Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

6 imprumuturi externe

6 imprumuturi externe constituite contrar prevederilor legale, fiind incalcate dispozitiile art. 22 din Legea nr. 571/2003. Societatea nu a inregistrat pe venituri livrarile de bunuri (cherestea) efectuate numai cu aviz de insotire a marfurilor catre S.C. E S.A. si nu a emis factura fiscala, fiind incalcate astfel prevederile art. 155 alin. (3) din Legea nr. 571/2003. De asemenea, societatea a diminuat in mod nejustificat veniturile cu explicatia "nota - credit marfa exportata in luna august 2005" fara documente justificative, fiind incalcate prevederile art. 21 alin. (4) lit. f din Legea nr. 571/2003. Pentru trimestrul IV 2005, organele de inspectie fiscala au stabilit ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuieli provenite din: - cheltuieli cu prestari de servicii diverse care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile fiind incalcate prevederile art. 21 din Legea nr. 571/2003, - cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru transport international si dobanzi imprumuturi externe constituite contrar prevederilor legale, fiind incalcate prevederile art. 22 din Legea nr. 571/2003, - cheltuieli cu materiale consumabile si prestari de servicii diverse pentru care societatea nu detine anexate la facturi fiscale emise de S.C. E S.A. documente justificative, respectiv contract, comanda, nota de intrare receptie, situatii de lucrari, bonuri de consum prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, - cheltuielile cu deseurile rezultate in urma activitatii desfasurate, care nu au la baza documente justificative prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii, fiind incalcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) lit. f din Legea nr. 571/2003, - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile inregistrate in evidenta contabila in urma activitatii desfasurate, fara explicatii si care nu au la baza documente justificative. De asemenea, societatea a diminuat in mod nejustificat veniturile cu explicatia "nota - credit export in trimestrul IV 2005" fara documente justificative, fiind incalcate prevederile art. 21 alin. (4) lit. f din Legea nr. 571/2003. Totodata, s-a constatat o lipsa in gestiunea de materii prime prin valorificarea in mod necorespunzator a inventarierii faptice efectuate la data de 31.12.2005, fiind incalcate prevederile art. 21 alin. (4) lit. c din Legea nr. 571/2003. Astfel, pentru anul 2005, organele de inspectie fiscala au stabilit in sarcina societatii impozit pe profit pentru care au fost calculate majorari de intarziere, precum si penalitati.

7 Pentru anul 2006, organele de inspectie fiscala au stabilit ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuieli provenite din: - cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru transport international si dobanzi imprumuturi externe constituite contrar prevederilor legale, fiind incalcate prevederile art. 22 din Legea nr. 571/2003, - cheltuieli cu materiale consumabile si prestari de servicii diverse pentru care societatea nu detine anexate la facturi fiscale emise de S.C. E S.A. documente justificative, respectiv contract, comanda, nota de intrare receptie, situatii de lucrari, bonuri de consum prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, - cheltuieli cu prestari servicii pentru care societatea nu detine anexate la facturile fiscale emisa de S.C. I S.R.L., S.C. A S.R.L. documente justificative, respectiv contract, comanda, situatii de lucrari prin care sa se faca dovada ca sunt utilizate in scopul realizarii de venituri impozabile, fiind incalcate prevederile art. 21 alin. (1) si alin. (4) lit. f din Legea nr. 571/2003, - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile inregistrate in evidenta contabila in urma activitatii desfasurate, fara explicatii si care nu au la baza documente justificative. Societatea nu a inregistrat pe venituri livrarile de bunuri (cherestea) efectuate numai cu aviz de insotire a marfurilor si nu a emis factura fiscala, fiind incalcate astfel prevederile art. 155 alin. (3) din Legea nr. 571/2003. Astfel, pentru anul 2006, organele de inspectie fiscala au stabilit in sarcina societatii impozit pe profit pentru care au fost calculate majorari de intarziere. In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, pentru perioada 01.07.2005 - 30.06.2006, organele de inspectie fiscala au stabilit taxa pe valoarea adaugata de plata avand in vedere constatarile de la capitolul impozit pe profit, pentru care au fost calculate majorari si penalitati. Pentru perioada 01.07.2006 - 30.09.2006, organele de inspectie fiscala au stabilit taxa pe valoarea adaugata de plata intrucat a dedus in mod eronat taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturi fiscale emise de S.C. E S.A. , S.C. A S.R.L. fara a detine documente justificative, respectiv contract, comanda, nota de intrare receptie, situatii de lucrari, bonuri de consum prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. III. Luand in considerare constatarile organului de inspectie fiscala, motivele prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative invocate de catre

Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...