19.01.2023 Views

04 Bunataturi proaspete 20-26.01.2023

04 Bunataturi proaspete 20-26.01.2023

04 Bunataturi proaspete 20-26.01.2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

et • Per u

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro


Feeteu

etree

- 370 g

- per buc.

Imaginea este cu titlu de prezentare

Legume

89

Fructe

Carne

Pește


PP


Imaginea este cu titlu de prezentare


Pueerre

eu

-per kg

99


Legume

Fructe

Carne

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare


Pueeu

cu

- per kg


Imaginea este cu titlu de prezentare


reu

rrt

tr

- per kg


Legume

Fructe

Carne

Pește


Pruectur

Imaginea este cu titlu de prezentare


rucerucu

- Calibru 300 - 650 g

- Captură Spania

- per kg

99

Imaginea este cu titlu de prezentare


Lavrac

- Calibru 200 - 300 g

- Acvacultură Grecia

- per kg

99


Legume

Fructe

Carne

Pește


Pruectur

Imaginea este cu titlu de prezentare

rtc

-Produs decongelat

- Calibru 2 - 7 kg

- Captură Turcia

- per kg

99

reetre

- Produs prefiert

- Calibru 40-60

- Acvacultură Ecuador

- per kg

99

Imaginea este cu titlu de prezentare

Legume

Fructe

Carne

Pește


ee

- Turcia

- per kg


Imaginea este cu titlu de prezentare


Legume

Fructe

Carne

Pește


e


- Grecia

- per kg


Imaginea este cu titlu de prezentare

Imaginea este cu titlu de prezentare

ucc

- Turcia

- per kg

79

Legume

Fructe

Carne

Pește

7


Imaginea este cu titlu de prezentare

rt

-România

- 5 kg

- per sac

79

erteecureretuteercttteeettcuuetet

cceureececruuercrcree rr

ueertcetterecreretrteurecteeuteer

reerertcereurutreetteureerreeretr

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu

eucuretrFrtce

8 Legume

Fructe

Carne

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!