Åkeriföreningen Syds halvårsmöte och 75-årsjubileum sid 9

akeri.se

Åkeriföreningen Syds halvårsmöte och 75-årsjubileum sid 9

Kom till Marina Plaza!

Åkeriföreningen Syds

halvårsmöte och 75-årsjubileum sid 9

Miljözon i Helsingborg sid 8

Åkeriskolan 10:

”Dags för generationsskifte?” sid 14

Utbildningar sid 22


Medlem i Åkeriföreningen

Åkeriföreningen Syd – bildad av

åkare för åkare

Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges

Åkeriföretag, vilket innebär att Du är med i en stor gemenskap

bestående av 10.000 st fordons- och maskinägare i landet

som kan påverka branschens villkor närings- och trafikpolitiskt. I

Åkeriföreningen Syd finns idag ca 1.900 åkeriägare anslutna med

6.700 fordon och maskiner. Som medlem får Du tillgång till följande

tjänster och förmåner:

Information

• Svensk Åkeritidning (12 nr/år) - rikstidningen med viktig

information om det som rör näringen, biltester m m.

• ÅkeriSydnytt (4 nr/år) - länstidningen med åkarnyheter från

Skåne och Blekinge.

• Åkerihandboken (1 ex/år) - med allt som är värt att veta som

åkare.

• SÅ Infobank - Informationssystem via Internet (ansök om

konto-id för att ta del av informationen).

• Portalen - Organisationsens webbsida med nyheter, fakta,

debatt, tjänster etc. Gå in på www.akeriforeningen.org.

Rådgivning - Juridisk hjälp

I byråkratins snårskog hittar vi rätt medan Du tjänar pengar bakom

ratten. Fråga Åkeriföreningen beträffande försäkringar, A-kassa,

trafiktillstånd, kalkyler, förhandlingar, företagsutveckling, data,

reklamationsfrågor m m. Ett samtal med oss kan bespara Dig

åtskilligt obehag. Räcker inte våra egna resurser till har vi ett nära

samarbete med en välrenommerad advokatbyrå.

Kalkyler och priser

Vi kan snabbt räkna ut just Dina kalkyler och priser, och ge förslag

på transportavtal. Lättförståeligt, rätt och snyggt.

Förmånliga rabatter!

Vi har rabattavtal för ex inköp av nya personbilar (Volvo och

Renault, Toyota, Ford, Volkswagen, Mercedes). Vi har även

avtal med Scandic Hotell, Viking Line, The Phone House, Trygg

Hansa Privatförsäkringar, Dustin AB. Vi har mycket förmånliga

mobiltelefonavtal med Telia, Telenor, Ventelo och 3, samt på fasta

nätet med Telia. Drivmedel kan köpas till förmånliga priser genom

vårt avtal med Statoil.

Finansiering

av fordon och maskiner kan ske till förmånliga villkor hos Nordea

Finans.

Utbildningar

Vi anordnar regelbundet kurser i aktuella ämnen som ADR, Data,

Lastsäkring m m.

Olycksfallsförsäkring

med ersättning upp till 50.000 kr vid dödsfall (genom olyckshändelse)

och vid invaliditet mindre än 50% intill 50.000 kr och om

minst 50% intill 100.000 kr

Gruppförsäkring i Förenade Liv

Trots att Du i medlemsavgiften har en liten olycksfallsförsäkring,

så rekommenderar vi ändå att Du tar vår stora egna grupplivförsäkring

som ger väsentligt högre belopp i ersättning. Alla nya

medlemmar får denna försäkring gratis de tre första månaderna

som en medlemsförmån. Även resten av familjen kan försäkras.

Premien är avsevärt lägre än för enskilda försäkringar. Tänk på

att Du som företagare inte automatiskt har det försäkringsskydd

som de anställda har.

Sjukvårdsförsäkringen i Länsförsäkringar

Sjukvårdsförsäkringen ger Dig möjlighet till snabb vård och täcker

kostnader för såväl privat som offentlig vård till följd av sjukdom

eller olycksfall. Även denna försäkring har Du gratis de tre första

månaderna som ny medlem.

Åkeriföreningen Syd

Skåne och Blekinge län

Våra kontor

Box 4088, Stora Nygatan 36, 203 11 Malmö

Telefon: 040-664 25 30 Fax: 040-664 25 31

Björkhemsvägen 19, 291 54 Kristianstad

Telefon: 044-28 12 10 Fax: 044-28 12 11

Personal

Bengt Nordlindh, VD

tfn 044-28 12 15

bengt.nordlindh@akeriforeningen.org

Anders Falk

tfn 044-28 12 14

anders.falk@akeriforeningen.org

Charlotte Håkansson

tfn 044-28 12 12

charlotte.hakansson@akeriforeningen.org

John Woxström

tfn 040-664 25 34

john.woxstrom@akeriforeningen.org

Ingrid Ekholst

tfn 040-664 25 32

ingrid.ekholst@akeriforeningen.org

Carina Strandell

tfn 040-664 25 33

carina.strandell@akeriforeningen.org

Liane Ask

tfn 040-664 25 35

liane.ask@akeriforeningen.org

Webbsida

www.akeriforeningen.org

E-post

info@akeriforeningen.org

Styrelsen i Åkeriföreningen Syd

Stefan Espersson (ordf.), Hörby

Kennet Henriksson (1:e v.ordf), Lund

Trygve Bengtson (2:e v.ordf), Sölvesborg

Lars Karlsson, Staffanstorp

Mikael Nilsson, Malmö

Anders Persson, Karlshamn

Bengt Svensson, Helsingborg

Marita Falkenklev, Hörby

Stefan Sandin, Mörarp

Bengt Nordlindh


Innehåll

Sjukvårdsförsäkring.................................4

Gruppförsäkring.......................................4

Säljes.-.radannons...................................5

Ny.tf.VD.för.Sveriges.Åkeriföretag...........5

Dialog.med.politiker.................................5

Framkant.igen..........................................7

System.för.digital.färdskrivare.................8

Miljözon.införs.i.Helsingborg....................8

Påminnelse.om.halvårsmöte....................9

Påminnelse.om.Ledarskapsutbildning...11

Sandahls.höll.öppet.hus.i.Olofström......12

Framtidens.åkare.rikskonferens.............13

Åkeriskolan:..

Del.10.-.Dags.för.generationsskifte..14-15

Advokatens.ruta.....................................16

Nya.hedersledamöter.............................16

Rapport.från.Sydgolf.2007............... 20-21

Utbildningar.&.Konferenser...............22-23

Notiser.............................................. 25-26

ÅKERISYDNYTT

Ansvarig utgivare: Bengt Nordlindh

Produktion & Layout: Charlotte Håkansson

Omslagsbild: Hotel Marina Plaza i

Helsingborg där Åkeriföreningen Syd

håller halvårsmöte och firar 75-års

jubileum 17 november.

ÅkeriSydnytt utkommer 4 ggr/år

Upplaga: 9 600 nr/år

Tryck: Åhus Tryckeri AB

Nästa nummer: december 2007

En ”ny”

central organisation

Åkeriföreningen Syd har funnits i 75 år. Vi har under många år

genomgått förändringar i verksamheten p g a omvärldens och

medlemmarnas nya förutsättningar. I Skåne och Blekinge har vi

sjösatt en lång rad nya projekt. Våra företagare kommer allt oftare

på möten och utbildningar t ex våra Framkantsmöten och

Ledarskapsutbildningar. Vi börjar få en riktigt väl anpassad lokal

organisation.

Vår organisation centralt i Stockholm d v s Sveriges Åkeriföretag

kommer nu också att genomgå en ”översyn”. Man letar ny VD.

Man ser över kansliarbetet och ska bli mycket mer synliga i debatten.

Medlemmarna ska märka att SÅ finns och att man aktivt

verkar för bättre villkor för näringen t ex likhet inför lagen. Politiker

ska uppvaktas och branschens status ska höjas. Det känns

mycket lovvärt. Egentligen gör man alltså redan väldigt mycket

men det måste synas mer.

Nye ordförande i Sveriges Åkeriföretag heter Mikael Nilsson och

kommer från Malmö. Han visar upp en helt ny bild av Sveriges

Åkeriföretag men han behöver medlemmarnas stöd och synpunkter.

Kom till vårt möte 17 november i Helsingborg. Lyssna – diskutera

– påverka! Mikael Nilsson blir vårt huvudnummer – missa

inte det!

Bengt Nordlindh /VD/

bengt.nordlindh@akeriforeningen.org


Nytt om Sjukvårdsförsäkringen

Avtalet mellan SÅ och Länsförsäkringar är nu

förlängt och gäller oförändrat för 2008,

d v s premiekostnad 1800 kr/år.

En nyhet är dock att fr o m oktober 2007,

behöver man inte längre lägga ut pengar

själv för läkarbesöken.

OBS! För att utnyttja sin försäkring måste man

först och främst ta kontakt med Länsförsäkringars

sjukvårdsförmedling, tel 020-44 40 40, för

vårdplanering i den privata sjukvården. Försäkringen

täcker även kostnader för offentlig sjukvård.

Dessa besök bokar man själv.

Tryggare familjer med

Åkarnas Gruppförsäkring i Förenade Liv

En olycka kan komma plötsligt och en långvarig

sjukskrivning kan drastiskt försämra din ekonomi.

Genom Sveriges Åkeriföretag har du möjlighet

att teckna förmånliga gruppförsäkringar i

Förenade Liv, som ger ekonomisk trygghet vid

olycksfall, sjukdom och dödsfall.

Du kan försäkra dig själv, din livskamrat, anställda

och dina barn. Våra gruppförsäkringar

är enkla att teckna och mer prisvärda alternativ

än om försäkringen tecknas individuellt. Därför

bör du se över ditt skydd och vad du betalar, det

lönar sig.

Intresserad av våra försäkringar?

Försäkringsinformation

Kontakta Carina Strandell, tel 040-664 25 33

eller e-post carina.strandell@akeriforeningen.org

4 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


Carina R Nilsson

ny tf VD för Sveriges Åkeriföretag

Styrelsen för Sverige Åkeriföretag

har vid ett extra styrelsemöte

beslutat att Göran

Forssén med omedelbar verkan

lämnar sin post. Beslutet var

enhälligt.

Styrelsen vill betona att det föreligger

inga som helst oegentligheter,

utan beslutet är rent

affärsmässigt.

- Sveriges Åkeriföretag går

in i en ny fas, säger Mikael Nilsson,

styrelseordförande i Sveriges

Åkeriföretag i en kommentar.

Vår bransch har förändrats

kraftigt under de senaste åren

och vi måste ändra inriktning

och höja blicken. Vi måste ta Carina R Nilsson är tf VD

en större del i samhällsdebatten

och höja statusen på vår

bransch. Med anledning av

detta behöver vi få in ett nytt ledarskap i vår organisation.

Som tillförordnad VD har styrelsen utsett Carina R Nilsson.

Arbetet med att hitta en ny VD tar nu vid omedelbart.

En längre intervju med Mikael Nilsson kan läsas i nummer

8 av Svensk Åkeritidning som utkom den 29 augusti.

Dialog med politiker!

Åkeriföreningen Syd planerar att under vintern 2007/2008 skapa

en positiv och bra dialog med riksdagspolitiker som representerar

Skåne och Blekinge.

Har ditt företag någon särskild historia att berätta

och/eller någon bra miljösatsning?

Möjligen ska vi då bjuda in till en träff med politiker just hos er.

Hör av dig till Liane Ask på telefon 040 664 25 35

eller e-post liane.ask@akeriforeningen.org så gör vi ett urval.

SÄLJES

VOLVO FL10

Distr.bil Volvo FL10 -99,

c:a 56000 mil + medlemskap

med körning i Malmö LBC.

Tel: 0709-76 81 12

Radannonsera?

Medlemsföretag kan

kostnadsfritt radannonsera

i ÅkeriSydnytt.

Ring 040-664 25 30.

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 5


selected +

used trucks

Max 4 år

• 12 eller 24

månaders fri

service enligt

Volvos serviceplan

• Volvo Action

Service inkluderat

i vagnspriset

selected

used trucks

Max 6 år

• 6 månaders

drivlinegaranti

• Volvo Action

Service inkluderat

i vagnspriset

Beg. bilar

STÖRST UTBUD – TOTAL KOLL!

Volvo Truck Center säljer årligen ca 600 begagnade lastvagnar från Stockholm,

Göteborg och Malmö vilket gör oss till en av de absolut största inom begagnade lastbilar.

Vi har ett stort infl öde av nytillkommande lastbilar, erfarna och kunniga försäljare med

lokal förankring och mycket goda möjligheter att bidra med fi nansiella lösningar.

För att få total ”koll” på begagnatmarknaden kan du besöka vår hemsida, se nedan,

gå vidare till ”begagnade bilar”. Skicka oss ett mail och vi hjälper dig att hitta rätt lösning.

Volvo trucks. DRIVING PROGRESS

www.volvotruckcenter.se

FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR


Intressant! Det är omdömet om Framtidsanalytiker

Troed Troedssons tankeväckande föredrag, ”Ska

vi framhålla förr i tiden eller förhålla oss till framtiden?”,

vid den andra Framkantsträffen på Örenäs

Slott den 27 augusti 2007.

Framkant igen!

Troed bjöd på en resa genom historien,

nutid och in i framtiden.

Resan startade på 1850 talet då vi

var ett utpräglat energisamhälle

(det fanns gott om arbets- och

muskelkraft) och industrialismen

tog sina första steg. Då ting som

betingade ett värde oftast kunde

vägas eller mätas till dagens kunskapssamhälle

där kunskap, patent

och immateriella värden värderas

högt.

Men Troed pekade på många

faktorer som visar att vi är på väg

ut ur kunskapssamhället. Hittills

har utbildning, patent, långsiktighet,

specialisering, funktionalism

samt individualisering varit gällande

och skapat framgång. Idag

finns det tecken på att värdet på

utbildning och kunskap sjunker.

Det är inte heller självklart att

vi kan bygga långsiktiga kundrelationer

på samma sätt som vi

hittills gjort. I vår bransch ser vi

att nätauktioner med online-budgivning

har börjat vinna terräng

bland transportköparna.

Fundera över vad som händer

om priset på fraktat gods är 0 kr!

uppmanar Troed oss. Vad kan man

då ta betalt för? En sådan förändring

har redan skett inom passagerarflyget.

Exempelvis Ryan Air

som lyckats få betalt av flygplatser

för att landa med passagerare.

Där andra flygbolag historiskt betalar

en avgift per passagerare för

att landa.

Är vi rustade för liknande förändringar?

Vi står inför en samhällsförändring

där kommunikation, nätverk,

koncept, kortsiktighet och

komplexitet sannolikt kommer att

vara gällande. Det är alltid svårt,

Diskussioner Framkantare emellan >

nästintill omöjligt att förutse

samhällsutvecklingen. Men det

är alltid en ”framkantsfördel” att

försöka föreställa sig utvecklingen.

Troeds föredrag både roar och

oroar och många givna sanningar

ställdes på ända. Underhållande,

lite skrämmande men också tankeväckande.

Anders Karlsson fortsatte eftermiddagen

med att visa på vad

som händer inom Svensk Åkerinäring.

Anders redogjorde för vilka

utländska åkerier som etablerat

sig i Sverige. Att allt fler svenska

åkerier bemannar sina fordon

med utländsk arbetskraft och/eller

använder utlandsregistrerade

fordon. Vidare pågår strukturförändringar

genom fusioner och försäljning

precis som i många andra

branscher. Det krävs större och

mer kostnadseffektiva enheter.

Kunder som förväntar sig transportlösningar

som inte enbart är

lokala. Transportköpare tenderar

att teckna centrala ramavtal samt

att centralisera beslutsfattandet.

Troed Troedsson roar och kanske oroar

Krav på ökade aktiviteter när

det gäller helgtrafik samt utlastning

och godsmottagning under

helger, kvällar och nätter. Anders

visade på många intressanta händelser

i branschen som vi i framtiden

måste förhålla oss till.

Tillsammans skapade Troed

och Anders ett fylligt diskussionsunderlag

till den gemensamma

middagen. Det fanns de som fortsatte

diskussionen fram till småtimmarna.

Text: Liane Ask

Foto: Charlotte Håkansson

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 7


Åkeriföreningarna tar fram system för digital färdskrivare

För närvarande arbetar landets 12 åkeriföreningar inom branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag med att

ta fram några prisvärda, enkla och smarta system för administration av data som lagras i den digitala färdskrivaren.

-De enkla och smarta systemen passar både små, medelstora och stora åkerier, säger Bengt Nordlindh, vd i

den regionala åkeriföreningen Åkeriföreningen Syd. Systemen blir rikstäckande och ger möjlighet till hantering

av löner, miljöbelastning, navigering, bokföring, kommunikation och en rad andra tjänster.

Bakgrunden är att många åkeriföretagare upplever administreringen av data från den digitala färdskrivaren

som både dyr, krånglig och tidsödande.

-Åkeriföreningarna finns i 12 regioner och täcker hela Sverige, säger Bengt Nordlindh. Vi har nära kontakt

med medlemmarna i dagliga frågor. Vi har som uppgift att ta fram ”verktyg” och har goda kunskaper i kör- och

vilotidsfrågor i praktiken. Vi har lyssnat på åtskilliga medlemmars farhågor kring den nya färdskrivaren. Vi

gör nu vårt yttersta för att skapa ett rikstäckande system. Vi har inte mer att informera om i detta ärende just

nu, men vi återkommer under hösten med mer information.

Miljözon införs i Helsingborg

I Helsingborg finns idag problem med överskridande

av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

på Drottninggatan, Södra Stenbocksgatan

och Hälsovägen.

För att kunna få en hållbar utveckling med

förbättrad stadsluft väljer Helsingborgs stad

att införa en miljözon i centrala Helsingborg

från och med den 1 januari 2008.

Tunga lastbilar och bussar som är tilllåtna

i miljözon:

• Huvudregeln är att alla tunga dieseldrivna

fordon får köra i miljözon i 6 år, med undantag

av fordon som tillhör Euroklass 2 och 3. De

får köra i miljözon i 8 år. I båda fallen räknas

tiden från första registreringsåret.

• Fordon som är certifierat för eller uppfyller

Euroklass 4 får köra i miljözon till och med år

2016, oavsett när det först är registrerat.

• Fordon som är certifierat för eller uppfyller

Euroklass 5 får köra i miljözon till och med år

2020, oavsett när det först är registrerat.

Fullständiga regler finns i Trafikförordningen

(SFS 1998:1276).

Miljözonens avgränsning

Miljözonen avgränsas av Hälsovägen i norr och

Bryggaregatan/Sturzen Beckers gata/Kristinegatan

i söder. I väster avgränsas miljözonen

av Kajpromenaden/ Järnvägsgatan/Malmöleden

och i öster av Stenbocksgatan/Södra Stenbocksgatan.

Hälsovägen

8 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org

Drottninggatan

Om du vill du ha mer information - gå in på www.helsingborg.se/miljozon

Järnvägsgatan

S. Stenbocksgatan

Malmöleden


Vi inbjuder medlemmar, tjänstemän och veteraner till

ÅKERIFÖRENINGEN SYD

HALVÅRSMÖTE & 75-ÅRS JUBILEUM

17 NOVEMBER 2007

Åkeriföreningen Syd 75 år av stolthet!

Låt oss fi ra tillsammans och låt oss inspireras av SÅ:s ordförande Mikael Nilsson som vill låta

omvärlden förstå hur viktigt arbete branschen utför. Mikael vill engagera de intresserade,

och intressera de engagerade.

Vi träffas på Hotell Marina Plaza i Helsingborg. En fantastisk plats för dåtid, nutid och framtid

att mötas. Vi lyssnar, lär, minglar, äter, dricker och roar oss med dans till dess att morgon dagen

gör sig påmind. Hur detta ska ske framgår av programmet nedan.

Varmt välkomna till Marina Plaza!

TIDER

14.00 HALVÅRSMÖTE I ÅKERIFÖRENINGEN SYD

Hotel Marina Plaza i Helsingborg

Budgetförslag

Budgetförslaget delas ut på mötet. Den

finns också tillgänglig på webbsidan

senast en vecka före halvårsmötet.

14.00 MEDFÖLJANDEPROGRAM

Arrangeras om tillräckligt antal anger

önskemål om detta i sin anmälan.

17.00 MINGEL

19.30 SAMLING INFÖR MIDDAGEN MED DRINK

20.00 MIDDAG & DANS

PRISER

Alla priser inkluderar moms.

Hotellrum

Dubbelrum med frukost: 575 kr/pers.

Enkelrum med frukost: 1 150 kr/pers.

Incheckning kan ske tidigast kl 15.00.

-- Bokas senast den 23 september --

Middag

3-rättersmiddag: 500 kr/pers.

Öl/vin/alkoholfritt till förrätt och varmrätt ingår.

-- Snaps/Avec ingår ej i priset --

Dryckesbiljetter

Snaps, Avec 75 kr/st

Grogg (4 cl) 71 kr/st

Gästföreläsare:

MIKAEL NILSSON,

SÅ:s nye ordförande

”VÅGA VARA STOLT!”

BETALNING

Hotellboende

Betalning för rum och dryckesbiljetter sker med

kort eller kontanter till hotellet vid avresa.

Middagen faktureras av Åkeriföreningen Syd.

KAN FINNAS PLATSER KVAR!

Ej hotellboende

Dryckesbiljetter kan köpas i receptionen innan

middagen och betalas med kort eller kontanter.

Dryck kan också köpas till under middagen.

Middagen faktureras av Åkeriföreningen Syd.

Skynda & anmäl! Har du missat inbjudan i brevlådan? Nytt ex kan du

få tag i via www.akeriforeningen.org (Aktuellt) eller tel 040-664 25 30.

BOKNING/ANMÄLAN

Boka hotellrum senast 23/9.

Bokning av rum görs direkt hos Marina Plaza

på telefon 042-19 25 19.

Uppge bokningsnr ”KÅKE 071117”

Anmälan till möte, medföljandeprogram

och/eller middag görs senast 22 oktober

till Åkeriföreningen Syd via

e-post anmalan@akeriforeningen.org

telefon 040-664 25 30 eller

fax 040-664 25 31.

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 9


Alf Vegelius

Tel 040-24 73 72

En nylevererad Actros till

Sture Nilssons Åkeri Falkenklev AB

Välkomna till Mercedes-Benz

Bronsyxegatan 14, 200 39 Malmö

Tel: 040-671 70 00, Fax: 040-671 70 70

Läs mer på webbsidan www.akeriforeningen.org - välj Medlemsförmåner, välj Nordea Finans.

Anna Westin

Tel 08-787 69 70

Lena Bragvad

Tel 040-24 72 62

Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ)

Har din bil blivit lastgammal?

I så fall hjälper vi dig gärna med

finansieringen av en ny lastbil!

Ring oss på Nordea Finans!


Den 24 oktober startar en ny omgång av

Ledarskapsutveckling (7 dgr)

Nu har Ni återigen möjlighet att anmäla Er till vår

absolut mest givande utbildning.

Förutom ökade kunskaper i ledarskap får Du

möjlighet att knyta kontakter för framtiden.

Ta chansen att gå en utbildning Du kommer att ha

användning av hela livet.

Anmälan skall ske senast den 27 augusti!

På önskemål från tidigare kursdeltagare så kör vi denna gång

med med fl fl er er internattillfällen, internattillfällen, följande följande datum datum är är bokade: bokade:

Dag 1 - Start 24 oktober

Dag Dag 2-3 2-3 20-21 20-21 november

november

Dag Dag 4-5 4-5 4-5 4-5 december

december

Dag Dag 6-7 6-7 8-9 8-9 januari januari

E-posta E-posta E-posta intresseanmälan intresseanmälan intresseanmälan till till till anmalan@akeriforeningen.org

anmalan@akeriforeningen.org

anmalan@akeriforeningen.org

eller eller ring ring 040-664 040-664 25 25 30. 30. Men Men vänta vänta inte inte för för länge, länge, antalet antalet

platser platser är är begränsat.

begränsat.

Inbjudan Inbjudan med med program program och och prisuppgift prisuppgift skickas skickas ut ut till till de de

som som gjort gjort intresseanmälan. intresseanmälan. Uppgifterna Uppgifterna kommer kommer också också att att

fi fi nnas nnas på på webben webben www.akeriforeningen.org www.akeriforeningen.org (Aktuellt) (Aktuellt) eller eller

skickas ut på begäran.

Vi Vi fortsätter fortsätter med med utVecklingsträffar utVecklingsträffar för för ledare ledare och och framkantsföretag framkantsföretag under under

hösten. hösten. den den 23 23 oktober oktober har har Vi Vi en en 1-dagsutbildning 1-dagsutbildning på på hotell hotell skansen skansen i i båstad. båstad.

Vill Vill du du bli bli en en bättre bättre ledare/coach?

ledare/coach?

Välkommen Välkommen till till en en dag dag med med inspiration inspiration och och insikt! insikt!

Det Det är är många många som som vill vill lära lära sig sig mer mer om om att att leda leda och och coacha. coacha. Vi Vi erbjuder erbjuder Dig Dig att att få få inspiration inspiration och och

kunskap kunskap av av ett ett par par som som arbetar arbetar med med detta detta dagligen: dagligen:

bengt bengt Wiström Wiström & & lotta lotta Jonsson Jonsson

(Läs (Läs gärna gärna mer mer på på www.wistromcoaching.se)

www.wistromcoaching.se)

Deltagare på vårens kurs i Ledarskapsutveckling som avslutades

den 29 maj.

Du Du har har kanske kanske redan redan haft haft förmånen förmånen att att få få lyssna lyssna till till Bengt Bengt Wiströms Wiströms föreläsning? föreläsning? Den Den här här gången gången

får får Du Du under under en en heldag heldag – – genom genom föreläsning, föreläsning, grupparbeten grupparbeten och och individuella individuella övningar övningar - - chansen chansen

att att förstå förstå vad vad ledarskap ledarskap och och coaching coaching egentligen egentligen är är och och varför/hur varför/hur det det fungerar. fungerar. Ta Ta chansen chansen

att att under under en en dag dag bli bli coachad coachad av av Bengt Bengt Wiström Wiström som som bl bl a a har har jobbat jobbat med med Annika Annika Sörenstam Sörenstam och och

Fredrik Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt.

Conny Conny Hjelm Hjelm som som är är lärare lärare på på vår vår 7-dagarsutbildning 7-dagarsutbildning i i ledarskap ledarskap medverkar medverkar under under dagen dagen och och

kommer kommer att att hjälpa hjälpa oss oss ”knyta ”knyta ihop ihop säcken” säcken” vid vid dagens dagens slut. slut. Conny Conny kommer kommer också också nästa nästa dag, dag,

den den 24 24 oktober, oktober, att att vara vara lärare lärare på på en en ny ny omgång omgång av av vår vår 7-dagars 7-dagars Ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling.

På På kvällen kvällen varvar varvar vi vi ner ner med med en en god god middag middag och och trevligt trevligt umgänge. umgänge. Vi Vi rekommenderar rekommenderar också också ett ett

besök besök på på hotellets hotellets fina fina Spa Spa innan innan ni ni åker åker hem. hem.

plats: Hotell Hotell Skansen Skansen Båstad Båstad

tid: Tis Tis 23 23 oktober, oktober, start start kl kl 09.00 09.00 med med kaffe kaffe & & smörgås. smörgås.

pris: 2 300 kr/deltagare

I I priset priset ingår ingår en en dags dags utbildning utbildning med med Bengt Bengt Wiström, Wiström, Lotta Lotta Jonsson Jonsson och och Conny Conny

Hjelm, Hjelm, för- för- och och eftermiddagsfika, eftermiddagsfika, lunch, lunch, middag middag på på kvällen kvällen samt samt övernattning övernattning i i

enkelrum. Om ni inte kan stanna över natten blir priset 1 700 kr.

anmälan: Senast den 29 augusti!

Anmäl via anmalan@akeriforeningen.org, telefon 040-664 25 30 eller

fax 040-664 25 31. Antalet platser är begränsat.

arrangörer: Åkeriföreningen Syd och Åkeriföreningen Småland-Öland

Kursplan:

Det moderna ledarskapet

Ledarskapets utveckling i ett histo-

riskt perspektiv.

Vad innebär coachning?

Nästa generations krav på ledar-

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 11

skap.

Utgå Utgå från från dig dig själv själv som som ledare. ledare.

Ta Ta tillvara tillvara personalen personalen som som en en

resurs resurs

Vilka Vilka är är mina mina beteendesignaler beteendesignaler till till

andra? andra? andra? (IDI-profi (IDI-profi (IDI-profi l) l) l)

Olika Olika Olika ledarstilar ledarstilar ledarstilar

Att Att Att möta möta möta olika olika olika människor

människor

människor

Självkännedom

Självkännedom

Självkännedom

Bygga Bygga Bygga team team team och och och delegera delegera delegera befobefobefo- genhetergenhetergenheter Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

Informationsspridning Informationsspridning Informationsspridning och och och kom- kom- kom-

munikationmunikation

Skapa Skapa Skapa bra bra bra gruppdiskussioner

gruppdiskussioner

gruppdiskussioner

Retorik Retorik

Strategier Strategier Strategier

Visioner Visioner Visioner – – – planering planering planering

Affärsidéer

Affärsidéer

Mål Mål

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Relationer Relationer Relationer på på på arbetsplatsen

arbetsplatsen

arbetsplatsen

Konfl Konfl Konfl ikter ikter ikter och och och Konfl Konfl Konfl iktlösning iktlösning iktlösning

Samarbetsklimat

Samarbetsklimat

FULLBOKAT! Anmälan i mån av plats.

Att Att Att behålla behålla behålla relationer relationer relationer

Att Att Att leda leda leda verksamhetsutveckling

verksamhetsutveckling

verksamhetsutveckling

Hur Hur Hur gör gör gör vi vi vi för för för att att att inte inte inte göra göra göra som som som vi vi vi

alltid alltid gjort gjort

Våra två ledarskapsutbildningar i oktober blev snabbt fulltecknade.

Är du också intresserad? Anmäl dig till vår väntelista.

Vi Vi Vi fattade fattade fattade ett ett ett beslut beslut beslut men men men varför varför varför

hände hände inget? inget?

Reaktioner Reaktioner Reaktioner rädslor rädslor rädslor och och och motstånd motstånd motstånd

vid vid förändringar

förändringar


En vacker höstlördag i mitten september bjöd Sandahls Fulload

AB in personal och allmänhet till företaget i Olofström. Verksamheten

i Sandahls Fulload AB utgörs huvudsakligen av före detta

Olofströms Transport, som numera är helägt av Sandahlsbolagen.

Verksamheten ska vara kvar i Olofström och vidareutvecklas.

Öppet hus i Olofström

Sandahls Fulload AB är helägt av

Sandahlsbolagen i Värnamo, som

är en av landets större privatägda

åkerikoncerner. Sandahls Fulload

AB svarar för cirka 150 miljoner

kronor av koncernens omsättning.

Thord Sandahl , vd och koncernchef

för Sandahlsbolagen, gav

tre skäl till ”det öppna huset”;

1. Man har totalrenoverat hela

anläggningen.

2. Man firar 70 år.

3. Kjell Olsson efterträds av Peter

Newman som tillträdde som ny

vd 1 september för Sandahls

Fulload.

Kjell Olsson , tidigare vd för Olofströms

Transport AB/Sandahl

Fulload AB, kåserade över bolagets

historia som började redan

1937. Redan på 20-talet hade dock

delar fraktats till de första Volvobilarna

i Göteborg. 1968 hade

Olofströms Lastbilcentral 23 med-

Thord Sandahl , vd

och koncernchef för

Sandahlsbolagen, ser en

ljus framtid för bolaget som

nu ingår i en koncern som

fördubblat omsättningen på

tio år.

lemmar och Kjell köpte sin första

lastbil. Kundernas önskemål har

byggt bolaget som idag har 100talet

anställda. Kjell kommer nu

efter 40 år i branschen att trappa

ned.

-Jag är mycket nöjd över att Peter

Newman blir ny vd i Sandahls

Fulload AB, säger Kjell Olsson.

Först fick vi i Sandahlsbolagen

den bästa tänkbara köparen till

Olofströms Transport och nu får

vi genom Peter Newman den bästa

tänkbara vd:n att ta över efter

mig.

Peter Newman välkomnades som

ny VD. Peter Newman ser fram

emot att få tillträda sin nya befattning.

-Jag har haft 15 fantastiska,

stimulerande och utvecklande år

inom Svenska Statoil och jag har

även fått en god inblick i åkerinäringen

och transportbranschen,

Peter Newman tillträder

den 1 september som ny vd

för Sandahls Fulload med

placering i Olofström.

Kjells son Ulf Olsson arbetar

som fordonsansvarig i

företaget. Han ser fram emot

framtiden och är stolt över

att delta i det kommande

arbetet.

bland annat genom det drivmedelsavtal

som finns mellan Svenska

Statoil och Sveriges Åkeriföretag,

säger Peter Newman. Det

ska nu bli spännande att anta den

här nya utmaningen inom ett välrenommerat

och välfungerande

transportföretag.

Peter Newman kommer i sin

nya befattning att rapportera till

Thord Sandahl, vd och koncernchef

i Sandahlsbolagen.

Kommunalrådet Margareta Arvidsson

klippte av bandet och

”återinvigde” anläggningen. Hon

var mycket stolt att ha företaget

i sin kommun. Transporter är

ohyggligt viktiga sa hon och såg en

positiv framtida utveckling.

Text: Bengt Norldindh,

Anders Karlsson

Foto: Bengt Nordlindh

Kjell Olsson , tidigare vd för

Olofströms Transport AB/

Sandahl Fulload AB kommer

nu efter 40 år i branschen

att trappa ned.

12 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


Den 21­22 september 2007 samlades ett 70­tal

förväntansfulla, mentalt unga, åkeriföretagare på

Hasseludden utanför Stockholm för att få inspiration i

sitt ledarskap samt inte minst få byta erfarenheter med

andra likasinnade.

Upplyftande Framtidens Åkare

Nicklas Svensson från AHL Johanssons

Åkeri i Skånes Fagerhult

tyckte att just utbytet av erfarenheter

med människor som

arbetar under liknande förutsättningar

är otroligt givande. Hela

konferensen är som en energikick

menar Nicklas och tänker sannolikt

på både programinnehåll och

de inte minst så viktiga pauserna

och kvällens samkväm.

Programmet bjöd inledningsvis

på en lektion i Statsvetenskap av

Lennart Renbjer, Rättschef på Näringsdepartementet.

Varför tar regeringsbeslut

så lång tid? Lennart

gav en både smått roande men

också klargörande förklaring.

Därefter gav Nina Jansdotter,

beteendevetare och karriärcoach

från Lund, handfasta råd om hur

man som företagsledare blir bättre

på att sortera i alla ”måsten”.

Den andra konferensdagen inleddes

med Mikael Nilsson, nytillträdd

ordförande för Sveriges

Åkeriföretag. Framtidens Åkare

blev den första grupp som Mikael i

rollen som ordförande talade inför.

Mikael berättade sin karriärhistoria

från åkerinäringen och vad

den lärt honom för framtiden. Mikael

poängterade att det är otro-

ligt viktigt att ha framtidsvisioner

och att strategiskt planera för företagets

utveckling.

Konferensen avslutades med

grupparbete kring just utveckling

av det egna företaget och med det

gavs ytterligare ett tillfälle att få

testa och spegla sina egna idéer

och i andra företagare. Oerhört

nyttigt och givande tyckte många

av konferensens deltagare.

Text: Liane Ask

Foto: Ryno Quantz

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 13


Generationsskiftet kan ske genom:

• Arv

• Gåva

• Försäljning

• Kombination mellan gåva och

försäljning

Gör en noggrann genomgång av ekonomin

för att få svar på vad du kan få ut efter

generationsskiftet, hur du ska få möjlighet

att leva gott efter pensioneringen.

Det är av betydelse om du byggt upp en

egen förmögenhet eller om din pension

ska finansieras genom köpeskillingen för

företaget.

När ett familjeföretag ska överlåtas till

barnen uppstår en rad generationsskiftesfrågor

som bör få svar, till exempel:

• Hur ska den äldre generationens

ekonomi se ut?

• Hur ska syskon kompenseras?

• Hur ser familjens önskemål ut?

• Hur stort blir övertagarens

investerings- och lånebehov?

• Vilken skuldsättning klarar

övertagaren av?

• När ska generationsskiftet ske?

Arvs- och gåvoskatt

Arvs- och gåvoskatten har slopats och

därmed har nya möjligheter för generationsväxling

i företagen öppnats. Det är

viktigt att påpeka att det är bara skattereglerna

som har ändrats, den civilrättsliga

lagstiftningen finns kvar oförändrad.

Du måste bland annat fortfarande skriva

gåvobrev och upprätta bouppteckning.

Skatteverket registrerar bouppteckningen

och kontrollerar att den är upprättad

ÅKERISKOLAN

Dags för

generationsskifte?

Flera åkeriföretag ägs och drivs av företagsledare födda

på 1940-talet. Om det finns ett eller flera barn som är

lämpliga och framför allt intresserade av att ta över föräldrarnas

livsverk kan det därför vara hög tid att planera

för en generationsväxling.

i laga ordning. Bouppteckningen upprättas

för att:

• Ligga som grund för kommande

arvskifte

• Förebygga onödiga arvsprocesser

• Utgöra legitimation för dödsboet

• Utgöra skydd för arvtagare och

övriga som fått tilldelning i

exempelvis testamente

• Underlätta för fordringsägare att

bevaka sina fordringar

Arvs- och gåvoskattens slopande innebär

bland annat att du förutan att ge skattefria

gåvor till dina barn och släktingar,

även kan ge till utomstående.

Förmögenhetsskatt

Beslutet om förmögenhetsskattens avskaffande

kommer formellt att fattas

under hösten, men har i praktiken redan

avskaffats från den 1 januari 2007. Därmed

har de problem som funnits med för

stor överlikviditet i små aktiebolag (Lex

Uggla) försvunnit.

Överlåtelse av företag

Företaget kan antingen överlåtas på en

gång eller successivt under en längre

tidsperiod. Gäller generationsväxlingen

ett aktiebolag är det aktierna som överlåts

i den takt du önskar och till den eller

de personer du bestämmer ska driva

företaget vidare. Gäller det enskild näringsverksamhet

kan hela verksamheten

eller en verksamhetsgren överlåtas. En

nyhet är att periodiseringsfond, expansionsfond

och räntefördelningsbelopp

kan överlåtas helt eller delvis under följande

förutsättningar:

14 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


• Ett skriftligt avtal upprättas.

• Lika stort nettovärde överförs

som den obeskattade

periodiseringsfonden.

Exempel: Du ger bort en

baklastare för 200 000 kronor och

periodiseringsfond för 200 000

kronor till samma gåvotagare.

• Expansionsfond på t ex 200 000

kronor ges bort samtidigt som en

maskin motsvarande minst 72% av

expansionsfonden överförs, 0,72 x

200 000 = 144 000 kr.

Sparat räntefördelningsbelopp får användas

vid återföring av periodiseringsfonder

och expansionsfonder när den enskilda

näringsverksamheten upphör.

Glöm inte att räkna på alternativen försäljning

och gåva. Det finns vissa fördelar

med bägge alternativen. Anta att du

vill överlåta ett åkeri eller en skogsfastighet

till något av dina barn.

Fördelar med gåva

• Ingen reavinstskatt

• I regel ingen stämpelskatt

• Möjlighet att förena gåvan

med villkor, t ex gåvan förblir

mottagarens enskilda egendom

• Du kan skriva in en bakarvsklausul,

vilket innebär att om barnet som fått

gåvan dör så kan föräldrarna (om

de lever) eller andra släktingar i rätt

uppstigande led ärva egendomen.

Det går också att skriva in ett

överlåtelseförbud.

Fördelar med köp

• Högre anskaffningsvärde vid vidare

försäljning

• Högre underlag för räntefördelning

• Möjlighet till skogsavdrag för

jordbruksfastighet

• Enklare när eventuella övriga

syskon ska kompenseras

Upprätta skriftligt avtal eller gåvobrev

Vid en försäljning gäller vanliga avtalsrättsliga

regler. Det innebär att både

muntliga och skriftliga avtal är giltiga.

Ska fast egendom överföras gäller dock

alltid ett skriftligt förfarande. För att

undvika framtida tvister inom familjen

bör all egendomsöverföring dokumenteras,

gärna med noteringar om hur ni

ÅKERISKOLAN

resonerat vid det aktuella tillfället.

Vid gåvor ska det normalt upprättas formella

gåvobrev. Detta är ett måste vid

överföring av fastigheter. Gåvan kan

utformas på olika sätt, till exempel med

förbehåll. Vissa typer av gåvor, som till

exempel en pantsatt fastighet, kräver

medgivande från givarens borgenärer

(långivare) och kan även kräva medgivande

från givarens maka/make. Gåvor

till gemensamma barn betraktas som ett

förskott på det framtida arvet, om inget

annat anges i gåvobrevet.

Planera i god tid

Generationsskifte handlar inte bara om

slopade skatter utom om lång och medveten

skolning av den eller de som är

tänkta att ta över företaget, så att de är

väl insatta i företaget när det är dags. Det

är också viktigt att föräldern/föräldrarna

släpper mer och mer av ansvaret och

låter den blivande företagsledaren få utrymme

för egna idéer.

Vi har stött på många arvtagare där det

har blivit helt fel. De vanligaste orsakerna

har varit att arvtagaren:

• inte kan yrket

• saknar ledaregenskaper

• saknar ekonomisk utbildning

• saknar bildning

• saknar mål

• saknar visioner om företagets

framtid o s v

För familjefridens skull bör frågor om

den ekonomiska rättvisan också tas upp.

Börja med att samla familjen och resonera

om vilken lösning som är lämpligast.

Tänk noggrant igenom valet av ny ägare

och tillgodose alla rättvisefrågor mellan

barnen, så att det inte kvarstår oklarheter

vid arvskiftet. Undvik att enbart av

rättviseskäl överlämna företaget eller

fastigheten till alla barnen då det erfarenhetsmässigt

bäddar för framtida problem

med hur egendomen ska förvaltas. För

att undvika framtida konflikter rekommenderar

vi därför att den som övertar

företaget också arbetar aktivt i det. Du

bör också ställa samma höga krav på familjemedlemmar

som på utomstående

köpare.

Oavsett vem som tar över måste det

vara en person som är lämplig och framför

allt motiverad att driva företaget vidare.

Tänk på att du kanske gör dina barn

en björntjänst genom att överlämna verksamheten

till dem på gynnsamma villkor.

Sälj hellre till utomstående än genomför

ett generationsskifte som känns fel redan

från början.

Ledarskap

Med ledarskap menas förmågan att på

bästa sätt nyttja fordon och medarbetare

för att utföra de prestationer som uppfyller

företagets affärsidé och mål. Ledaren

måste också stödja, utveckla och motivera

sina medarbetare. Ledarskap är en

mycket viktig roll, och oftast svår att behärska.

Det finns många bra kurser och

utbildningar inom området, så lägg in

den viktiga biten i planeringen för generationsskiftet.

Se också till att den/de som

ska ta över företaget får träffa företagets

kunder och etablera en bra kontakt. Samma

sak gäller företagets leverantörer. Ett

gott samarbete med dessa medför bättre

service och betalningsvillkor.

Ekonomiska kunskaper

Det är viktigt att den blivande företagaren

får full insyn i företagets ekonomi

och erhåller utbildning för att förstå de

ekonomiska sambanden. Detta oavsett

om företaget sköter sin egen ekonomiadministration

eller överlåter den till en

bokföringsbyrå.

Hjälp vid

generationsväxling

Vi kan inte nog understryka vikten av

att alltid anlita professionell hjälp i samband

med generationsväxling, eftersom

konsekvenserna kan bli kostsamma om

det blir fel. Förutom generationsskiftet

finns det även känslomässiga faktorer att

ta hänsyn till för att få en lyckad lösning.

Andra familjerättsliga dokument kan behöva

ses över, till exempel testamenten.

Det finns ingen patentlösning för hur ett

generationsskifte ska gå till utan varje

fall är unikt.

Lycka till med planeringen för

generationsskiftet önskar vi från

bagarstugan vid rondellen i Gravuå.

Anna & Johnny Löthberg

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 15


Advokatens ruta

Arbetsgivaransvar och köptips

Så sent som i senaste numret

av Åkerisydnytt skrev jag om

arbetsgivaransvaret såvitt avser

anställdas förseelser mot

kör- och vilotidsförordningen.

I korthet innebär detta att arbetsgivaren

skall, för att slippa

ansvar, organisera förarnas arbete

på sådant sätt att förarna

kan följa kör- och vilotidsbestämmelserna

samt regelbundet

kontrollera att föreskrifterna

följs samt vidta lämpliga

åtgärder för att förhindra att

överträdelser upprepas.

Under senare tid har avgöranden

kommit från olika

tingsrätter där arbetsgivaren

såväl friats som fällts. Noterbart

är att i de fall som arbetsgivaren

fälls är tingsrättens

bedömning att de anställdas

respektive förseelse även är en

förseelse av arbetsgivaren. Det

innebär att har anställda gjort

sig skyldiga till fem olika förseelser

menar tingsrätten att

arbetsgivaren gjort sig skyldig

Nya hedersledamöter

Vid Sveriges Åkeriföretags kongress

i Stockholm den 14 juni utsågs

13 nya hedersmedlemmar i

organisationen.

På bilden från vänster:

Främre raden: Jan Göransson,

Malmö, Kjell Olsson, Olofström,

Daniel Ahlenius, Vindelgransele,

Bertil Mikaelsson, Fränsta, Sören

Andersson, Karlstad och Göran

Wallin, Sollentuna.

Bakre raden: Roine Konradsson,

Fagersta, Jan Sandberg, Jakobsberg,

Rolf Larsson, Visby, Kjell

Johansson, Falun, Bo Wiktorsson,

Karlstad, Bror Svanberg, Uddevalla,

och Sivert Pettersson, Harplinge.

till fem förseelser, vilket påverkar

utdömda bötesbelopp.

Vissa av målen har överklagats

och ligger nu i hovrätten

för avgörande. Både åklagare

och försvarare är överens om

att vägledande avgörande behövs

för att arbetsgivaren

skall kunna veta vilka krav

som ställs på honom. Det gäller

framförallt kravet på att arbetsgivaren

regelbundet skall

kontrollera att föreskrifterna

har följts. Vad menas med detta

uttryck? Jag lär återkomma

i denna fråga framöver.

Vi upplever idag en högkonjunktur

med hög beläggning på

våra enheter och det är många

idag som vill investera i nya

ekipage. Det innebär samtidigt

att det blir ett tryck på produktionslinjerna,

verkstäder,

påbyggare m.m. Ni vet vad ni

vill ha men jag vill peka på två

saker som ni bör tänka på och

som är lätta att glömma bort.

• Det första har jag påpekat

tidigare och det är kravet

på leveranstidpunkt. Acceptera

inte uttryck som ”hösten

2007” utan konkretisera

det så att ni får fastställt

vilken vecka som leverans

skall ske.

• En annan punkt som ofta

förbises är viktspecifikationen.

Det är viktigt att

vikten är tydligt angiven

i köpehandlingen. Ytterst

kan det vara vinstmarginalen

som man bygger bort om

vikten ökar i förhållande

till vad ni trodde.

Advokat Per Olsson

Hamilton Advokatbyrå

Malmö KB

040-664 26 00

16 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


BEGAGNADE DELAR

STÖRSTA UTBUDET PÅ LASTBILSDETALJER TILL ÄLDRE VOLVO

Volvo Truck Center har två stora anläggningar för demontering av äldre lastbilar. Här kan du fi nna bra

begagnade lastbilsdelar till Volvos äldre modeller. Bara det bästa tas till vara och här fi nns allt från hytter,

motorer, växellådor och bakaxlar till mindre lastbilsdetaljer. 4.500 olika detaljer fi nns i lager! Här köper du äldre

delar till äldre bilar till unika priser.

10 dagars bytesrätt gäller vid alla köp. 3 månaders garanti om du köper växellåda, bakaxlar m.m som är

testade och provkörda. 12 månaders garanti vid köp av produkter som är renoverade med nya delar.

Ring direkt

Kungälv: 0303 – 922 30, -31 • Södertälje: 08 – 553 038 21

Volvo trucks. DRIVING PROGRESS

www.volvotruckcenter.se

FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR


��������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���� ��������������� ������ ���� ����� ����������� ����� �������� ��� �����

���������������������������������������������������������������������

�������������� ����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������� ������

���������� ����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ����� ������ ���������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������� ������� ������������ ���������� ��������� ���� ��������

������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ������������� �� ������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������


�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� �

�������� ��� ���������� ���� ������� ���������� ��� ���������� ������

�����������������������������������������������������������������

��� ����� ���� ������������� ���� ��� ����

����������������������������������������

���� ������� ������ ���� �������������������

������������

���������������

�������������������������������������������

�������� ����������������� ��� ���������

��������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������

�����������������������������������

��������������������������������

������������� ��� ��� ��� ���� ����� ��������

�����������������������������������������

������������ ���� ���� �������� ����� ����

������� ���������� ����� ���� ����� �����

��������������������������������������

���� ������� ������ ���� ���� ���������� ����

���������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������������������������

���������������

���������������������������������

����������������

���� ������������������� ��� �������� ��� �� ���������� ����� ���� �����

������ ��� ��� ������������� ����� ��� �������������� ���� ����� �������

��������� ������ �������� �������� ���� ������������ ��������� ����

���������������������������������������������������������������

������� ������ �������� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ���

��������� ��� ������� ��������� ����� ����������������� ����� ���� ��

���������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������

����������

�����������

������������������

�����������������������������

������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

VERIFIED BY

DNV CERTIFICATION

����������������

����������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������ ������������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������� � �������������������������

�����������������������������������

���������������� ���� ������ ������������

�������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������

������������������

����������������������������������������

��������� �� �������� ���������������

�������������� ����������

�� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ���������

������������������������������������

������������������������������������������

���������������

�� ��� ��������� ���������� ���� �������

������������������������������������

���������������������������

��������� �������������� ������������ ������������� ��� ���� ������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������

������������

�������������

����������������

�������������


Rapport från Sydgolfen den 14 september

En blåsig dag på Ljunghusens GK

Förra året hade Åkeriföreningen sin tävling Sydgolfen en vacker

men dimmig dag på Österlen. I år prövade vi den sydvästra sidan

av Skåne – nästan så långt ut man kan komma utan att hamna i

vattnet – på Ljunghusens GK vid Höllviken.

Dagen innan tävlingen hade vi

haft strålande sensommar-/höstväder

och fredagen började också

fint med sol. Men blåsigt. Trots

att vi mutat vädergudarna sedan

ett år tillbaka! Nåväl, snålblåsten

till trots, en tapper skara golfare

mötte upp tidigt på morgonen för

en stärkande frukost innan det

var dags för alla att pegga upp på

tee för en kanonstart.

Ljunghusens GK är en mycket

vacker bana som ligger precis utmed

vattnet, men också en rejäl

utmaning med den blåst som nu

kom i spel. Och ruffen, som bestod

av ljung, skulle man helst passa

sig för. Kunde man hålla nere bol-

Golf 2008

Nästa år tar vi sikte på en

golfbana centralt placerad i

regionen för enklare tillgänglighet.

”Kanonstart” fortsätter

vi med och september

ligger bra till nästa år också.

Önskemål har framförts om

att att vi ska ordna något på

brittiska öarna under våren

2007. Vi ska undersöka

möjligheterna. Kanske gör

vi något ihop med en sponsor

- vi återkommer.

Sändlista för golfintresse:

Vi publicerar det mesta av

våra inbjudningar i tidningen.

Men vill du få en personlig

inbjudan - hör av dig så

noterar vi dig på sändlistan.

len så att inte vinden fick tag i den

så hade man klart bättre chanser.

Det var ett vindpinat, men trots

allt ett muntert gäng, som avslutade

dagen med en god bit mat då

vi alla samlades till en gemensam

lunch och prisutdelning lite efter

14-tiden. En del var mer lyckosamma

(eller duktiga) än andra

och kunde ta med sig ett pris hem

efter dagens strapatser.

Enda smolket i vår glädjebägare

var att tyvärr blev årets tävling

inte fulltecknad. Vi fick vissa indikationer

på att en del rädes den

tuffa banan, medan andra tyckte

att det blev långt att köra. Nästa

år försöker vi med en centralt pla-

cerad bana inom vår region och ser

om det ger fler anmälningar. Vi

ser gärna att vi får i stort sett fulltecknat

för att ha ett rejält underlag

för att fortsätta med tävlingen

åren framöver.

Ett stort tack till er alla som deltog

i år. Vi hoppas att vi ses nästa

år igen!

Vi vill också passa på att återigen

tacka våra sponsorer Telenor,

Nordea Finans, PMR Telecenter

och Trygg Hansa.

Vi avslutar med ett litet

bildgalleri > >

Text: Charlotte Håkansson

Foto: Charlotte Håkansson,

Bengt Nordlindh

20 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


Vinnare i tävlingen på

Ljunghusens GK 14/9 2007;

1:a pris Klass A: Anders Bergh

1:a pris Klass B: Laila Andersson

2:a pris Klass A: Malin Danielsson

2:a pris Klass B: Ulf Nordström

3:e pris Klass A: Sven-Åke Nilsson

3:e pris Klass B: Mats Lundqvist

Närmast hål Dam: Ingen vinnare

Närmast hål Herr: Peter Svensson

Längsta drive Dam: Malin Danielsson

Längsta drive Herr: Mats Persson

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 21


UTBILDNING & KONFERENS

Utbildningar & Konferenser

Eget På Väg ubildningar (SÅ)

8 eller 9 dagar + 2 provdagar

(provdag i kursiv stil)

8-12 okt + 15-18 okt

+ 19 okt + 22 okt Malmö

11-14 okt + 25-28 okt

+ 17 okt + 31 okt * Växjö

22-26 okt + 29 okt - 1 nov

+ 5 nov + 6 nov * Halmstad

22-25 nov + 6-9 dec

+ 28 nov + 12 dec * Växjö

3-7 dec + 10-13 dec

+ 14 dec + 17 dec Malmö

*) Kurserna i Växjö genomförs på åtta dagar

(tors-sön) i två omgångar + prov hos Vägverket

efter varje omgång.

Övriga utbildningar/konferenser

Datum Ämne, ort Arr. Mer info

23/10 Ledarskap 1-dag, Båstad ÅF Sid 11

24/10 Ledarskap 7 dgr, Skåne ÅF Sid 11

Anmälan till utbildningar och konferenser:

SÅ = Sveriges Åkeriföretag, telefon 08-753 54 00

eller

ÅF = Åkeriföreningen Syd telefon 040-664 25 30.

Vårt kursutbud hittar du även på

www.akeriforeningen.org

Utbildningar

via UVS AB

Medlemmar i Åkeriföreningen får tillgång till

en mängd olika typer av utbildningar, såväl

vardag, kvällar som helger. Det tecknade

avtalet ger dig mycket förmånliga priser (se

prislistor på sid 39-40).

Kurser erbjuds på olika orter runtom i främst

Skåne och Blekinge initialt och då vid UVS

olika filialer i Kristianstad, Malmö och Ängelholm.

Företagsförlagda kurser arrangeras

efter behov.

För att underlätta för er när det gäller inplanering

och val av kurser så har vi tagit fram

ett kursschema och en kursanmälan som kan

fyllas i och skickas in via Internet. Du når både

kursschema och kursanmälan genom Åkeriföreningens

webbsida www.akeriforeningen.

org (Regionala utbildningar).

Genom det utbildningssamarbete som UVS

och Åkeriföreningen tecknat får du som

medlem möjlighet att snabbt komma igång

med behövliga utbildningsinsatser. Vi har lagt

speciell vikt på nedanstående punkter:

• Att kunna erbjuda ett brett utbildningsprogram

med värdefulla aktuella kurser.

• Att vid behov kunna hålla företagsförlagda

kurser samt ett stort antal ”öppna

kurser” vid våra egna utbildningsanläggningar.

• Att kunna erbjuda flexibilitet både geografiskt

och tidsmässigt, d.v.s. utbildning

på olika orter samt kurser både dagtid,

kvällstid och helger.

• Att utöver traditionell lärarledd utbildning

kunna erbjuda och utveckla nya webbaserade

kurser inom olika områden.

Inom UVS har vi ”öronmärkt” vissa personer

som kommer att vara behjälpliga och ge

service åt Åkeriföreningens medlemsföretag.

Kontakta i första hand Ann-Christine

Månsson, tel.nr. 040-41 41 60 för information,

frågeställningar, bokningar etc. Kontakta oss

gärna på telefon eller på e­post: akerisyd@

uvsab.se

OBS! Kursschema och kursanmälan når du

genom Åkeriföreningens webbsida www.

akeriforeningen.org (Regionala utbildningar)

22 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


UTBILDNING & KONFERENS

Kursprislista för medlemmar

i Åkeriföreningen Syd. 200705

Exklusive moms. Medlemsföretag har 25 % rabatt.

Kursnamn Längd Ordinarie

pris

vardag

Medlems

pris

vardag

Övrig info

Säkerhet på väg 1 dag 1.460:- 1.095:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

Miljöutbildning 4 tim 1.050:- 790:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

Hjälp på väg 1 dag 1.865:- 1.400:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

ADR-grundkurs 3 dgr 3.835:- 3.075:- Inkl. kurslitteratur, prov, kursintyg

ADR-grund+klass 1 4 dgr 5.135:- 3.850:- Inkl. kurslitteratur, prov, kursintyg

ADR-grund+klass 1+ tank 6 dgr 7.135:- 5.350:- Inkl. kurslitteratur, prov, kursintyg

ADR-tank (påbyggnad) 2 dgr 3.365:- 2.525:- Inkl. kurslitteratur, prov, kursintyg

ADR-grundkurs-repetition 1,5 dgr 2.775:- 2.080:- Inkl. kurslitteratur, prov, kursintyg

ADR-grund +klass 1

repetition

2 dgr 3.525:- 2.645:- Inkl. kurslitteratur, prov, kursintyg

ADR-övrig personal 2 dgr - - Offert

Heta Arbeten 7 tim 1.460:- 1.095:- Inkl., kursintyg

Lastsäkring 1 dag 1.835:- 1.375:- Inkl., kursintyg

Truckförare (A)

Truckförare (B)

Truckförare (C)

Fordonsmonterad kran

grundutbildning

Fordonsmonterad kran

teori.

Fordonsmonterad kran.

Kompetensprov.

2 dgr

5 dgr

2 dgr

3.610:-

5.610:-

2.965:-

2.710:-

4.210:-

2.225:-

ISO-cert utbildning-BT Svenska.

.

5 dgr 9.365:- 7.025:- Praktik i grp om 4-6 delt/grupp,

skilda utbildningstillf enl. ök.

1 dag 1460:- 1.095:- Teori (uppfräschning) inför kompprov

Krav på efterfölj teori+prakt prov.

1 dag 6.600:- 4.950:- Kompetensprov över 18 tonmeter-

Kräver inhyrd kran på min.

26tonmeter

Hjullastare godshantering 2-3 dgr - - Offert

Körkortet en värdehandling 4 tim 935:- 700:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

Kör-och vilotider 4 tim 935:- 700:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

Digitala färdskrivaren 4 tim 1.130:- 850:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

Kör-och vilotider + digitala

färdskrivaren

6 tim 1.265:- 950:- Inkl. kurslitteratur, kursintyg

Tilläggsdebitering: 1) Vardag efter kl.18.00 = 15% påslag 2) Lörd el. sönd = 30% påslag

Fika / lunch: Priserna inkluderar vid utbildning i UVS lokaler fika+lunch vid hel dag - endast fika halv dag

Kurskalender / kursanmälan: En för medlemmarna speciell kurskalender finns på Åkeriföreningen och UVS

webbsidor. Kursanmälan kan ske elektroniskt via Internet.

Kontakta i första hand Ann-Christine Månsson på UVS för information, bokningar etc. 040-41 41 60

Övrigt: Priserna i prislistan gäller när UVS håller med kurslokal. Kurserna fordrar ett visst minsta deltagarantal

för att kunna startas. Vid minst 10 deltagare kan kursen hållas på åkeriet eller i anslutning till åkeriet d.v.s. UVS

lärare kommer ut till företaget. OBS samma kurspris gäller i bägge fallen, inga extra reskostnader tillkommer.

Vid utbildning hos / eller i anslutning till åkeriet reduceras priset med 100:- per deltagare/dag (hel dag) samt

40:- per deltagare (halv dag).

UVS AB

Strömgatan 13 Organisationsnr: 55 66 91-2530 Tel: 040-41 41 60 E-post: utbildning@uvsab.se

212 25 Malmö Bankgiro: 59 66-19 18 Fax: 040-53 48 90 Internet: www.uvsab.se

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 23


Vi för en ständig dialog med

svensk transportnäring

UVS är ett ledande utbildningsföretag som alltid har legat steget före i både tanke och handling. UVS står för

Undervisningsservice, eftersom det är just kunskap och medvetenhet som levereras.

Sparsam körning

för de sparsamma,

på internet!

Att få lika mycket gjort utan gasen i botten är något vi alla

tjänar på. I samarbete med Trygg-Hansa och Statoil har vi ut-

vecklat ett utbildningspaket som hjälper dig ta ett första steg

mot en sparsammare körning. Utbildningen bygger bland an-

nat på film och animationer och genomförs helt på Internet.

Ett mervärde för dig samtidigt som du sparar pengar.

Gå in på våra samarbetspartners hemsidor för

mer information och anmälan.

Det kommer du att tjäna på!

www.trygghansa.se/spark

www.statoil.se/spark

UVS AB Strömgatan 13, SE-212 25 Malmö

Tel: 040-41 41 60

www.uvsab.se


Skånska vägar

får 16 nya fartkameror

Tisdagen den 18 september började

Vägverket montera ytterligare 16 trafiksäkerhetskameror

i Skåne. Det är

sex särskilt olycksdrabbade vägsträckor

som får kameror.

På följande sträckor sätts kameror

upp:

• Riksväg 17 Landskrona-Marieholm

• Riksväg 17 Snogeröd-Fogdarp

• Riksväg 24 Finja-Örkelljunga

• Länsväg 117 Vankiva-Emmaljunga

• Riksväg 21 Hyllstofta-Klippan

• Riksväg 19 Brösarp-Degeberga

Efter detta kommer det att finnas 87

trafiksäkerhetskameror i Skåne.

Trafiksäkerhetskamerorna i Skåne

har i genomsnitt sänkt hastigheten

med fyra kilometer i timmen. Den

största sänkningen är på riksväg 23

vid Gamla Bo söder om Höör där medelhastigheten

bland alla fordon har

sänkts med 8 kilometer i timmen

-På alla de platser vi har kameror

har medelhastigheten sänkts och vi

hoppas att det blir på de sex nya sträckorna,

säger Marie Fröjdh projektledare

för ATK-kamerorna på Vägverket

Region Skåne i en kommentar.

Inte heller på någon av sträckorna

med en trafiksäkerhetskamera har det

inträffat någon dödsolycka.

E22 Tollarp-Nöbbelöv

blir 2 plus 1 väg

E22 mellan Tollarp och Nöbbelöv

byggs om till 2 plus 1 väg. Arbetet med

att ordna tillfartsvägar har pågått ett

par veckor och torsdagen den 20 september

påbörjade Vägverket beläggningsarbetet.

Notiser tagna från Sveriges Åkeriföretags webbsida om inte annat anges.

Notiser

Ny skyltning för bettransporter

Förra året protesterade många som bor utmed de mindre samhällena

mellan Sjöbo och Gårdstånga när stora, tunga bettransporter gick

längs väg 104 till sockerbruket i Örtofta.

Inför årets betkampanj har Vägverket och Danisco Sugar AB kommit

överens om att på helgerna styrs bettransporterna över till väg

11 och 16 fram till trafikplats Gastelyckan i Lund. Den rekommenderade

omfartsvägen kan bli upp till 10 km längre för en del transportörer

beroende på varifrån betorna kommer.

Vägverket har nu satt upp skyltar vid Sjöbo och Gårdstånga för att

leda bettransporterna rätt.

Årets betkampanj har precis inletts och pågår till nyår.

Statoil öppnar AdBlue-station i Helsingborg

I oktober 2006 trädde nya avgaskrav för tunga fordon i kraft. Kraven

innebär bland annat att avgasernas kväveoxidhalt ska sänkas med

minst 30 procent. Detta kan uppnås genom att rena avgaserna med

AdBlue-en blandning av 32,5 procent syntetisk urin, urea, i vatten.

Genom att låta AdBlue passera tillsammans med avgaserna i katalysatorn

omvandlas kväveoxiden till ofarlig kvävgas och vatten.

-Tillsats av AdBlue kan reducera utsläppen av kväveoxid med upp

till 99 procent, säger Bjarne Lindberg, ansvarig för produktkvalitet

på Statoil i en kommentar. Det har stor betydelse för miljön.

Statoil vill öka tillgängligheten för AdBlue har nu öppnat en station

i Helsingborg på Bunkagårdsgatan vid den befintliga truckdieselanläggningen.

Sedan tidigare finns också en station i Trelleborg.

AdBlue säljs även i 10-litersdunkar på ett 50-tal Statoilstationer.

Procordia väljer tåg istället för lastbil för Coopfrakter

Coop och Procordia Food har beslutat att frakta en stor del av varorna

mellan företagen på järnväg istället för med lastbil. Beslutet

minskar belastningen på vägarna med 12 000 mil och koldioxidutsläppen

med 125 ton per år.

Samtliga transporter från Procordia Foods lager i Helsingborg till

Coops två lager i Bro och Umeå sker nu med godståg istället för med

lastbil Avtalet trädde i kraft i början av juni och på ett år handlar det

om närmare 350 järnvägsvagnar från Procordia Food som kommer

att lossas vid Coops terminaler.

Det är Green Cargo som utför järnvägstransporterna för Procordia

Food från Helsingborg till Bro och Umeå. Tidigare använde Procordia

Food Kuehne & Nagel/OnRoad för transporterna till Bro och

DSV Road för transporterna till Umeå. Då fraktades varorna med

lastbil.

Notiserna är nedkortade och kan läsas i sin helhet på www.akeriforeningen.org

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 25


Transportledet

förvärvar Örebroåkeri

Transportledet Sverige, med

huvudkontor i Hässleholm,

förvärvar det Örebro-baserade

åkeriföretaget Axel G. Johanssons

Åkeri av Ing-Britt Pettersson och

hennes barn, Thomas Pettersson

och Anneli Ljunggren. Förvärvet

innebär att Transportledet ökar

sin årsomsättning med cirka 38

miljoner kronor.

Transportledet Sverige befäster

genom förvärvet sin ställning

som Sveriges största privata

DHL-transportör. Transportledetkoncernen,

som år 2006 omsatte

cirka 290 miljoner kronor, har sedan

tidigare 285 medarbetare och

170 lastbilar. Platskontor finns i

Hässleholm, Helsingborg, Malmö,

Göteborg, Stockholm, Örebro och

Eskilstuna.

-Jag är mycket nöjd med förvärvet

av Axel G. Johanssons Åkeri,

säger Transportledets vd och ägare

Roy Svensson. De hittillsvarande

ägarna representerar en härlig

familj med mycket entreprenörsanda.

Engagemanget bland medarbetarna

i Axel G. Johanssons

Åkeri är stort, vilket är en styrka

framöver.

Mikael Wiltander har

slutat som vd i Netlogistic

Mikael Wiltander har beslutat sig

för att lämna befattningen som vd

i Netlogistic i Åhus, med hänvisning

till sin dagliga pendlingssituation

mellan bostaden i Höganäs

och Åhus. Mikael Wiltander

tillträdde som vd i mars i år.

Lars Andersson, hälftenägare i

Netlogistic, har utsetts till ny vd i

bolaget.

Notiser tagna från Sveriges Åkeriföretags webbsida om inte annat anges.

Notiser

Skånskt dragbilsåkeri

öppnar kontor i Göteborg

Det Skåne-baserade dragbilsåkeriet

Nordanå Transport öppnar nu

platskontor i Göteborg och anställer

Carina Hermansson som platsansvarig.

Carina var tidigare vd

i dåvarande Åsa Transport, Åsha

Åkeri och Åsa Hallands Transport.

-Vi öppnar kontor i Göteborg eftersom

vi har utökat våra uppdrag

för Ewals Cargo och Norfolkline

som båda har kontor i Göteborg,

säger Martin Stjernström, vd och

ägare i Nordanå Transport.

Nordanå Transport, med säte i

Nordanå norr om Malmö, har under

det senaste året ökat sin verksamhet

rejält, från 20 till 32 egna

dragbilar. Åkeriet sysselsätter

dessutom ytterligare 10-11 dragbilar

som ägs av inhyrda åkerier.

Antalet medarbetare i Nordanå

Transport uppgår totalt till cirka

50 personer.

Kristensson tar bort

lastbilar från Combitrans

J.A. Kristensson Åkeri, med huvudkontor

i Ängelholm och filialer

i Tyskland och Tjeckien, avvecklar

nu sin trafik för Combitrans, som

omfattar 35-40 lastbilar i utrikestrafik.

Avvecklingen sker på J.A.

Kristenssons initiativ.

-Avvecklingen, som sker i samförstånd,

har genomförts i två

etapper, säger Anders Kristensson,

ägare till J.A. Kristensson

Åkeri. Orsaken till beslutet är att

transportuppdragen för Combitrans

inte har utvecklats som vi

har tänkt oss. Marknaden formligen

skriker efter ledig transportkapacitet

så vi kommer att flytta

över lastbilarna med tillhörande

personal till internationella transportuppdrag

för en del andra speditörer.

Frigoscandia

förvärvar Stenkilssons

Posten Norge-ägda Frigoscandia

Distribution förvärvar verksamheten

i anrika Stenkilssons Åkeri

AB av Anders Stenkilsson. Övertagandet

omfattar samtliga 31 fordon

och 81 medarbetare.

Stenkilssons Åkeri AB är Frigoscandias

största transportör i

Sverige och har en årsomsättning

på cirka 100 miljoner kronor. Bolaget

har huvudkontor i Simrishamn

och bedriver verksamhet i

Helsingborg, Nyköping, Jönköping,

Stockholm och Staffanstorp.

Åkeriverksamheten kommer

att drivas i ett nytt dotterbolag

inom Frigoscandiakoncernen

- Frigoscandia Åkeri AB. Samtliga

30 fordon och 81 medarbetare

från Stenkilssons Åkeri AB

överförs till det nybildade bolaget.

Nuvarande vd:n i Stenkilssons

Åkeri AB, Per-Gunnar Persson,

kommer att fortsätta driva och utveckla

verksamheten som vd för

Frigoscandia Åkeri AB.

Lehnkering

flyttar till Ekdahls

Under våren 2008 kommer Lehnkering

Logistics AB att flytta

sitt kontor från Hemsögatan till

Ekdahls logistikanläggning på

Kosterögatan i Malmö. Det nya

kontoret får en yta på 750 kvadratmeter.

-Vi flyttar till de nya kontorslokalerna

eftersom vi vuxit ur våra

befintliga lokaler, säger Anders

Brötmark, vd i Lehnkering Logistics

AB. Dessutom har vi ett

mångårigt samarbete med Ekdahls

Åkeri när det gäller terminalhantering,

inrikesfrakter och

trailerdragningar. Det är en klar

fördel att ha kontoret i omedelbar

närhet av den terminal som vi använder

oss av.

26 ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org


Den nya generationen

är här!

Malmö: Volvo Truck Center, tel 040-680 24 00

Eslöv: Volvo Truck Center, tel 0413-774 80

Trelleborg: Volvo Truck Center, tel 0410-529 80

Helsingborg: Volvo Truck Center, tel 042-29 99 00

Kristianstad: Kristianstads Automobil Lastvagnar AB,

tel 044-28 13 00

R-serien vann det åtråvärda

priset Truck of the year.

HELSINGBORG: Scania-Bilar Syd AB Tel: 042-25 80 00 MALMÖ: Scania-Bilar Syd AB Tel: 040-38 20 00

KRISTIANSTAD: Börjessons Lastbilar AB Tel: 044-20 69 60 TOMELILLA: Michelsens Lastbilar AB Tel: 0417-281 00

ÖSTRA LJUNGBY: Börjessons Lastbilar AB Tel: 0435-77 93 00 LUND: Scania-Bilar Syd AB Tel: 046-38 60 30

Tomelilla: Österlens Lastvagns AB, tel 0417-281 50

Hässleholm: Göinge Bil Lastvagnar AB, tel 0451-426 00

Osby: Göinge Bil Lastvagnar AB, tel 0479-163 20

Markaryd: Göinge Bil Lastvagnar AB, tel 0433-120 50

Ängelholm: Skånebil Lastvagnar AB, tel 0431-898 00

Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd • www.akeriforeningen.org ÅKERISYDNYTT • NR 3 • 2007 27


POSTTIDNING B

ÅkeriSydnytt - Åkeriföreningen Syd

Box 4088

203 11 MALMÖ

Jonas Falck

Trygg-Hansa

80 års samarbete

sätter sina spår

Hör av dig till oss på 077-11 11 720 så berättar

vi om våra exklusiva förmåner för SÅ-medlemmar

och vad det innebär att vara rätt försäkrad!

hallå

More magazines by this user
Similar magazines