31.05.2023 Views

23 Bunataturi proaspete 02.06-08.06

23 Bunataturi proaspete 02.06-08.06

23 Bunataturi proaspete 02.06-08.06

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Lavrac<br />

- Calibru 300 - 400 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

et • Per <br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

PP


Pruectur<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Feec<br />

- Calibru 200 - 500 g<br />

- Captură Islanda<br />

- per kg<br />

<br />

Pruectur<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

cruecert<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Captură Shetland<br />

Marea Britanie<br />

- per kg<br />

<br />

<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Pruectur<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

reetc<br />

eret<br />

- Calibru L 1<br />

- Captură Oceanul<br />

Atlantic<br />

- per kg<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Feeteu<br />

etree<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pueerre<br />

eu<br />

-per kg<br />

<br />

4 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pueeu<br />

cu<br />

- per kg<br />

<br />

<br />

reur<br />

rrte<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

5


Perc<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

7 <br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

rer<br />

Bianca<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


u<br />

- România<br />

- per kg<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

7


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Peeeere<br />

- per kg<br />

<br />

erteecureretuteercttteeettcuuetet<br />

cceureececruuercrcree rr<br />

ueertcetterecreretrteurecteeuteer<br />

reerertcereurutreetteureerreeretr<br />

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu<br />

eucuretrFrtce<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!