22.09.2023 Views

39-Bunataturi-proaspete-22.09-28

39-Bunataturi-proaspete-22.09-28

39-Bunataturi-proaspete-22.09-28

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PP<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

Revista <strong>39</strong> • Perioada: Vi. <strong>22.09</strong>. - Jo.<strong>28</strong>.09.2023<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Mere Gala<br />

- România<br />

- per kg<br />

3 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

23<br />

Smochine<br />

<strong>proaspete</strong><br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

99<br />

2 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

- per kg<br />

6 49<br />

rtrș<br />

- România<br />

- 2,5 kg<br />

- per sac<br />

9 49<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

3


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

- File piept pui<br />

dezosat fără piele<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

10 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pulpe de pui<br />

inferioare, cu os<br />

- 630 g<br />

- per buc.<br />

9 29<br />

4 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pulpe de pui<br />

cu<br />

- per kg<br />

14 69<br />

<br />

Pulpe de pui<br />

uerrer<br />

os marinate<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

19 59<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

5


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

rrt<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

23 49<br />

6 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Pruectur<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

rtc<br />

întreg<br />

- Calibru 2 kg+<br />

- Captură<br />

- per kg<br />

<strong>28</strong> 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Lavrac<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg 29<br />

99<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

7


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

reecrutre<br />

- Calibru 40 - 50<br />

- Acvacultură Ecuador /<br />

Vietnam<br />

- per kg<br />

44 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

erteecureretuteercttteeettcuuetet<br />

cceureececruuercrcree rr<br />

ueertcetterecreretrteurecteeuteer<br />

reerertcereurutreetteureerreeretr<br />

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu<br />

eucuretrFrtce<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!