MEDICINSK INVALIDITET -sjukdomar 2013 - Svensk Försäkring

svenskforsakring.se

MEDICINSK INVALIDITET -sjukdomar 2013 - Svensk Försäkring

MEDICINSK INVALIDITET – SjuKDoMAR

4.1.2.3 Sociala aktiviteter 25

4.1.2.4 Besvär 26

4.2 Beskrivning av psykiska störningar 26

4.2.1 Organiska störningar 26

4.2.1.1 Demenser 26

4.2.1.2 Konfusioner 27

4.2.2 Drogrelaterade syndrom 27

4.2.3 Schizofreni och vanföreställningssyndrom 28

4.2.3.1 Schizofreni 28

4.2.3.2 Vanföreställningssyndrom 29

4.2.4 Affektiva syndrom 29

4.2.5 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 30

4.2.6 Ätstörningar 30

4.2.6.1 Anorexia nervosa 30

4.2.6.2 Bulimia nervosa 31

4.2.7 Personlighetsstörningar 31

4.2.8 Impulsstörningar 32

5 Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar 33

5.1 Neurologiska sjukdomar 33

5.1.1 Epilepsi 33

5.1.1.1 Anfall utan medvetandeförlust 34

5.1.1.2 Anfall med medvetandeförlust 34

5.1.2 Inlärnings- och uppmärksamhetsstörning

(ADD, ADHD, DAMP) 34

5.1.3 Infantil autism, autismliknande störning 35

5.1.4 Aspergers syndrom 35

5.1.5 Tourettes syndrom 36

5.1.6 Huvudvärk 36

5.1.6.1 Migrän 36

5.1.6.2 Horton, spänningshuvudvärk 36

5.1.7 Mental retardation 36

5.1.7.1 Lätt till måttlig mental retardation 37

Sid

6

More magazines by this user
Similar magazines