Bildkonst

ASPEKTER – bildkonst och poesi, av konstnär Hans Björn