14.09.2023 Views

38 Bunataturi proaspete 15.09-21.09

38 Bunataturi proaspete 15.09-21.09

38 Bunataturi proaspete 15.09-21.09

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BUNĂTĂȚURI<br />

PROASPETE<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

Revista <strong>38</strong> • Perioada: Vi. <strong>15.09</strong>. - Jo.<strong>21.09</strong>.2023<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Doradă proaspătă<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

23 49<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare


Produs de captură<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

File de sardine<br />

- Calibru 40 - 80 g<br />

- Captură Oceanul Atlantic<br />

- per kg<br />

31 99<br />

Produs de captură<br />

33<br />

Imaginea Imaginea este este cu titlu cu titlu de prezentare<br />

de prezentare<br />

File de macrou<br />

- Captură Oceanul Atlantic<br />

- Calibru 150-250 g<br />

- per kg<br />

99<br />

2 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Lavrac<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

29 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

3


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

Aripi de pui<br />

secționate<br />

mid&prime<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

6 39<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

Pulpe inferioare<br />

de pui, marinate<br />

- per kg<br />

16 39<br />

4 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

Pulpe inferioare<br />

de pui<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

6 39<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

COCORICO<br />

Pulpe<br />

superioare de<br />

pui dezosate,<br />

fără piele<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

7 89<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

5


Avocado<br />

- Calibru 18<br />

- per buc.<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

3 39<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Roșii cherry<br />

- Turcia<br />

- 500 g<br />

- per caserolă<br />

5 35<br />

6 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

4<br />

Gogonele<br />

- România<br />

- per kg<br />

29<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

7


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Morcovi<br />

- România<br />

- per kg<br />

2 29<br />

Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent.<br />

Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry.<br />

ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.<br />

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001,Capital social: 288272740 lei.<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!