aktuell - MiROi

miroi.se

aktuell - MiROi

Det här är den andra artikeln i artikelserien om självkänsla och självförtroende.

Självkänsla

och självförtroende

Självkänsla och självförtroende är inte samma sak,

som nämndes i den förra artikeln.

Självkänsla är själva grunden av vår psykologiska

existens och utvecklas, uppåt eller neråt,

hela livet. Det är känslan av att duga som man

är. Att bli accepterad bara för att man finns.

Självförtroende är vad vi kan. Det vi är bra på,

experter eller mästare, eller det vi är dåliga på. Alltså

finns det alltid en prestation i samman hanget.

Faran är att man blandar samman dessa två så att det

måste finnas en prestation i att finnas till (självkänslan).

Man behöver inte prestera något för att få finnas

till. Ditt varande här heligt och en födslorätt.

Självkänsla och självförtroende är av helt olika natur.

Det går inte ens att jämföra och kan inte ta varandras

platser. Men det finns samband mellan dem och det är

väl därför man ofta blandar ihop de båda.

Om man har en bra självkänsla är självförtroendet

nästan aldrig något problem. Men har man en dålig

självkänsla, kan man aldrig få till det där med självförtroende.

Det blir som hastigt uppflammande eldar, som

snabbt brinner ut. Det finns inte något genuint, grundläggande

egenvärde.

Om någon med en väl utvecklad självkänsla, det kan

vara en vuxen eller ett barn, sätter igång och tränar

t ex fotboll, för att det är roligt och för att man plötsligt

bestämmer sig för att bli bäst. Sedan inser man

efter hand att det var mycket mer komplicerat än man

trodde från början. När man sedan slutar känner man

ändå realistiskt att man är lika mycket värd som innan.

Det finns ett värde som inte har med prestationen att

göra. Man kan slå sig på något annat helt enkelt.

Den person som har en lågt utvecklad själv känsla

kommer att känna en stark känsla av misslyckande,

med stor dramatik: ”Jag är värdelös och duger inte till

någonting.”

Det är stor skillnad från insikten av att man inte

klarar av något, till känslan av att man är dum, miss-

lyckad och hopplös.

Självkänsla bygger man upp av två saker. Dels av att

personer i ens omgivning ser och accepterar en som

man är. Inte för det man gör. Dels av att man själv

känner sig värdefull för andra människor. Ens närvaro i

livet spelar roll för andra.

En klok person som jobbade med missbrukare har

berättat att den starkaste inverkan på en missbrukares

beteende är när man visar att han är viktig för andra.

Det kunde räcka med att man hade en lillebror eller

någon annan som såg upp till en och där man plötsligt

insåg att man var viktig som människa.

Vi behöver alla bli sedda och bekräftade för dem vi

är. När vi är det så är självförtroende något man får i

present efter hand man lär sig att bemästra och klara av

saker. n

Foto: Okänd upphovsman

Organisation

i förändring

Det är många saker en ny VD för en verksamhet

skulle kunna börja tala om. Men jag väljer att tala

om förändring.

En påtaglig förändring är att Jan Aspvik klivit

upp och blivit koncern-VD och att jag tagit

över posten som VD för MiROi i-learning.

När en organisation får en ny ledning

brukar det hända saker. Inte alltid för att en ny ledare

sätter igång en massa förändringar, utan därför att de

flesta i organisationen börjar förändras. Om gamla inarbetade

rutiner börjar ändras – aldrig så lite – förändras

också de medarbetare som kommunicerar. Sedan rullar

det på. Man måste vara mycket skicklig om man ska

undvika att förändra en organisation. Mycket skicklig

och ganska okänslig för strukturer.

Man har forskat kring detta fenomen på symfoniorkestrar.

En dirigent repeterar in ett stycke så att

orkestern spelar exakt samma nyanser varje gång (som

inför en skivinspelning). Men så byter man dirigent,

och trots att alla har samma noter och spelar samma

stycke på samma sätt som tidigare, låter det fullkomligt

annorlunda. Så fort man byter tillbaka till den gamle

dirigenten igen, så blir det som det lät innan, med några

få ändrade nyanser. Man vet inte vad det beror på då

det inte finns några tydliga ändringar – annat än personligheten.

Men att det har med personkemi att göra är

helt klart.

MiROi har varit inne i en ganska häftig expansion

de senaste åren. Vi har lyckats med konststycket att ta

oss an nya utmaningar och dessutom leverera det som

krävts av oss. Mycket tack vare personer som löst de

problem som hela tiden uppstår när man växer (växtvärk

är ju ett mycket gammalt och välkänt problem).

Jag har själv varit mycket aktiv under dessa år i just

den här förändringen och vet att ingenting sker plötsligt.

Den största förändringen sker inte i ledningen, den

sker ute i vår verksamhet.

Vi finns nu på ett 90-tal orter. Vi får nya upp drag hela

tiden. Att bara smälla upp kontor från ingen ting, utbilda

4 5

MiROi har varit inne i en ganska

häftig expansion de senaste åren.

Vi har lyckats med konststycket att ta

oss an nya utmaningar och dessutom

leverera det som krävts av oss.


medarbetare från ingenstans och sedan välkomna 60

nya deltagare på måndag morgon, färdiga att leverera,

är ju inget man ens önskar sina fiender. Men det har

varit vår verklighet under rätt lång tid nu.

För att lyckas med detta så måste mängder av beslut

tas på den plats där aktiviteten ska verka. Därför har vi

plattat till organisationen. Inte för att det är nytt tänk,

utan för att det var nödvändigt. Med det följer alltid en

massa merarbete för några, förvirring och frustration

hos andra, men det får vi leva med en tid tills vi gjort

färdigt. Om man ska städa skafferiet och avbryter mitt

i, så ser det ju värre ut än innan man började: så det

gäller att fortsätta. Nu ska vi trimma in organisationen.

Så, vi får alla ha lite tålamod med det nya. Vi fortsätter

att vässa vår kompetens, för det kommer inte att

sluta här. Vi har en mycket spännande tid framför oss.

Thomas Sjölund

VD

More magazines by this user
Similar magazines