații în domenii dintre cele mai diverse: știința

materialelor, nanomateriale, biologie, mineralogie, criminalistică, automobile inteligente-modelarea

comportamentului uman, captarea și prelucrarea imaginilor, utilizarea termoviziunii în conducerea

vehiculelor pe timp de noapte, 3D printing sau fabricare asistată de calculator, realitate virtuală și

augmentată (VR-AR), carburanți și motoare termice, simulare avansată referitoare la aerodinamica

internă și externă a autovehiculelor.


Fiecare laborator a fost prezentat de către

cercetătorii și cadrele universitare specializate:

Denis Negrea, Victor Iorga, Claudiu Malea și

Cătălina Neacșu, cercetători științifici la Centrul

Regional de Cercetare - Dezvoltare pentru

produse, procese şi materiale inovatoare

destinate industriei de automobile (CRC&D-

Auto), conf. univ. dr. ing. Rodica Niculescu,

prodecan Facultatea de Mecanică și Tehnologie,

prof. univ. dr. ing. Silviu Ioniță, prof. univ. dr.

Ștefan Tabacu, ș. l. dr. Anca Șuțan și conf. univ. dr.

Daniel Anghel.

sceptici, oferind o mare varietate de activităţi

ştiinţifice şi educative.

Manifestarea a avut ca scop atragerea elevilor și

tuturor celor interesați spre lumea științei și a

cunoașterii științifice, prezentarea celor mai

dotate laboratoare de cercetare ale UPIT tuturor

persoanelor pasionate de știință. Evenimentul se

înscrie în seria celor organizate pentru a marca

Noaptea cercetătorilor

La nivelul Uniunii Europene, Noaptea Europeană

a Cercetătorilor se înscrie în seria Acțiunilor Marie

Sklodowska-Curie din proiectul cadru Horizon

2020. Evenimentul își propune să arate publicului

larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de

interesantă poate fi munca de cercetare.

Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la

o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual,

cercetători, exploratori şi inventatori îți dau

întâlnire la cea mai mare manifestare de știință

pentru publicul larg din România. Alături de ei vei

lua parte la experimente inedite, conferinţe

captivante și concursuri cu premii atrăgătoare.

Celor mici, le sunt destinate zone pline de jocuri

care să le stimuleze creativitatea și gândirea

critică, dar și să-i binedispună.

Pentru cei mai mari, pregătim dezbateri și

conferințe pe temele de interes la ora actuală în

cercetare. Nu rata șansa de a sta față în față cu cei

mai renumiți cercetători români și a lua parte la

activitățile pregătite de aceștia.

Georgiana Anghel, Jurnalism, anul II

Coordonator: conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Promovat de Comisia Europeană, proiectul se

adresează minţilor curioase, de la entuziaşti la


S-a deschis noua sesiune de înscrieri a studenților UPIT

pentru mobilitățile ERASMUS+

Studenții din cadrul

Universității din Pitești

s e p o t î n s c r i e î n

p e r i o a d a 0 1 - 0 5

noiembrie în concursul de

s e l e c ț i e o n l i n e p e n t r u

m o b i l i t ă ț i l e s t u d e n ț e ș t i

Erasmus+, la nivelul fiecărei facultăți. Aceștia pot

aplica indiferent de ciclul de studii, licență sau

master, și specializarea pe care o studiază în

cadrul universității. Studenților li se cere să nu

depășească durata maximă de 12 luni per ciclu

de studiu și să fie înregistrați cel puțin în al doilea

an al ciclului de licență sau în anul I, la masterat

sau doctorat, de asemenea de plasamente pot

beneficia și studenții din anul I de licență și

absolvenții. Criteriile pe care studenții trebuie să

le îndeplinească sunt: să aibă rezultate

academice bune în anii universitari anteriori, să

nu aibă restanțe și să întocmească o scrisoare de

intenție.

Selecția de dosare se va desfășura online, de

către Comisia pentru mobilități Erasmus+ din

fiecare facultate.

Rezultatul selecției studenților va fi anunțat

printr-un e-mail trimis fiecărui student înscris.

Afișarea rezultatelor finale ale selecției va avea

loc în 08.11.2021 , iar în aceeași zi se va

transmite și Procesul-verbal de selecție către

Biroul Erasmus+ al UPIT.

Înscrierile se pot face și după

această perioadă, pe e-mail la

nicolescu.arina@yahoo.com sau la biroul

Erasmus+ la Corpul Central, etajul 1, camera 33,

în funcție de locurile rămase libere. Detalii

s u p l i m e n t a r e s e g ă s e s c p e

https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus/

erasmus-programme-countries/outgoingstudents/selectie-studenti.

Printre țările partenere se numără Franța, Grecia,

Spania, Turcia, Italia, Lituania, Portugalia sau

Bulgaria. Fiecare universitate din țările enumerate

anterior are locuri limitate pentru fiecare domeniu.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene

pentru educație, tineret și sport. Erasmus+ oferă

posibilitatea de a face schimb de experiență, de a

participa la programe de voluntariat, de a studia și

de a te forma în diferite țări ale Uniunii Europene.

Popa Andreea, Jurnalism, anul I

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ


Universitatea din Pitești,

studiu sociologic pentru Primăria Pitești

Universitatea din Pitești, în parteneriat

cu Primăria Municipiului Pitești, derulează

în perioada 04-11 noiembrie o cercetare

sociologică cu scopul de a cunoaște nevoile

sociale ale locuitorilor municipiului.

Implicată ca întotdeauna, universitatea își

îndeplinește, astfel, rolul activ în viața

orașului Pitești și a cetățenilor săi,

promovând viziunea „Universitatea în

cetate”.

În cadrul chestionarului realizat, aplicat și

interpretat de specialiștii UPIT, locuitorii din

Pitești vor avea oportunitatea de a oferi câteva

sugestii în legătură cu o multitudine de schimbări

pentru orașul lor, cum ar fi dezvoltarea

infrastructurii sociale și educaționale, prioritățile

pentru dezvoltarea inițiativelor verzi. De

asemenea, sunt incluse și secțiuni de exprimare

a nivelului de satisfacție vizavi de serviciile

publice: asigurarea încălzirii centralizate,

furnizarea apei potabile, transportul local de

persoane, curățenia străzilor, întreținerea

spațiilor verzi, iluminatul public etc.

În urma răspunsurilor exprimate de cetățeni,

Primăria Municipiului Pitești va diagnostica

nevoile locuitorilor și va propune măsuri adecvate

pentru fiecare categorie în parte. Răspunsurile

locuitorilor, rămân confidențiale și nu vor fi folosite

decât în scopul prezentei cercetări. Raportul final

de analiză și interpretare, realizat de echipa

condusă de lect. univ. dr. Bogdan Marinescu

(Sociologie), va fi pus la dispoziția conducerii

Primăriei Pitești.

Andreea Popa, Jurnalism, anul I

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Conferință internațională,

găzduită de Universitatea din Pitești

Cea de-a XVII-a ediție a Conferinței Internaționale Limba și Literatura –

Repere identitare în context european a fost găzduită anul acesta, în perioada 22-

23 octombrie, de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din cadrul

Universității din Pitești, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului Imagines.


Tema ediției din acest

an s-a numit „Percepții

caleidoscopice asupra lumii”

și a atras atenția a peste 100

de cercetători din țară și din

străinătate. Aceștia au avut

ocazia de a dezbate diverse

aspecte circumscrise ale

acestei teme în variate

domenii. Limba si literatura

(română, engleză, franceză,

spaniolă, germană), artele

spectacolului sau studiile

culturale sunt doar câteva

d o m e n i i c a r e a u a t i n s

interesul cercetătorilor de

pretutindeni in conferința

internațională.

Date fiind condițiile

e p i d e m i o l o g i c e , o a l t ă

modalitate de a reconecta

comunitatea academică a fost

ca acest eveniment profesional

tradițional al filologiei piteștene

să fie desfășurat în format

online, la lucrările conferinței

participând numeroși profesori

și specialiști din domeniul

Filologiei, Istoriei, Artelor

spectacolului, din UPIT, dar și

din alte instituții educaționale și

de cultură.

Dezbaterile au fost organizate pe secțiuni, astfel:

Limba română. Literatură română. Literatură comparată. Didactica limbii române.

Comunicare şi studii culturale

Limba franceză. Literatură franceză. Literaturi francofone. Studii culturale franceze. Studii

culturale canadiene. Didactica limbii franceze. Traductologie – limba franceză. Limbaje de

specialitate – franceză

Limba spaniolă. Literatură spaniolă. Literatură hispanoamericană. Studii culturale

hispanice și hispanoamericane. Didactica limbii spaniole. Traductologie - limba spaniolă.

Limbaje de specialitate – spaniolă

Limba engleză. Literatură engleză. Literaturi anglofone. Studii culturale britanice și

americane. Didactica limbii engleze. Traductologie – limba engleză. Limbaje de specialitate

– engleză

Limba germană. Literatură germană. Studii culturale germanice. Didactica limbii germane.

Traductologie – limba germană. Limbaje de specialitate – germană

Istorie, civilizație, societate, cultură

Limbaje de specialitate (franceză, engleză, germană)

Bălașa Raluca, Jurnalism anul I

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ


Practica studenților la Inginerie, în vremea pandemiei

Dacă sunteți curioși să știți cum se desfășoară

practica de specialitate în cadrul Facultății de

Mecanică și Tehnologie, la specializarea Ingineria

Transporturilor și a Traficului, din acest articol veți afla

câte ceva despre cum se desfășoară activitățile de

practică în perioada cursurilor online. Pentru al doilea

an universitar, studenții UPIT sunt nevoiți să învețe

online, să participe la cursuri și seminare din fața

calculatorului sau a telefonului. Însă practica de

specialitate ridică câteva probleme specifice.

Am discutat cu Radu Bogdan, student în anul al doilea

la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, și am reușit

să culeg câteva informații atât despre modul în care se

desfășoară activitățile practice, cât și părerea sa

legată de domeniul pe care îl studiază.

Mai întâi să aflăm cine este Radu: „Am terminat

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu!, profil mecanic,

iar pentru că am terminat profilul mecanic, am ales sa

merg mai departe în același domeniu având unele

noțiuni despre mecanica formate deja din liceu”.

S t u d e n ț i l o r d e l a s p e c i a l i z a r e a I n g i n e r i a

Transporturilor și a Traficului din anul II le place foarte

mult ceea ce studiază, iar o bună parte vor să și devină

ingineri, așa cum și Radu își dorește.

Din păcate, cam 95% la sută din activități s-au

desfășurat online. Fapt destul de „trist”, după cum ne

mărturisește Radu, deoarece în inginerie este nevoie

de practică, studenții trebuie să fie prezenți la unele

laboratoare în care găsesc diferite piese, instrumente

care îi ajută la temele de laborator și la aprofundarea

practicii propriu-zise. Chiar dacă au la dispoziție toate

materialele necesare pentru a învăța teoria, devine

destul de solicitantă specializarea aceasta, deoarece

studenții încearcă să învețe toți pașii de lucru ca și când

ar fi în laborator.

Din punct de vedere al siguranței studenților în

munca de laborator, Radu a relatat: „Din ce am

observat, la puținele laboratoare la care am fost, se

lucrează destul de sigur, profesorii sunt foarte atenți,

laboratoarele sunt dotate cu echipamente și măsuri de

siguranță”.

Suportul didactic este unul de calitate, așa cum

Conferință internațională,

găzduită de Universitatea din Pitești

am aflat de la studentul intervievat, spunând că și dacă

se întâmplă să rămână cu câte o lacună, este lămurit pe

loc de către profesori, iar temele sunt și acestea de

foarte mare importanță, ajutând la aprofundarea

problemelor date la seminarii.

„În puținele ore de practică făcute fizic, pot spune că a

fost o experiență frumoasă, am mers într-un laborator

al facultății, dotat de Dacia. Acolo am văzut diferite

instrumente, piese (cu explicații pentru fiecare), chiar și

câteva autoturisme”, a mai spus Radu despre

experiența sa ca student în domeniul al Ingineriei

Transporturilor și a Traficului.

Andreea Popa, Jurnalism, anul I

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ


Studenții UPIT, actori în online

Alina Boancăș, studentă în anul III

Mulţi tineri pasionaţi de teatru şi de artele spectacolului decid să

urmeze cursurile Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte din

universitatea noastră, specializarea Actorie. Aceasta este singura

specializare teatrală din judeţul Argeş, deschizând astfel drumul multor

tineri spre această carieră chiar în oraşul Piteşti.

Actualii studenţi ai acestei secţii s-au confruntat cu problema

cursurilor online, care pare a fi un dezavantaj în acest domeniu.

Pasionaţii de artele spectacolului sunt câţiva tineri deschişi să ne

vorbească despre propria experienţă.

Alina Boancăș, studentă în anul 3 la această specializare, ne-a

vorbit de propria experienţă acumulată în aceşti ani de facultate. Alina a

studiat Liceul de Arte "Dinu Lipatti" Piteşti, secţia Arte plastice şi a decis

că vrea să urmeze Actoria încă de la o vârstă fragedă. Este o fire

pasionată şi muncitoare, gata să îşi depășească propria condiţie în

cariera de viitoare actriţă. Aceasta a colaborat la emisiunea Poveşti de

Familie de la Antena 1 şi vrea să urmeze o carieră în televiziune,

secțiunile dramă şi romantism.

Am pierdut conexiunea umană

„Am pierdut conexiunea umană”, sunt primele ei cuvinte. „A fost

greu pentru o relaţie reală în scene, ele s-au ţinut în fața webcame-ului!”,

ne povesteşte cu regret studenta noastră. „Apar puţine avantaje însă,

pe Zoom am învăţat actoria de film, cum să >>nu joci prost<< . Obiectivul

camerei nu e ca obiectivul ochiului, microexpresiile nu trebuie

amplificate, apar de asemenea diferenţe în vorbire, este o cu totul altă

abordare”, adăugă aceasta.

Alina se remarcă prin pasiunea sa pentru actorie: „pentru acest

domeniu trebuie să îţi sacrifici timpul! Este un amalgam de stres, muncă,

dedicare, fără viaţă personală. Am continuat să ţin legătura doar cu

oamenii din industrie. Viaţa de artist este însă un vârtej al adicţiilor când

vine vorba de comunitatea din acest domeniu. Pentru a te menţine pe

linia de plutire, trebuie să te fereşti de >>boemitatea artistului<<. Pe de

altă parte, interacţiunea colectivului s-a dovedit a fi ceva ce nu am întâlnit

nici la liceul de arte, toată lumea îşi deschide sufletul şi dă tot ce are mai

Conferință bun, este pură pasiune!”. internațională,

găzduită de Universitatea din Pitești

Studenta noastră ține să ne mărturisească faptul că anumiţi

profesorii şi-au pus amprenta asupra ei.

Aceştia au ajutat-o să treacă de anumite bariere şi să devină o fire expansivă, lăsând emoţiile deoparte.

Alina îl caracterizează pe profesorul ei de vorbire Thomas Ciocșirescu drept „un foarte bun psiholog”, acesta a

încurajat-o cu un citat, având un impact puternic asupra ei. „Eu mă comport frumos şi egal cu voi pentru că habar

n-am cu ce actor mare stau de vorbă”, sunt cuvintele domnului profesor.

Alina a mărturisit că singurul său regret acumulat în aceşti ani de studiu este faptul că nu au participat ca şi

ansamblu de teatru studențesc la niciun festival studenţesc, cauza fiind pandemia.

În această perioadă critică pentru învăţământul din România, studenţii au fost cei mai afectaţi de

repercusiunile pandemiei. Profesorii au depus un efort de două ori mai mare pentru a crea o conexiune cu

studenții sau pentru a-i ajuta să se regăsească pe ei însăşi, în special în domeniul artelor. Acest domeniu cere

conexiunea interumană, emoţie şi empatie, lucru greu de obţinut în fața webcam-ului.


Alexandra Fieraru, studentă în anul II

O altă studentă, Alexandra Fieraru, actualmente în anul 2, a

decis să urmeze cursurile de Actorie ale Universităţii din Piteşti după

terminarea Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu”. Alexandra este o

fire empatică şi naturală dorind să urmeze o carieră în comedie.

Viitoarea actriţă este coordonată de cunoscutul actor şi profesor

universitar Adrian Titieni şi de asistentul universitar Bogdan

Dumitrescu.

„Majoritatea studenţilor care aderă la o facultate de Arte din

România sunt în special atraşi de Bucureşti, puţin ştiu însă că nu este

singura variantă. Pentru un oraş de provincie, Piteștiul mi-a deschis

calea către ceva nou şi deosebit. Am fost surprinsă să găsesc atâta

dedicare şi răbdare din partea profesorilor mei, le datorez tot”, ține să

ne spună aceasta.

Profesorii ne învață să fim răzvrătiți

Alexandra a intrat încă din primul an în online pentru cursurile

teoretice, continuând apoi și cu cele de specialitate. „Consider că am

ajuns la un nivel de comoditate absolută prin care cele două lumi ale

mele se conectau, casa şi scena au devenit un singur loc, spaţiul tău

personal dispare odată cu conexiunea interumană”.

Despre cei doi profesori ai săi spune că aceștia reușesc să îi coordoneze atent pe studenți, cu răbdare şi

pasiune, între profesori și studenți stabilindu-se deja o relație de prietenie. „Domnul profesor Adrian Titieni dă

dovadă de foarte multă implicare şi emoţie, este o calitate extrem de rară, acesta stă cu noi la fiecare scenă şi ne

ajută să stârnim reacţii organice. Am creat împreună cu dânsul o „familie”, ne ia în braţe la fiecare revedere, luăm

masa împreună, sărbătorim împreună etc. Este de asemenea şi o relaţie de prietenie, acesta ne salută cu expresia

>>Bună ziua, dragele mele viitoare colege!<<”.

Această dedicare nu lipseşte însă nici din partea asistentului universitar Bogdan Dumitrescu care îi pune pe

studenții săi pe primul loc. „Eu consider că, în călătoria asta, studenții sunt pe primul plan”, sunt cuvintele acestuia.

Profesorul Dumitrescu le-a insuflat ideea ca emoţia organică este cea mai importantă: „Atunci când nu ştii ce se

întâmplă cu tine pe scenă, înseamnă că e bine”. Alexandra ne povesteşte că domnul profesor le oferă libertate de

exprimare: „cel mai mult îmi place la dânsul că ne-a învăţat să fim răzvrătiţi”, adăugă ea.

Astfel, atât profesorii cât și studenții de la Actorie au reușit să reconstruiască conexiunea de pe scenă, chiar

și în online. În ciuda actualei perioade pe care o trăim de aproape 2 ani, aceștia dau dovadă de „optimismul

artistului” și au mari speranțe de la viitoarea carieră. Pentru moment însă, scenele de teatru sunt jucate pe Zoom,

emoţiile din culise se regăsesc în spatele webcam-ului, iar interacţiunea umană mai există doar pe un ecran de

laptop.

Bălașa Raluca, Jurnalism, anul 1

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Conferință internațională,

găzduită de Universitatea din Pitești

Povestea unei studente UPIT despre experiența ei Erasmus+:

Să încercăm NOI să fim cele mai bune versiuni ale noastre,

în pași mărunți, zi de zi

Povestea despre experiența Erasmus+ a Simonei

Ratea, studentă în anul 3 la specializarea Jurnalism,

nu diferă cu mult de cele ale altor studenți care au

studiat, grație programului de mobilități studențești, un

semestru sau 1 an în afara României. A plecat în

Portugalia, în plină pandemie, încurajată de

profesoara ei, lect. univ. dr. Elena Popescu, la început a

fost încântată, deoarece ideea de a studia departe de

casă i s-a părut o adevărată provocare.

A ajuns să studieze un semestru la Instituto Politécnico

de Bragança, specializarea Jurnalism. A primit foarte

mult sprijin din partea doamnei Popescu, profesoara sa

de la UPIT, iar financiar a fost susținută de universitate,

cu bursa totală de 2500 de euro care au ajutat-o să aibă

un trai decent și să se descurce. Perioada în care a fost

plecată a fost una destul de grea ținând cont că atunci

când a ajuns în Portugalia era lockdown total, dar pe

perioada celor cinci luni în care a stat acolo a ajuns să se

acomodeze și să se simtă una de-a lor.


Oamenii și colegii pe care i-a întâlnit au fost foarte calzi și

primitori, ceea ce i-a ușurat șederea. Din punctul ei de vedere,

Portugalia, ca și țară, este una destul de scumpă, dar cu toate

astea, a învățat-o să-și gestioneze mult mai bine economiile și să

fie un adult responsabil pe viitor. Ca și condiții se aseamănă cu

România, diferența o face mediul mai curat și educația, care este

la un nivel mai ridicat. Consideră că nicio țară nu este perfectă,

dar noi, locuitorii, o putem face pe placul și după standardele

noastre.

Cu toate că poveștile despre plecarea cu Erasmus sunt unele cât

se poate de amuzante, dar înspăimântătoare, ea și-a luat inima

în dinți și a plecat la 4000 de km distanță de familie și

cunoștințele ei, acolo văzând ce înseamnă să fi pe cont propriu,

cu adevărat. A întâmpinat dificultăți, cum ar fi faptul că profesorii

nu vorbeau limba engleză, apartamentul i-a fost inundat și că a

întâlnit oameni cu care nu se putea înțelege, dar, cu toate

acestea, încurajează studenții care vor o schimbare sau un altfel

de studii să plece cu acest program pentru că există mari șanse

să se adapteze și să le placă foarte mult în țara pe care și-o aleg.

La finalul mobilității și-a depus al doilea dosar pentru a continua

această experiență, nu și-a dorit să se termine. Chiar și cei de la

universitate au întrebat-o dacă mai vrea să stea încă un

semestru, dar dorul de casă a făcut-o să vină și să rămână în

țară, dându-și seama că poate face aproape tot ceea ce își

dorește și că își poate face viața aici în țara ei natală așa cum

vrea și cum a văzut în afară că se poate. Erasmus a fost

meditația mea, întoarcerea la mine însămi, dar în același timp m-

a făcut să și cresc foarte mult. Ca experiență pentru un student,

Simona susține că mobilitatea Erasmus+ „este una de o viață,

este ceva ce poți doar să trăiești”. Consideră că „întotdeauna

este diferit de ceea ce ai auzit sau ai văzut până să pleci efectiv

departe de casă”. A învățat să aprecieze mai mult oamenii din

jurul ei, să respecte tot ce o înconjoară și a realizat că ceea ce

considera ea o problemă, de fapt, este o nimica toată pe lângă ce

este de fapt o adevărată problemă. Simona a revenit în

România, este în ultimul an la Jurnalism, se pregătește să

încheie facultatea, dar după călătoria ei în Portugalia și-a dat

seama că niciodată nu ești pregătit pentru ce urmează, dar totuși

trebuie să faci pași, orice ar fi, trebuie să ai încredere și să spui

da provocărilor. Întotdeauna ai ceva de câștigat, chiar și atunci

când ți se pare că ai pierdut tot pentru că ai câștigat fie amintiri,

fie experiență, dar ceea ce contează este să ai oamenii potriviți

lângă tine.

Ca Simona sunt și alți studenți care și-au făcut curaj și au plecat.

Unii se întorc, alții rămân, dar ceea ce contează este să faci ce îți

dorești, să te duci unde îți place. Programul Erasmus+

organizează schimburi de studii pentru studenți și le finanțează

studiile în altă țară europeană, vreme de 3-12 luni. Cei care vor

să participe trebuie neapărat să fie studenți sau să aibă diploma

de licență și vor să facă masteratul sau chiar doctoratul într-o

instituție de învățământ superior localizată într-una dintre țările

participante din Europa. Din punct de vedere al finanțării,

studenții care iau decizia să plece în străinătate sunt ajutați de

către universitatea la care învață. Ei nu trebuie să plătească taxe

de școlarizare, de înscriere sau examinare, nici costuri de

laborator și bibliotecă la instituția la care vor studia.

Simonei Ratea, studentă în anul III

Georgiana Anghel, Jurnalism, anul II

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ


Studenți UPIT premiați la TIE

Studenții Universității din Pitești de la Facultatea

de Electronică, Comunicații și Calculatoare au

participat la concursul național Tehnici de

Interconectare în Electronică – ediția 2021. Concurenții

au obținut rezultate notabile, locurile II, III și mențiune.

Echipa a fost coordonată de domnul conf. univ. dr. ing.

Alin MAZĂRE. „Este un concurs care împlinește 30 de

ani. Se organizează la nivel național cu toate facultățile

de profil din țară.”, precizează profesorul coordonator.

Partenerii concursului sunt companiile

Draexlmaier și Continental Sibiu. „Avem o colaborare

foarte strânsă și fructuoasă cu acești parteneri. Au

asigurat premierea studenților prin compensații

financiare și materiale.”, spune conf. univ. dr. Laurențiu

IONESCU, decan al Facultății de Electronică,

Comunicații și Calculatoare.

Pentru acest concurs de talie națională studenții s-au

pregătit foarte bine și au participat cu entuziasm. „Am

participat pentru prima dată la acest concurs.

Subiectele au fost accesibile. Concursul a presupus

crearea unui cablaj pe mai multe porțiuni în mod

schematic prin PCP și componente de footprint.”,

afirmă Bucinică Mihail-Teodor, student în anul III.

Dorința de cunoaștere, informarea și

performanță îi motivează pe studenți să își depășească

limitele și să arate ce au mai bun de oferit în domeniile

în care se specializează. „Pentru mine acest concurs

este o șansă de a arăta ce am învățat și de a mulțumi

profesorilor care m-au ajutat. Voi paricipa și la

urmatoarele ediții. Vreau sa le arăt celorlalți că pot mai

mult.”, a precizat Beșliu-Gherghescu Andrei, anul II.

„Consider că a fost o experiență avantajoasă pentru

pregătirea noastră profesională. Am participat la acest

concurs deoarece vreau să am cât mai multă experiență

în acest domeniu. Aștept cu nerăbdare să particip la

următoarele ediții deoarece vreau să mă întrec pe mine

în următorii ani și să aduc rezultate din ce în ce mai

bune.” , Ciucardel Nicole Marian, student în anul III. „Am

fost singura fată din echipă și alături de colegul meu am

fost și cei mai mici, având în vedere ca suntem anul II,

noi am concurat pentru anul I. A fost un schimb de

experiență și am reușit să comunic cu profesori și colegi

de la alte universitați. Am avut ocazia să cunosc colegii

deoarece învățăm în sistem online și nu îi știu pe toți,

chiar a fost o experiență placută. Am aflat de concurs

după admitere, în anul I, de la domnul profesor Mazăre

și mi-a sugerat să particip. Am acceptat propunerea,

Conferință internațională,

găzduită de Universitatea din Pitești

știam că mă pot și perfecționa pe profilul meu de

facultate.” , Ciorobea Adriana Andrada, anul II.

Datorită colaborării universității cu mediul socioeconomic,

studenții sunt stimulați și sprijiniți de

companii. „Suntem prezenți aici pentru a-i premia pe

câștigatorii concursului. Avem premii atât pentru locurile

I, II, III, cât și pentru studenții care au luat mențiune.

Pentru primele trei locuri oferim un kit de dezvoltare

Arduino, iar cei cu mențiune primesc un kit de tastatură

și mouse la fel cum au și inginerii de la Continental.”,

Bogdan Necula, Head of Software - Continental Sibiu.

Concursul TEHNICI DE INTERCONECTARE

ÎN ELECTRONICĂ (TIE) este un concurs studențesc

profesional care promovează proiectarea tehnologică

asistată de calculator (CAE-CAD-CAM) a modulelor

electronice.

Raluca-Adriana Bălașa, Jurnalism – Anul I


Bursele START UPIT 21-22

Pot beneficia de bursa START UPIT 21-22

studenți înmatriculați în sesiunea de admitere iulie

- septembrie 2021 în anul I, licență, la forma de

învățământ CU FRECVENȚĂ, cu taxă, care

îndeplinesc cumulativ următoarele pre-condiții: au

sub 35 de ani la data începerii anului universitar

2021-2022 (01 octombrie 2021); nu au absolvit un

alt ciclu de licență; nu beneficiază de bursă socială

în același timp.

Obligațiile beneficiarilor sunt următoarele:

de a nu abandona cursurile programului de licență

la care este înmatriculat și de a nu se retrage de la

studii din alte motive decât cele medicale, cel puțin

pe parcursul anului universitar 2021-2022, în caz

contrar va restitui suma de 3.000 de lei primită în

anul 2021 cu titlu de bursă de studii din venituri

proprii; de a restitui bursa din venituri proprii, în

cuantum de 3.000 de lei, în cazul în care: la

începutul sem. II al anului universitar 2021-2022

întrunește condițiile de a primi bursă socială și

optează pentru plata acesteia din urmă, în baza

cererii formulate; la începutul sem. II al anului

universitar 2021-2022 va ocupa un loc

subvenționat prin redistribuire; la finalul anului

universitar 2021-2022 nu realizează cel puțin 40

de puncte de credit din cele 60, conform

”Regulamentului privind aplicarea sistemului

european de credite transferabile (ECTS) în

Universitatea din Piteşti”.

Universitatea din Pitești acordă unui număr

de 500 de studenți din anul I licență, care

studiază cu taxă, bursa START UPIT 21-22, în

valoare de 3.000 de lei, pentru anul universitar

2021-2022, ca sprijin financiar care să acopere

parțial taxa de școlarizare, urmărind, astfel,

reducerea abandonului școlar din cauze sociale.

Studenții eligibili sunt preluați din lista de

admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor,

începând cu studentul admis cu media cea mai

mare la forma ”cu taxă”. Aceste liste sunt

întocmite, la nivelul fiecărei facultăți, de

secretarele care gestionează programele de

studii.

Rectorul Universității din Pitești, conf. univ.

dr. ing. Dumitru Chirleșan apreciază că prin

această formă de sprijin din partea instituției

academice, studenții din anul I se vor simți

încurajați să se concentreze pe învățare și pe

rezultatele academice, și mai puțin pe efortul

financiar pentru plata taxei. Este încă o dovadă a

preocupării conducerii UPIT pentru nevoile

studenților care au ales Universitatea din Pitești,

din dorința de a stimula învățarea și de a reduce

abandonul școlar. Studenții au primit cu entuziasm

vestea acordării burselor STRAT UPIT 21-22 și s-

au declarat încântați de acest sprijin financiar

pentru plata taxei de studiu aferentă anului I.

Conferință internațională,

găzduită de Universitatea din Pitești

Bălașa Raluca, Jurnalism anul I

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ


Proiectul ROSE - Primii pași în FMT

Facultatea de Mecanică şi

Tehnologie din Universitatea din

Pitești este beneficiarul proiectului

pentru învățământ secundar

(Rose) „Primii pași către inginerie

și management”. Proiectul se

desfăşoară în perioada 2020-2022

şi se adresează studenților înscriși

în anul I în cadrul Facultății de

Mecanică și Tehnologie. Monica

Iordache, prodecanul facultății și

u n u l d i n t r e c o o r d o n a t o r i

precizează că ,,în primul an al

acestui proiect au fost înscriși 46

de studenți cu risc de abandon

școlar, doar din cadrul programului

de studii Tehnologia Construcțiilor

de Mașini (TCM), iar în acest an

universitar sunt înscrişi peste 90

de studenți de la mai multe

programe de studii, precum IEI,

AR, ITT și bineînțeles TCM”.

Proiectul ROSE are ca obiectiv

p r e v e n i r e a a b a n d o n u l u i

universitar al studenților din anul I,

cu risc ridicat de abandon, prin

oferirea de sprijin personalizat şi a

unor servicii socio-educaționale

centrate pe student. Proiectul

ROSE are mai multe activităţi, ca

de exemplu programe remediale

care vin în completarea și

acumularea de cunoștințe la

diverse materii, în vederea

cresterii promovabilitătii grupului

țintă de studenţi beneficiari. Alături

de profesori sunt înscriși și studenți

voluntari din anii mai mari care

participă la activităţile proiectului,

ajutând studenţii din anul I.

Bădiță Alexandru Dan, anul 1,TCM,

în vârstă de 30 de ani, spune despre

proiect „că este o șansă foarte

importantă, atât pentru elevii care

au terminat liceul de curând, cât și

pentru cei care au terminat cu ceva

ani în urmă. Elevii care au terminat

de mai mult timp liceul poate nu mai

sunt chiar „în pâine" cu anumite

materii, iar proiectul Rose îi ajută

foarte mult. Consider că ne creează

șansa Conferință de a fi la același internațională,

nivel sau

măcar aproape de nivel cu ceilalți

găzduită colegi”. de Universitatea din Pitești

Un alt student, Lache Roxana,

programul de studii TCM, anul 3, de

21 ani, participantă în proiect ca și

student voluntar, spune că ceea ce

a determinat-o să ia parte la proiect

„ar fi dorința de ai ajuta pe boboci să

treacă peste micile probleme din

timpul primului an la FMT, deoarece

și eu am fost ajutată și sfătuită și mia

prins bine. Al doilea, este faptul ca

acest voluntariat este un plus

pentru CV-ul meu”.

De asemenea, Rotaru Iuliana-

Roxana, TCM, an 3, în vârstă de 21

d e a n i , v o l u n t a r - m e n t o r n e

mărturisește cu emoție: ,,Da, am

beneficiat de acest proiect. M-am

înscris deoarece am vrut să înțeleg

cât mai bine anumite noțiuni la

facultate ținând cont că eu am

terminat Colegiul Economic „Maria

Teiuleanu” şi programul de studii

urmat este unul pur tehnic. M-am

înscris pentru că îmi place să ajut în

general oamenii și în special

studenții din anul I. Am trecut și eu

pe acolo și știu cum este. Am vrut să

aibă un sprijin și să știe că pot apela

la noi oricând au nelămuriri”.

Recunosc că și eu, autoarea

articolului, am făcut parte din grupul

ţintă anul trecut şi am participat la

nenumărate întâlniri online cu

domnii profesori și studenții

voluntari în cadrul cărora am fost

sfătuită astfel:,, Dragii noștri, fiți

atenți și uniți, învățați să împărtășiți

cunoștințe ca și o mare echipă și

așa totul vi se va părea mai ușor,

pentru că astfel, într-o echipă, veți

găsi soluția cea mai bună pentru

orice provocare”.

Moldoveanu Valentina Romanița, TCM, an

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ


UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

http://upitmedia.ro/index.php

More magazines by this user
Similar magazines