Monitorul Oficial Partea a IV-a

Român
kurtyan.org - 877 other Mags
Monitorul Oficial Partea a IV-a
|
32 Pages
|
5
|
0 Views
|
Monitorul Oficial Partea a IV-a Inappropriate

Monitorul Oficial Partea a

PARTEA A IV-A Anul 177 (XIX) — Nr. 5618 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 29 octombrie 2009 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Societatea Comercială GIRUETA METAL - S.R.L. HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL S.C. CHARLIE 2004 S.R.L. DIN DATA DE 29.09.2009, CU SEDIUL SOCIAL ÎN OTOPENI, STR. FLOAREA DE CAIS NR. 6, BLOC P10, SC. 1, ET. 2, AP. 6, JUD. ILFOV, AVÂND CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE 16118402 ȘI NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI J23/161/2004, ATRIBUT FISCAL RO Astăzi 29.09.2009, Marinescu Valentin-Tudorel, cetățean român, sex masculin, căsătorit, fiul lui Petre și Zina, născut la data de 20.03.1964 în Mun. Tr. Magurele, Jud. Teleorman, cu domiciliul în Oraș Otopeni, Str. Floare de Cais Nr. 6, Bl. P10, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, Județul Ilfov, identificat cu CI seria IF, nr. 062393 eliberată de Poliția Oraș Otopeni la data de 27.08.2004, CNP 1640320343230, În calitate de Asociat Unic al Societății, am decis în unanimitate după cum urmează: 1. Aprobarea schimbării, începând cu data prezentei, a numelui societății din S.C. Charlie 2004 S.R.L. în S.C. Girueta Metal S.R.L.; 2. Aprobarea schimbării, începând cu data prezentei, a sediului societății din Otopeni, str. Floarea de Cais, nr. 6, bloc P10, sc. 1, et. 2, ap. 6, jud. Ilfov în localitatea Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, Hala Mecanic Șef, et. 2, biroul 5, jud. Ilfov; 3. Aprobarea contractul de cesiune părți sociale aparținând asociatului unic MARINESCU VALENTIN-TUDOREL, prin care acesta a cesionat un număr de 12 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială în valoare totală de 120 lei reprezentând 60 % din capitalul social subscris și vărsat către noii asociați, astfel: - Sanda Nicoleta-Rodica, cetățean român, sex femeiesc, căsătorita, fiica lui Nicolae și Maria, născută la data de 10.08.1977 în com. Manesti, jud. Prahova, cu domiciliul în București, str. Harghita nr. 74, sector 1, identificata cu C.I. seria RR, nr. 491804, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 07.11.2007, CNP 2770810293115, prin care s-au cesionat un număr de un număr de 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat, părți sociale pe care MARINESCU VALENTIN- TUDOREL le deține la S.C. CHARLIE 2004 S.R.L. urmând ca noul asociat SANDA NICOLETA-RODICA să dețină 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat: - Mares Tudor, cetățean român, sex masculin, căsătorit, fiul lui Ion și Maria, născut la data de 10.01.1962 în Com. Apostolache, Județul Prahova, domiciliat în București, Str. Namaiesti, nr. 41, sector 1, identificat cu CI seria RT, nr. 599993 eliberată de SPCEP Si biroul nr. 5 la data de 15.09.2008, CNP 1620110400688, prin care s-au cesionat un număr de un număr de 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat, părți sociale pe care MARINESCU VALENTIN- TUDOREL le deține la S.C. CHARLIE 2004 S.R.L. urmând ca noul asociat MARES TUDOR să dețină 6 (șase) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 60 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris și vărsat: 4. Abrogarea vechiului act constitutiv al societății și aprobarea noului act constitutiv având următorul conținut:

Monitorul Oficial Partea I

Monitorul Oficial Partea I

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

337 ziar

337 ziar

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Monitorul Oficial Partea I

Monitorul Oficial Partea I

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Partea III-macheta-8 pag.qxt nou.qxd

Partea III-macheta-8 pag.qxt nou.qxd

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

ANUNfiURI DE INTENfiIE

ANUNfiURI DE INTENfiIE

2193_15_06_2011:macheta ziar 100%.qxd

2193_15_06_2011:macheta ziar 100%.qxd

2194_15_06_2011:macheta ziar 100%.qxd

2194_15_06_2011:macheta ziar 100%.qxd

126_13_01_2011:macheta ziar 100%.qxd

126_13_01_2011:macheta ziar 100%.qxd

Monitorul Oficial Partea a IV-a

Monitorul Oficial Partea a IV-a

3782_07_10_2011:macheta ziar 100%.qxd

3782_07_10_2011:macheta ziar 100%.qxd

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

3250 ziar

3250 ziar

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI

PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI

2504_05_07_2011:macheta ziar 100%.qxd

2504_05_07_2011:macheta ziar 100%.qxd

3823_13_10_2011:macheta ziar 100%.qxd

3823_13_10_2011:macheta ziar 100%.qxd

Monitorul Oficial Partea a II-a

Monitorul Oficial Partea a II-a

833_11_03_2011:macheta ziar 100%.qxd

833_11_03_2011:macheta ziar 100%.qxd

0166 SENAT bt:Macheta P2 SENAT.qxd

0166 SENAT bt:Macheta P2 SENAT.qxd

2896_30_07_2011:macheta ziar 100%.qxd

2896_30_07_2011:macheta ziar 100%.qxd

3776_6_10_2011:macheta ziar 100%.qxd

3776_6_10_2011:macheta ziar 100%.qxd

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

1813_23_05_2011:macheta ziar 100%.qxd

1813_23_05_2011:macheta ziar 100%.qxd

2873_29_07_2011:macheta ziar 100%.qxd

2873_29_07_2011:macheta ziar 100%.qxd

© 2006-2014 by i-Magazine AG