03_Harta elemente

geografie.uvt.ro

03_Harta elemente

Cartografie

Harta. Elementele hărţii


Obiect de studiu, definiţie

� Cartografia = ştiinţa hărţilor geografice


Obiect de studiu, definiţie

� Antichitate - cartografia

nu era o ştiinţă de sine

stătătoare, ci era

inclusă geografiei,

aceasta ocupându-se şi

de reprezentarea

terenului


Obiect de studiu, definiţie

� sec. XVIII-XIX, cartografia era inclusă

topografiei şi geodeziei

� sec. XX cartografia este considerată ca o

ştiinţă de sine stătătoare


Harta


Harta

� = reprezentare micşorată a suprafeţei

Pământului în totalitatea ei sau în parte

pe un plan

în mod convenţional

generalizat

pe baza unor relaţii matematice

a fenomenelor naturale şi sociale,

pentru o anumită destinaţie


Elementele hărţilor geografice

� Elementele matematice

� Elementele de conţinut


Elementele hărţilor geografice

� Elementele întocmirii şi editării

� Elementele de caracterizare complementară

-titlul şi felul hărţii

-sursa datelor

-autorul

-anul editării

-tirajul

-costul

-...


Elementele matematice ale hărţii

� cea mai importantă regulă: plasarea

semnelor pe desen într-o ordine riguroasă

care să oglindească situarea obiectelor

reprezentate în teren

� reţeaua de meridiane şi

paralele = reţea

cartografică


Elementele matematice ale hărţii


Elementele matematice ale hărţii

� cadrul hărţii

cadrul intern

cadrul gradat

cadrul extern


Elementele matematice ale hărţii

� caroiajul

rectangular


Scara de proporţie

� numerică

� grafică

� simplă sau liniară

� compusă sau cu

transversale


• planuri topografice 1:10000

• harti topografice cu scara mare 1:100000

• harti topografice de ansamblu cu scari medii 1:200000

• harti geografice 1:1000000

More magazines by this user
Similar magazines