26.01.2023 Views

05 Bunataturi proaspete 27.01-02.02.2023

05 Bunataturi proaspete 27.01-02.02.2023

05 Bunataturi proaspete 27.01-02.02.2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Imaginea este cu titlu de prezentare

Păstrăv eviscerat

- Calibru 200 - 400 g

- Acvacultură Italia

- per kg

1 kg min. 5 kg min. 10 kg

34 69

Legume

33 66

Fructe

32 96

Carne

Pește

Revista 02 • Perioada: Vi. 27.01. - Jo. 02.02.2023

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro

BUNĂTĂȚURI

PROASPETE


Produs de captură

Crap sălbatic

eviscerat

- Produs proaspăt

- Captură

- Calibru 2 kg +

- per kg

31 99

Imaginea Imaginea este cu titlu este de cu prezentare

titlu de prezentare

Produs de captură

File de cod

Saithe

- Calibru 225 - 450 g

- Captură Oceanul

Atlantic

- per kg

60 99

Imaginea este cu titlu de prezentare

2 Legume

Fructe

Carne

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare

Creveți cruzi întregi

- Calibru 40 - 50

- Acvacultură Ecuador /

Vietnam

- per kg

50 99

Imaginea este cu titlu de prezentare

Legume

Fructe

Carne

Pește

3


Imaginea este cu titlu de prezentare

COCORICO

Mușchiuleț

de pui

- per kg

26 39

Imaginea este cu titlu de prezentare

COCORICO

Pulpe inferioare

de pui cu os

și piele

- 370 g

- per buc.

6 09

4 Legume

Fructe

Carne

Pește


COCORICO

Aripi secționate

mid&prime

cu os și piele

- 370 g

- per buc.

Imaginea este cu titlu de prezentare

6 89

COCORICO

Pulpe

superioare de

pui dezosate,

fără piele

- 370 g

- per buc.

Imaginea este cu titlu de prezentare

Imaginea este cu titlu de prezentare

7 49

Legume

Fructe

Carne

Pește

5


Imaginea este cu titlu de prezentare

Pere Lucas

- Olanda

- per kg

5 98

Imaginea este cu titlu de prezentare

Varză roșie

- România

- per kg

3 59

6 Legume

Fructe

Carne

Pește


Portocale

- per kg.

Imaginea este cu titlu de prezentare

4 49

Legume

Fructe

Carne

Pește

7


Cartofi

pentru prăjit

- România

- 2,5 kg

- per sac

10 39 Imaginea este cu titlu de prezentare

Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent.

Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry.

ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001,Capital social: 288272740 lei.

8 Legume

Fructe

Carne

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!