08.06.2023 Views

24 Bunataturi proaspete 09.06-15.06

24 Bunataturi proaspete 09.06-15.06

24 Bunataturi proaspete 09.06-15.06

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

et • Per <br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

rc<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

<br />

PP


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

ece<br />

- per kg<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Afine<br />

- 250 g<br />

- per caserolă<br />

<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Caise<br />

- per kg<br />

8 <br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Feeteu<br />

etree<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pueerre<br />

eu<br />

-per kg<br />

<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pueeu<br />

cu<br />

- per kg<br />

<br />

<br />

reur<br />

rrte<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Pruectur<br />

este cu titlu de Imaginea este<br />

Imaginea<br />

cu titlu de<br />

este<br />

prezentare<br />

cu titlu de prezentare<br />

ruceerucu<br />

- Captură Spania<br />

- Calibru 300-600 g<br />

- per kg<br />

<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Feeu<br />

- Calibru 200 - 300 g<br />

- Acvacultură Vietnam<br />

- per kg <br />

<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Pruectur<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Feecru<br />

- Captură Oceanul Atlantic<br />

- Calibru 150-250 g<br />

- per kg<br />

<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

7


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Ptrt<br />

ecert<br />

- Produs proaspăt<br />

- Acvacultură Italia<br />

- Calibru 1000 - 2000 g<br />

- per kg<br />

<br />

erteecureretuteercttteeettcuuetet<br />

cceureececruuercrcree rr<br />

ueertcetterecreretrteurecteeuteer<br />

reerertcereurutreetteureerreeretr<br />

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu<br />

eucuretrFrtce<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!