Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia generala de solutionare a contestatiilor DECIZIA nr. / 2007 privind solutionarea contestatiei formulata de inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Directia generala a finantelor publice asupra contestatiei formulata de S.C. X S.R.L., inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia generala de solutionare a contestatiilor. Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere intocmita in baza raportului de inspectie fiscala incheiat de catre organele de inspectie fiscala ale Directiei generale a finantelor publice, Activitatea de control fiscal si are ca obiect suma totala reprezentand: - impozit pe profit; - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit; - taxa pe valoarea adaugata; - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata; - penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata. Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 177 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de data comunicarii deciziei de impunere, si data la care contestatia a fost depusa la Directia generala a finantelor publice. Vazand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 si art. 179 alin. (1) lit. c din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala de solutionare a contestatiilor este competenta sa solutioneze cauza. I. Prin contestatia formulata, S.C. X S.R.L., precizeaza ca in ceea ce priveste impozitul pe profit aferent trimestrului III 2005, cheltuielile considerate nedeductibile de catre organele de inspectie

Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...