Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

12 cele precizate prin

12 cele precizate prin prezenta decizie precum si de documentele anexate de societate in sustinerea contestatiei. Totodata, la reanalizare organele de inspectie fiscala vor avea in vedere si cheltuielile cu prestari servicii diverse inregistrate in contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" constatate ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil pe motiv ca nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri intrucat din analiza raportului de inspectie fiscala nu rezulta in ce au constat aceste prestari servicii diverse, organele de inspectie fiscala nefacand o analiza a acestor cheltuieli din care sa rezulte ca nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri. De asemenea, la reanalizare organele de inspectie fiscala vor avea in vedere si cheltuielile cu prestari servicii uscare cherestea prestate contestatoarei de catre S.C. A S.R.L. constatate de organele de inspectie fiscala ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil pe motiv ca societatea nu prezinta la facturile respective documente justificative, respectiv contract, comanda, situatii de lucrari, avand in vedere ca la dosarul cauzei S.C. X S.R.L. prezinta contract de prestari servicii iar in cazul uscarii de cherestea trebuie analizate documentele specifice care se intocmesc in cazul materialelor lemnoase si nu cele cu caracter general. Astfel, potrivit art. 2 lit. a din Hotararea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula ia materialelor lemnoase i controlul circula iei acestora i al instala iilor de transformat lemn rotund in categoria materialului lemnos intra si cheresteaua iar la lit. d si lit. e se precizeaza: "d) circula ia materialelor lemnoase - ac iunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, ob inute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, i/sau transmiterea propriet ii asupra materialelor lemnoase în orice mod; e) aviz de înso ire - document care înso e te materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenien a legal a acestora, pe perioada transportului i/sau pe perioada depozit rii;[...]" La reverificare se vor analiza si celelalte sustineri ale contestatoarei referitoare la capitolul impozit pe profit. 2. In ceea ce priveste suma reprezentand: - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit, stabilite prin Decizia de impunere care are la baza raportul de inspectie fiscala, se retine ca stabilirea de majorari de intarziere aferente

13 impozitului pe profit in sarcina contestatoarei reprezinta masura accesorie in raport cu debitul. Avand in vedere ca la punctul 1 din prezenta decizie s-a desfiintat decizia de impunere contestata in ceea ce priveste impozitul pe profit, urmeaza sa se desfiinteze Decizia de impunere si pentru suma reprezentand: - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; -penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit, in vederea recalcularii acestora in functie de cele retinute la impozitul pe profit. 3. In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, cauza supusa solutionarii este daca Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de solutionare a contestatiilor se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei, in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu fac dovada existentei elementelor noi suplimentare, necunoscute la verificarile anterioare care sa indreptateasca reverificarea aceleeasi perioade si aceluiasi tip de taxa. In fapt, prin raportul de inspectie fiscala anexa a deciziei de impunere contestata, organele de inspectie fiscala au procedat la verificarea taxei pe valoarea adaugata aferenta perioadei iulie 2005 - iunie 2006 stabilind o taxa pe valoarea adaugata in suma de 497.587 lei, desi in cuprinsul raportului de inspectie fiscala acestea precizeaza ca au procedat la verificarea taxei pe valoarea adaugata aferenta perioadei iulie - septembrie 2006. Prin contestatia formulata, S.C. X S.R.L. arata ca a mai fost verificata pentru perioada 01.07.2005 - 30.06.2006. Prin raportul de inspectie fiscala, anexat in copie la dosarul cauzei la paginile 1 - 9, volumul 3, organele de inspectie fiscala au verificat, in urma solutionarii decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inregistrat la Activitatea de control fiscal taxa pe valoarea adaugata aferenta lunilor iunie, iulie si august 2005 si au propus spre rambursare taxa pe valoarea adaugata. Urmare acestui raport, a fost intocmita Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata prin care s-a aprobat la rambursare taxa pe valoarea adaugata. Prin raportul de inspectie fiscala anexat in copie la dosarul cauzei la paginile 10 - 18, volumul 3, organele de inspectie fiscala au verificat, in urma solutionarii decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inregistrat la Activitatea de control fiscal, taxa pe

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...