CONSILIUL CONCURENŢEI - Concurenta

fs.concurenta.ro

CONSILIUL CONCURENŢEI - Concurenta

Piaţa producţiei si comercializării hârtiei igienice

30. În categoria produselor igienico-sanitare din hârtie sunt incluse prosoapele de

bucătărie, hârtia igienică, şerveţelele, batistele şi batiste de faţă. Deşi este posibilă

folosirea de diferite tipuri de produse igienico-sanitare în acelaşi scop, de exemplu,

batiste şi batiste faciale, în fapt consumatorii folosesc produsele tissue special

concepute în scopuri specifice.

31. Utilizând ca materie primă hârtia igienico-sanitară în role mari din producţie proprie,

în urma unui proces de converting, Pehart Tec produce şi comercializează hârtie

igienică. Conform părţilor notificatoare, piaţa producţiei şi comercializării de hârtie

igienică este una concurenţială, pe care activează mai mulţi agenţi economici, cu

cote de piaţă diferite, printre care cei mai importanţi sunt: SC Comceh SA, cu o cotă

de piaţă de (...) %, SC Monte Bianco SA, cu o cotă de piaţă de (...) %, şi SC Asil

Paper SRL, cu o cotă de piaţă de (...) %. Se remarcă faptul că pe această piaţă,

prezenţa producătorilor din afara ţării este însemnată, importurile totalizând (...) %

din piaţă.

32. În prezent, doar societatea achiziţionată, respectiv Pehart Tec activează pe această

piaţă, având o cotă de piaţă de (...) %. Întrucât anterior operaţiunii BERD nu era

prezentă pe piaţa producţiei şi comercializării hârtiei igienice din România, rezultă că

activităţile părţilor nu se suprapun şi, prin urmare, structura pieţei nu se va modifica

în urma operaţiunii de concentrare economică.

Piaţa producţiei şi comercializării prosoapelor de bucătărie de hârtie

33. Utilizând ca materie primă hârtia igienico-sanitară în role mari din producţie proprie,

în urma unui proces de converting, Pehart Tec produce şi comercializează prosoape

de bucătarie de hârtie. Conform părţilor notificatoare, pe piaţa producţiei şi

comercializării prosoapelor de bucătarie de hârtie activează mai mulţi agenţi

economici, cu cote de piaţă diferite, printre care cei mai importanţi sunt: SC Comceh

SA, cu o cotă de piaţă de (...) %, SC Monte Bianco SA, cu o cotă de piaţă de (...) %,

şi SC Asil Paper SRL, cu o cotă de piaţă de (...) %. Se remarcă faptul că pe această

piaţă, prezenţa producătorilor din afara ţării este însemnată, importurile totalizând

(...) % din piaţă.

34. În prezent, doar societatea achiziţionată, respectiv Pehart Tec activează pe această

piaţă, având o cotă de piaţă de (...) %. Întrucât BERD nu este prezentă pe piaţa

producţiei şi comercializării prosoapelor de bucătarie din hârtie din România, rezultă

că activităţile părţilor nu se suprapun şi, prin urmare, structura pieţei nu se va

modifica în urma operaţiunii de concentrare economică.

Piaţa producţiei si comercializării serveţelelor de hârtie

35. Utilizând ca materie primă hârtia igienico-sanitară în role mari din producţie proprie,

în urma unui proces de converting, Pehart Tec produce şi comercializează şerveţele

de hârtie. Conform părţilor notificatoare, piaţa producţiei şi comercializării

şerveţelelor de hârtie este una concurenţială, pe care activează mai mulţi agenţi

7

Similar magazines