Views
10 months ago

tablica_az

1 Çevik mütəxəssislər briqadası, vəziyyətin təfsilatlı öyrənilməsi və işlərin görülməsi üzrə təkliflərin hazırlanması üçün obyektə çıxır Bir dəfə 40 AZN Müştəriyə bir dəfə xidmət göstərilməsi 2 Filtrasiya sisteminə qulluq (Filtrləmə qurğusunun yuyulması. Skimmer və nasosların filtrlərinin təmizlənməsi) . 3 Hovuzun servis xidməti ayda 2 dəfə. Müddət 1 ay. 1 ay 80 AZN 1 ay 280 AZN Müştəriyə bir dəfə xidmət göstərilməsi 20 m3 –dən 70 m3 ə qədər hovuzlara xidmət göstərilmə qiyməti avadanlığa baxış; Hovuzun ləyəninin divarlarının və dibinin su tozsoranı ilə təmizlənməsi (həcmi 70 kub metrə qədər) 4 Hovuzun servis xidməti ayda 2 dəfə. Müddət 1 ay. 1 ay 340 AZN Filtrin yuyulması. 70 m3 –dən 200 m3 ə qədər hovuzlara xidmət göstərilmə qiyməti avadanlığa baxış; Hovuzun ləyəninin divarlarının və dibinin su tozsoranı ilə təmizlənməsi (həcmi 200 kub metrə qədər) 5 Hovuzun servis xidməti, kompleks şəkildə 1 il müddətinə (ayda 2 dəfə) 20 m3-dən 70 m3 qədər olan hovuz 6 Hovuzun servis xidməti, kompleks şəkildə 1 il müddətinə (ayda 2 dəfə) 70 m3-dən 200 m3 qədər olan hovuz 1 ay 240 AZN 1 ay 340 AZN Filtrin yuyulması. — Mütəxəssisin gəlməsi, avadanlığın tənzimlənməsi və sazlanması; — Avadanlığa profilaktik baxış, servis işləri; — Diaqnostika və nasazlıqların aradan qaldırılması, xırda təmir; — Suyun kimyəvi tərkibinə nəzarət; — Suyun keyfiyyətinin SanQvəN normalarına uyğunlaşdırılmasına çatdırılması; — Kimyəvi reagentlərin çatdırılması; — Hovuzun ləyəninin təmizlənməsi (zərurət yarandığı təqdirdə); — Suya qulluq üzrə statistika və optimallaşdırma. — Mütəxəssisin gəlməsi, avadanlığın tənzimlənməsi və sazlanması; — Avadanlığa profilaktik baxış, servis işləri; — Diaqnostika və nasazlıqların aradan qaldırılması, xırda təmir; — Suyun kimyəvi tərkibinə nəzarət; — Suyun keyfiyyətinin SanQvəN normalarına uyğunlaşdırılmasına çatdırılması; — Kimyəvi reagentlərin çatdırılması; — Hovuzun ləyəninin təmizlənməsi (zərurət yarandığı təqdirdə); — Suya qulluq üzrə statistika və optimallaşdırma. 7 Hovuzun servis xidməti, kompleks şəkildə 1 il müddətinə (ayda 2 dəfə) 200 m3-dən 400 m3 qədər olan hovuz 1 ay 380 AZN — Mütəxəssisin gəlməsi, avadanlığın tənzimlənməsi və sazlanması; — Avadanlığa profilaktik baxış, servis işləri; — Diaqnostika və nasazlıqların aradan qaldırılması, xırda təmir; — Suyun kimyəvi tərkibinə nəzarət; — Suyun keyfiyyətinin SanQvəN normalarına uyğunlaşdırılmasına çatdırılması; — Kimyəvi reagentlərin çatdırılması; — Hovuzun ləyəninin təmizlənməsi (zərurət yarandığı təqdirdə); — Suya qulluq üzrə statistika və optimallaşdırma.