15.02.2024 Views

08 Bunataturile saptamanii 16.02-22.02.2024

08 Bunataturile saptamanii 16.02-22.02.2024

08 Bunataturile saptamanii 16.02-22.02.2024

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bunătățurile<br />

săptămânii<br />

<strong>16.02</strong> - <strong>22.02.2024</strong><br />

Antricot de vită, feliat<br />

- per kg<br />

51 49<br />

Crap viu<br />

- Calibru 2 kg+<br />

- Acvacultură<br />

- per kg<br />

21 99<br />

7 39<br />

Pere Conference<br />

- Olanda<br />

- per kg<br />

Cotlet haiducesc<br />

- per kg<br />

Lavrac<br />

- Produs proaspăt<br />

31<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

35 99 31 99<br />

Dovlecei<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

6 99<br />

COCORICO<br />

Aripi de pui secționate<br />

mid & prime<br />

- per kg<br />

15 99<br />

OCEAN FISH<br />

Sushi Philadelphia<br />

- Produs proaspăt<br />

- 241 g<br />

- per buc.<br />

19 99<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Cartofi albi noi<br />

- Egipt<br />

- per kg<br />

3 65<br />

Ofertele sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent. Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază<br />

ale SELGROS Cash&Carry. ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.<br />

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J<strong>08</strong>/464/2001, Capital social: 288272740 lei

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!