Views
4 years ago

Monitorul Oficial Partea a IV-a

Monitorul Oficial Partea a IV-a

Monitorul Oficial Partea a

PARTEA A IV-A Anul 177 (XIX) — Nr. 5618 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 29 octombrie 2009 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Societatea Comercială GIRUETA METAL - S.R.L. HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL S.C. CHARLIE 2004 S.R.L. DIN DATA DE 29.09.2009, CU SEDIUL SOCIAL ÎN OTOPENI, STR. FLOAREA DE CAIS NR. 6, BLOC P10, SC. 1, ET. 2, AP. 6, JUD. ILFOV, AVÂND CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE 16118402 ȘI NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI J23/161/2004, ATRIBUT FISCAL RO Astăzi 29.09.2009, Marinescu Valentin-Tudorel, cetățean român, sex masculin, căsătorit, fiul lui Petre și Zina, născut la data de 20.03.1964 în Mun. Tr. Magurele, Jud. Teleorman, cu domiciliul în Oraș Otopeni, Str. Floare de Cais Nr. 6, Bl. P10, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, Județul Ilfov, identificat cu CI seria IF, nr. 062393 eliberată de Poliția Oraș Otopeni la data de 27.08.2004, CNP 1640320343230, În calitate de Asociat Unic al Societății, am decis în unanimitate după cum urmează: 1. Aprobarea schimbării, începând cu data prezentei, a numelui societății din S.C. Charlie 2004 S.R.L. în S.C. Girueta Metal S.R.L.; 2. Aprobarea schimbării, începând cu data prezentei, a sediului societății din Otopeni, str. Floarea de Cais, nr. 6, bloc P10, sc. 1, et. 2, ap. 6, jud. Ilfov în localitatea Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, Hala Mecanic Șef, et. 2, biroul 5, jud. Ilfov; 3. Aprobarea contractul de cesiune părți sociale aparținând asociatului unic MARINESCU VALENTIN-TUDOREL, prin care acesta a cesionat un număr de 12 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială în valoare totală de 120 lei reprezentând 60 % din capitalul social subscris și vărsat către noii asociați, astfel: - Sanda Nicoleta-Rodica, cetățean român, sex femeiesc, căsătorita, fiica lui Nicolae și Maria, născută la data de 10.08.1977 în com. Manesti, jud. Prahova, cu domiciliul în București, str. Harghita nr. 74, sector 1, identificata cu C.I. seria RR, nr. 491804, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 07.11.2007, CNP 2770810293115, prin care s-au cesionat un număr de un număr de 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat, părți sociale pe care MARINESCU VALENTIN- TUDOREL le deține la S.C. CHARLIE 2004 S.R.L. urmând ca noul asociat SANDA NICOLETA-RODICA să dețină 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat: - Mares Tudor, cetățean român, sex masculin, căsătorit, fiul lui Ion și Maria, născut la data de 10.01.1962 în Com. Apostolache, Județul Prahova, domiciliat în București, Str. Namaiesti, nr. 41, sector 1, identificat cu CI seria RT, nr. 599993 eliberată de SPCEP Si biroul nr. 5 la data de 15.09.2008, CNP 1620110400688, prin care s-au cesionat un număr de un număr de 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat, părți sociale pe care MARINESCU VALENTIN- TUDOREL le deține la S.C. CHARLIE 2004 S.R.L. urmând ca noul asociat MARES TUDOR să dețină 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat: 4. Abrogarea vechiului act constitutiv al societății și aprobarea noului act constitutiv având următorul conținut:

Page 1 Page 2 13 14 Sectiunea 3. Degradarea terenurilor Partea a ...
bursedoctorale.ro
seria a treia, an IV, nr. 10, octombrie 2012 - Insemnari Iesene
insemnariiesene.ro
Noord-Oost – Nord-West 26. Juni 2008 - Interreg IV A Deutschland ...
deutschland.nederland.eu