Verksamhetsberättelse 2009 - RFSU

rfsu.se

Verksamhetsberättelse 2009 - RFSU

RFSU Verksamhetsberättelse 2009

På många platser i världen är tillgången till preventivmedel såväl som kunskapen om sexualitet

mycket dålig. Särskilt fattiga, kvinnor, unga och homosexuella saknar makt och diskrimineras.

Illegala aborter är vardag och sexualrådgivning och modern mödravård nästan obefintlig.

Sedan 2008 är RFSU ramorganisation till Sida, vilket innebär ett mer långsiktigt samarbete

för att förändra situationen i världens fattiga länder. Idag når vi fyra av sju världsdelar och

driver samarbetsprojekt i Afrika, Asien och Sydamerika. Vi arbetar också för att påverka beslutsfattare,

från kommunalpolitiker till FN-nivå.

RFSU är experter på sexualitet och har sedan länge vågat säga det ingen annan säger. En av

våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och en öppen syn på sexualfrågor. Det gör vi

bland annat genom att utbilda medlemmar, undervisa lärare, påverka politiker, hålla kurser

och informera ungdomar i skolan – och vi når nära en halv miljon människor varje år! Förutom

faktakunskap är diskussioner och utrymme för egna reflektioner viktiga inslag i våra

kurser och utbildningar. Sexualupplysning ska ske med allvar och respekt, men utgå från

glädje och njutning. Den som har kunskap kan välja vad som är rätt för en själv.

5

More magazines by this user
Similar magazines