31.08.2023 Views

36 Bunataturi proaspete

36 Bunataturi proaspete

36 Bunataturi proaspete

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BUNĂTĂȚURI<br />

PROASPETE<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

Revista <strong>36</strong> • Perioada: Vi. 01.09. - Jo.07.09.2023<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Calamar întreg<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 22 cm+<br />

- Captură Oceanul Atlantic<br />

- per kg<br />

34<br />

99 Produs de captură<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare


Produs de captură<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

File de macrou<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 150-250 g<br />

- Captură Oceanul Atlantic<br />

- per kg<br />

33 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

43<br />

Pagrus<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 400-1000 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

99<br />

2 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Produs de captură<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

File de sardine<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 40 - 80 g<br />

- Captură Oceanul Atlantic<br />

- per kg<br />

31 99<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

3


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

- File piept pui<br />

dezosat fără piele<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

10 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

Pulpe inferioare<br />

de pui ATM<br />

-per kg<br />

15 6 0929<br />

4 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

Pulpe de pui<br />

cu os ATM<br />

- per kg<br />

14 69<br />

COCORICO<br />

Pulpe de pui<br />

superioare, fără<br />

os marinate<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

19 59<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

5


Cartofi dulci<br />

- per kg<br />

6 49<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Pere<br />

Conference<br />

- Olanda<br />

- per kg<br />

7 99<br />

6 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Piersici<br />

- Grecia<br />

- per kg<br />

6 49<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

7


Ceapă galbenă<br />

- România<br />

- per kg<br />

2 19<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent.<br />

Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry.<br />

ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.<br />

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805<strong>36</strong>7, Nr. R.C.: J08/464/2001,Capital social: 288272740 lei.<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!