02.02.2023 Views

06 Bunataturi proaspete 03-09.02.2023

06 Bunataturi proaspete 03-09.02.2023

06 Bunataturi proaspete 03-09.02.2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Revista 06 • Perioada: Vi. 03.02. - Jo.09.02.2023

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro

Lămâi

- per kg

5 49

Imaginea este cu titlu de prezentare

Legume

Fructe

Carne

Pește

BUNĂTĂȚURI

PROASPETE


Imaginea este cu titlu de prezentare

Mere Idared

- Polonia

- 1,5 kg

- per pungă

5 49

Varză albă

- România

- per kg

1 69

Imaginea este cu titlu de prezentare

2 Legume

Fructe

Carne

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare

Sparanghel

verde

- per legătură

23 99

Legume

Fructe

Carne

Pește

3


COCORICO

Mușchiuleț

de pui

- per kg

Imaginea este cu titlu de prezentare

26 39

Imaginea este cu titlu de prezentare

COCORICO

Pulpe inferioare

de pui cu os

și piele

- 370 g

- per buc.

6 09

4 Legume

Fructe

Carne

Pește


COCORICO

Aripi secționate

mid&prime

cu os și piele

- 370 g

- per buc.

Imaginea este cu titlu de prezentare

6 89

COCORICO

Pulpe

superioare de

pui dezosate,

fără piele

- 370 g

- per buc.

Imaginea este cu titlu de prezentare

Imaginea este cu titlu de prezentare

7 49

Legume

Fructe

Carne

Pește

5


Doradă proaspătă

- Calibru 400 - 600 g

- Acvacultură Grecia

- per kg

32 99

Imaginea este cu titlu de prezentare

6 Legume

Fructe

Carne

Pește


Produs de captură

Imaginea este cu titlu de prezentare

File de sardine

- Calibru 20-50 g

- Captură Oceanul Atlantic

- per kg

30 99

Produs de captură

Trunchi de merluciu

- Calibru 300 - 650 g

- Captură Spania

- per kg

19 99

Imaginea este cu titlu de prezentare

Legume

Fructe

Carne

Pește

7


Produs de captură

File de Oilfish

- Calibru 2 - 5 kg

- Captură Oceanul Indian

- per kg

65 99

Imaginea este cu titlu de prezentare

Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent.

Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry.

ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001,Capital social: 288272740 lei.

8 Legume

Fructe

Carne

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!