Шымкент Келбеті 79

shymkent
  • No tags were found...

Жұма 16 қазан 2020 жылЖер учаскелерін мемлекет

мұқтажы үшін мәжбүрлеп

иеліктен шығарудың

басталуы туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне, «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына,

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы

Заңына және Шымкент қаласының Бас жоспары негізінде, қала әкімдігі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Шымкент қаласы, Қонаев даңғылы және Рысқұлов көшелерінің қиылысы

құрылысы жұмыстарын жүргізу үшін осы қаулының қосымшасында көрсетілген

жер учаскелері мемлекет мұқтажы үшін алынсын.

2. «Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы»

мемлекеттік мекемесі басшысының м.а. Б. Аширбеков қолданыстағы

заңнама талаптарына сәйкес мемлекет мұқтажы үшін алынған жер учаскелерінің

орнына басқа жер учаскелерін берілуі мүмкіндігін қарастырып және осы қаулыдан

туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.

3. Мәжбүрлеп иеліктен шығару күні осы қаулының ресми жариялану күнінен

бастап үш айдан ерте болмай бір жыл алты ай деп белгіленсін.

4. Жер учаскелердің иелері немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушылармен

келісім рәсімдерін жүзеге асыруға жүгінетін орын ретінде Шымкент қаласы,

Бәйдібек би даңғылы 126/1 ғимараттың, 4-қабатында орналасқан «Шымкент

қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік

мекемесі белгіленсін.

5. «Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы»

мемлекеттік мекемесі басшысының м.а. Б. Аширбеков жер учаскесінің

немесе жер пайдалану құқығының және жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын

мүліктердің құнын өтелуін Қазақстан Республикасының заңнамасына

сәйкес қамтамасыз етсін.

6. «Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы»

мемлекеттік мекемесі қаулы қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күні

ішінде қала әкімдігінің интернет-ресурстарын қоса алғанда тиісінше жергілікті

бұқаралық ақпарат құралдарына жариялануын қамтамасыз етсін.

7. Осы қаулының орындалуы «Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы

және жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының м.а.

Б. Аширбековке жүктелсін.

8. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары М. Айманбетовке

жүктелсін.

Шымкент қаласының әкімі

М. ӘйТЕнов

Шымкент қаласы әкімдігінің

2020 жылғы 15 қазан № 629 қаулысына

1-қосымша

Шымкент қаласы, Қонаев даңғылы және Рысқұлов көшелерінің

қиылысын жұмыстарын жүргізу үшін 43-жер учаскелерінің

тізбесі

№ Кадастрлық Аты жөні

нөмірі

1

19-309-003-037

Турлыбеков Оралбек

Арапбаевич

Мекен-жайлар Ж а л п ы Алынатын

ала-

а л а ң ы

(га) ңы (га)

Шымкент қаласы,

К.Маркса және

0,0300 0,0144

Т.Рыскулов көшелерінің

қиылысы,

«Постскриптум» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0003 0,0003

2 19-309-003-1074

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі

серіктестігі

«Постскриптум» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0003 0,0003

3

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі,

19-309-003-1075

серіктестігі

Д.Қонаев даңғылы

қиылысы

«Постскриптум» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0003 0,0003

4

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі,

19-309-003-1079

серіктестігі

Д.Қонаев даңғылы

қиылысы

«Универсал-Реклама» Шымкент қаласы, 0,0005 0,0005

5 19-309-003-1108 жауапкершілігі шеутеулі

Бәйдібек би даңғы-

серіктестігі лы н/з

«Шымкент қаласының Шымкент қаласы, 0,3901 0,2747

6

19-309-003-1227 энергетика және коммуналдық

шаруашы-

Д.Қонаев даңғылы

Т.Рыскулов көшесі,

лық басқармасы» ММ қиылысы

«Постскриптум» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0003 0,0003

7 19-309-004-1345

шеутеулі Д.Қонаев даңғылы

серіктестігі

«Постскриптум» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0003 0,0003

8

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі,

19-309-004-1346

серіктестігі

Д.Қонаев даңғылы

қиылысы

«Arken Group» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0002 0,0002

9

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі,

19-309-004-1355

серіктестігі

Д.Қонаев даңғылы

қиылысы

10 19-309-004-1411 «Реклама агенство

«APRIL»» жауап-

Д.Қонаев даңғылы

Шымкент қаласы, 0,0002

кершілігі шеутеулі

0,0002

серіктестігі

«Реклама агенство

Шымкент қаласы, 0,0002 0,0002

11 19-309-004-1412

«APRIL»» жауап-

Д.Қонаев даңғылы

кершілігі шеутеулі

серіктестігі

«Реклама агенство

Шымкент қаласы, 0,0002 0,0002

12 19-309-004-1413

«APRIL»» жауап-

Д.Қонаев даңғылы

кершілігі шеутеулі

серіктестігі

13

«Реклама агенство

Шымкент қаласы, 0,0002 0,0002

19-309-004-1414

«APRIL»» жауап-

Д.Қонаев даңғылы

кершілігі шеутеулі

серіктестігі

«Реклама агенство

Шымкент қаласы, 0,0002 0,0002

14 19-309-004-1415

«APRIL»» жауап-

Д.Қонаев даңғылы

кершілігі шеутеулі

серіктестігі

«Шымкент қаласының

Шымкент қаласы, 0,0033 0,0033

15 19-309-004-1424

тұрғын үй комму-

Д.Қонаев даңғылы

налдық шаруашылық

бөлімі» ММ

16 19-309-004-1425

«Шымкент қаласының

тұрғын үй комму-

Д.Қонаев даңғылы

Шымкент қаласы, 0,0033 0,0033

налдық шаруашылық

бөлімі» ММ

«Шымкент қаласының Шымкент қаласы, 0,2483 0,1245

17 19-309-004-1550 энергетика және коммуналдық

шаруашыкулов

көшелерінің

Дулати және Т.Рыслық

басқармасы» ММ қиылысы,

«ЛТД Тұрмыс» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0050 0,0050

18 19-309-004-1560

шеутеулі Д.Қонаев даңғылы

серіктестігі

"Корпорация "Headway Шымкент қаласы, 0,0119 0,0119

19 19-309-004-1562 incorporated" жауапкершілігі

шектеулі №83 уч.

Д.Қонаев даңғылы

серіктестігі

20 19-309-004-853 Серманиязов Бауыржан Шымкент қаласы, 0,0450 0,0001

Кыпшакбаевич Д.Қонаев даңғылы

21 19-309-004-958 «Ер-Наз» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,1692 0,0381

шеутеулі Д.Қонаев даңғылы

серіктестігі

22 19-309-004-968 Урманов Мурад Анарбекович

Шымкент қаласы, 0,0576 0,0013

Дулати көшесі №209

үй

23 19-309-117-024 Турлыбеков Биржанбек

Шымкент қаласы, 0,0660 0,0001

Наурыз шағын ау-

даны, 366 уч.

24 19-309-117-1029 Куздеуов Даулет Бахытбекович

Шымкент қаласы, 0,2932 0,1462

Дулати және Т.Рыс-

кулов көшелерінің

қиылысы

25 19-309-117-1071 Джусупбекова Марианна

Шымкент қаласы, 0,0283 0,0002

Юрьевна

Т.Рыскулов көшесі

н/з

26 19-309-117-1072 Джусупбекова Марианна

Шымкент қаласы, 0,0239 0,0087

Юрьевна

Т.Рыскулов көшесі

н/з

27 19-309-117-441 Шахаева Жаркынкул Шымкент қаласы, 0,0500 0,0095

Нажмановна

Т.Рыскулов көшесі

н/з

28 19-309-117-514 Оспанұлы Қожан Шымкент қаласы, 0,0720 0,0370

Наурыз шағын ауданы,

Т.Рыскулов

көшесі

Омарша Ділдәберген

Шымкент қаласы, 0,0494 0,0166

29 19-309-117-515

Қалмаханбетұлы, Т.Рыскулов көшесі

Омаршаева Фарида Куанышбековна

н/з

Беркимбаев Жаркинбек Шымкент қаласы, 0,1448 0,0175

30 19-309-117-539 Темирханович Наурыз шағын ауданы,

580 А уч.

31 19-309-117-711 Алсатова Майра Турсуновна

Шымкент қаласы, 0,0265 0,0093

Т.Рыскулов көшесі

н/з

32 19-309-117-713 Алсатова Майра Турсуновна

Шымкент қаласы, 0,0912 0,0407

Т.Рыскулов көшесі

н/з

Куздеуов Даулет Бахытбекович,

Шымкент қаласы, 1,5657 0,0571

33 19-309-117-719

Кожабае-

Дулати және Т.Рыс-

ва Маржан Шынгыскановна

кулов көшелерінің

қиылысы

"General stroy group" Шымкент қаласы, 0,0421 0,0023

34 22-328-005-052 жауапкершілігі шектеулі

Т.Рыскулов көшесі

серіктестігі №590 уч.

Ордабеков Абдикул Шымкент қаласы, 0,1818 0,0062

35 22-328-007-077 Аленулы, Ордабекова Д.Қонаев даңғылы

Насипкуль Ауескызы 95/1 уч.

36 22-328-007-078 Ордабеков Абдикул Шымкент қаласы, 0,2658 0,0153

Аленулы, Ордабекова Д.Қонаев даңғылы

Насипкуль Ауескызы 95/1 уч.

37 22-328-007-079 Ордабеков Абдикул Шымкент қаласы, 0,2377 0,1189

Аленулы, Ордабекова Дулати, №221/1 ғимарат

Насипкуль Ауескызы

"Есту және сөйлеу орталығы"

Д.Қонаев даңғылы 1,0108 0,0075

38 22-328-009-013

жауапкершілігі №91 үй

шектеулі серіктестігі

39 22-328-009-062 «Ер-наз 7» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 1,0629 0,0032

шектеулі Әл-Фараби ауданы,

серіктестігі

Д.Қонаев даңғылы,

79 үй, 28 автотұрақ

40 22-328-009-073 Елшібаев Әкежан Ақылбекұлы

Шымкент қаласы, 0,0145 0,0122

41 22-328-009-074 Елшібаев Әкежан Ақылбекұлы

42 22-328-009-087 Ертаев Толепбек Жарасович

Әл-Фараби ауданы,

С.Жандосов көшесі,

21 А ғимарат

Шымкент қаласы, 0,0380 0,0023

Әл-Фараби ауданы,

С.Жандосов көшесі,

№21 А ғимарат

Шымкент қаласы, 1,0520 0,0410

Әл-Фараби ауданы,

Д.Қонаев даңғылы,

№83, №83 А, №87

уч.,

43 22-328-009-096 «Шымкент қаласының

Шымкент қаласы, 0,0012 0,0006

Әл-Фара-

Әл-Фараби ауда-

би ауданы әкімінің аппараты»

ны, Қонаев гулза-

мемлекеттік ры мен Рысқұлов

мекемесі

көшелерінің қиылысында

44 19-309-004-574 ИП Муратов Усен Балтабаевич

Шымкент қаласы, 0,0507 0,0507

Әл-Фараби ауданы,

Қонаев гулзары мен

Рысқұлов көшесі

45

«Arken Group» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0002 0,0002

19-309-004-1354

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі,

серіктестігі

Д.Қонаев даңғылы

қиылысы

46

«Постскриптум» жауапкершілігі

Шымкент қаласы, 0,0003 0,0003

19-309-004-1348

шеутеулі Т.Рыскулов көшесі

серіктестігі

47 19-309-004-1303 Конырбекова Карлыгаш

Шымкент қаласы, 0,0542 0,0542

Махишевна Т.Рыскулов көшесі

48 19-309-004-1302 Конырбекова Карлыгаш

Шымкент қаласы, 0,0329 0,0329

Махишевна Т.Рыскулов көшесі

49 19-309-003-493 Беркенова Алия Конакбаевна

Шымкент қаласы, 0,0780 0,0388

Әл-Фараби ауданы,

Қонаев гулзары мен

Рысқұлов көшелері

50 19-309-003-1246 «Қазақстан Республикасы

Шымкент қаласы, 0,0016 0,0016

Ішкі істер ми-

Әл-Фараби ауданы,

нистрлігі Оңтүстік Қазақстан

облысының Рысқұлов көшелері

Қонаев гулзары мен

ішкі істер департаменті

» ММ

51 19-309-004-1387 «Шымкент қаласы тұрғын

үй коммуналдық Әл-Фараби ауданы,

Шымкент қаласы, 0,0100

шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және Рысқұлов көшелері

Қонаев гулзары мен

автомобиль жолдары

бөлімі» ММ

0,0100

Шымкент қаласы әкімдігінің

2020 жылғы 30 қыркүйегі

№ 592 қаулысына

қосымша

Шымкент қаласы аумағында көшпелі сауданы

жүзеге асыру үшін арнайы бөлінген орындар

№ Аудан атауы Орналасқан орны

1 Абай ауданы Алматы айналмалы тас жолы және С.Сағынбаев

көшесінің қиылысы

2 Абай ауданы Д.Құрманбеков көшесі, №2 орталық аурухананың

жаны

3 Абай ауданы Көкбұлақ тұрғын алабы, Есіркепұлы Қырықбай

ата мешітінің жаны

4 Абай ауданы Игілік тұрғын алабы, №128 жалпы орта мектептің

алды

5 Абай ауданы Жаңа талап тұрғын алабы, Шардара көшесі «Достық»

аялдамасының жаны

6 Абай ауданы Қазығұрт шағын ауданы, Ақтас елді мекені, №1079

учаскенің алды

7 Абай ауданы Алматы айналмалы тас жолы және Қ.Төлеметов

көшелерінің қиылысы

8 Абай ауданы Алматы айналмалы тас жолы және Әл-Фараби көшелерінің

қиылысы

9 Абай ауданы Алматы айналмалы тас жолы және Барақ хан көшелерінің

қиылысы

10 Абай ауданы Құрсай шағын ауданы, Алматы айналмалы тас

жолы және Школьная көшелерінің қиылысы

11 Абай ауданы Қазығұрт шағын ауданы, Алматы айналмалы тас

жолы және Мақталы көшелерінің қиылысы

12 Абай ауданы Ұ.Арғынбеков және Т.Өтегенов көшелерінің қиылысы

13 Абай ауданы Тұрлан шағын ауданы, Түркістан көшесі, «Отан

Мұнай» жанар-жағармай бекетінің жаны

14 Абай ауданы Жиделібайсын және Шардара көшелерінің қиылысы

15 Абай ауданы Алматы айналмалы тас жолы, «Барыс» базарының

жаны

16 Абай ауданы Ұ.Арғынбеков және К.Қазиев көшелерінің қиылысы

17 Абай ауданы Ұ.Арғынбеков және Айтас көшелерінің қиылысы

18 Абай ауданы Т.Өтегенов және А.Шакиров көшелерінің қиылысы

19 Әл-Фараби ауданы

Сәуле шағын ауданы, Ынтымақ көшесі, №45/7

үйдің жаны

20 Әл-Фараби ауданы

Сәуле шағын ауданы, Жаңабазар көшесі, №1

үйдің жаны

21 Әл-Фараби ауда-

Ақжайық шағын ауданы, Сырым батыр көшесі,

ны

22 Әл-Фараби ауданы

№10 үйдің жаны

Забадам шағын ауданы, Б.Саттарханов көшесі,

«Чимкентская подстанция» аялдамасының

жаны

23 Еңбекші ауданы Елтай тұрғын алабы, «Алтай» жанар-жағармай

бекетінің жаны

24 Еңбекші ауданы Тоғыс тұрғын алабы, «Бейбарс» жанар-жағармай

бекетінің жаны

25 Еңбекші ауданы Қапал батыр көшесі, «Петро Казахстан ойл продакшн»

айналма жолының жаны

26 Еңбекші ауданы Базар қақпа тұрғын алабы, Абдуллабад көшесі

нөмірсіз, «Рау» жылыжайының жаны

27 Еңбекші ауданы Базарқақпа тұрғын алабы, Ю.Сареми көшесі, №39

үйдің жаны

28 Еңбекші ауданы Бадам-1 тұрғын алабы, Леңгір тас жолы, №23 және

№36 үйлерінің алды

29 Еңбекші ауданы Бадам-1 тұрғын алабы, Леңгір тас жолы, «КазРос-

Нефть» жанар-жағармай бекетінің қарсы беті

30 Еңбекші ауданы Леңгір тас жолы, бұрынғы «Мал базарының»

маңы

31 Еңбекші ауданы №1 Автожол көшесі, «Шифер завод» аялдамасының

жаны

32 Еңбекші ауданы №1 Автожол көшесі, «Green Bus» автобекетінің

жаны

33 Еңбекші ауданы Леңгір тас жолы, «Ұлы Орда» жанар-жағармай бекетінің

маңы

34 Еңбекші ауданы Жібек жолы және К.Тленшин көшелерінің қиылысы

35 Еңбекші ауданы Жібек жолы көшесі, «Тура жол» мешіт аялдамасының

жаны

36 Қаратау ауданы Бозарық саяжайы, №71 қоғамдық көліктің соңғы

аялдамасы

37 Қаратау ауданы Достық шағын ауданы, Алғыс және Жігер көшелерінің

қиылысы

38 Қаратау ауданы Қайнар бұлақ саяжайы, Степная және Центральная

көшелерінің қиылысы

39 Қаратау ауданы Таскен тұрғын алабы, Бабашұлы көшесі, Оразбай

атындағы №115 жалпы орта мектептің жаны

40 Қаратау ауданы Мирас тұрғын алабы, Кеме қалған және Қарабұра

әулие көшелерінің қиылысы

41 Қаратау ауданы Асар шағын ауданы, №1 қалалық балалар аурухана

жаны

42 Қаратау ауданы Бердібек Бабашұлы көшесі, №146 үйдің жаны

43 Қаратау ауданы Азат тұрғын алабы, Ақжол көшесі №21 және №102

үйлерінің қарсы беті

44 Қаратау ауданы Азат тұрғын алабы,Ақбастау көшесі №5 және №67

үйлерінің жаны

45 Қаратау ауданы С.Рахимов көшесі, №2 үйдің қарсы беті

46 Қаратау ауданы Бозарық саяжайы, Шаян және Дархан көшелерінің

қиылысы

47 Қаратау ауданы Алатау көшесі, темір жол өткелінің жаны

48 Қаратау ауданы Алатау көшесі, «ШНОС» жанар-жағармай бекетінің

жаны

49 Қаратау ауданы Тассай тұрғын алқабы, Ш.Уалиханов көшесі, №2

ғимараттың жаны

50 Қаратау ауданы Алматы айналма тас жолы және Шаян көшесінің

қиылысы

51 Қаратау ауданы Асар-2 шағын ауданы, №2 көше аялдамасының

жаны

52 Қаратау ауданы Ақжайық шағын ауданы, «Ақжайық» аялдамасының

жаны


More magazines by this user
Similar magazines