16.03.2023 Views

12 Bunataturi Proaspete 17-23.03.2023

12 Bunataturi Proaspete 17-23.03.2023

12 Bunataturi Proaspete 17-23.03.2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Ptrecert<br />

- Calibru 200 - 400 g<br />

- Acvacultură Bulgaria<br />

- per kg<br />

et • Per <br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

1kg<br />

28 99<br />

Legume<br />

min. 24 kg<br />

99<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

<br />

PP


Pruectur<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

cruecert<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Captură Shetland<br />

Marea Britanie<br />

- per kg<br />

<br />

99<br />

Pruectur<br />

Merluciu<br />

- Produs proaspăt<br />

- Captură Spania/Croația<br />

- Calibru 200 - 1000 g<br />

- per kg<br />

99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


- Calibru 800-2000 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Feeteu<br />

etree<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

89<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pueerre<br />

eu<br />

-per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

99<br />

4 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pueeu<br />

cu<br />

- per kg<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

reu<br />

rrt<br />

tr<br />

- per kg<br />

49<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

5


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

4<br />

Ptrc<br />

rc<br />

-România<br />

- per kg<br />

99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

tre<br />

F<br />

- per kg<br />

99<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

rer<br />

Bianca<br />

-Turcia<br />

- per kg<br />

98<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

rt<br />

<br />

- Egipt<br />

- per kg<br />

<br />

erteecureretuteercttteeettcuuetet<br />

cceureececruuercrcree rr<br />

ueertcetterecreretrteurecteeuteer<br />

reerertcereurutreetteureerreeretr<br />

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu<br />

eucuretrFrtce<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!