Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia generala de solutionare a contestatiilor DECIZIA nr. / 2007 privind solutionarea contestatiei formulata de inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Directia generala a finantelor publice asupra contestatiei formulata de S.C. X S.R.L., inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia generala de solutionare a contestatiilor. Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere intocmita in baza raportului de inspectie fiscala incheiat de catre organele de inspectie fiscala ale Directiei generale a finantelor publice, Activitatea de control fiscal si are ca obiect suma totala reprezentand: - impozit pe profit; - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit; - taxa pe valoarea adaugata; - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata; - penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata. Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 177 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de data comunicarii deciziei de impunere, si data la care contestatia a fost depusa la Directia generala a finantelor publice. Vazand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 si art. 179 alin. (1) lit. c din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala de solutionare a contestatiilor este competenta sa solutioneze cauza. I. Prin contestatia formulata, S.C. X S.R.L., precizeaza ca in ceea ce priveste impozitul pe profit aferent trimestrului III 2005, cheltuielile considerate nedeductibile de catre organele de inspectie

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia penală nr 722 din 29 mai 2012 - Curtea de ... - Baroul Alba
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...