Hoftrac® 11 / 12 serie - Weidemann GmbH

weidemann

Hoftrac® 11 / 12 serie - Weidemann GmbH

Weidemann GmbH

Mühlhäuser Weg 45–49

34519 Diemelsee-Flechtdorf

Tyskland

Tel. +49(0)5633 609-0

Fax +49(0)5633 609-666

info@weidemann.de

www.weidemann.de

WM11.13.1/03/2013 SE

Weidemann är ett dotterbolag till Wacker Neuson SE, München.

1140

1160

1260

1280

1140

1160

1260

1280

Multifunktionella Hoftrac ®

.

Kraftfulla medhjälpare för alla slags användningsområden.


Inomgårdsspecialisten.

För att underlätta det tunga arbetet på gården togs de första Hoftrac ®

fram för mer än 40 år sedan. Nu kan du utföra dessa arbetsuppgifter

ännu effektivare, flexiblare, snabbare och säkrare. Weidemann ställer

upp för dig, som alltid.

2_3


Individualiteten firar triumfer –

din personligt utformade Hoftrac ®

.

De nya grundmodellerna utgör en bas, och du anpassar sedan maskinens utrustning efter dina

behov. Med våra förmånliga instegsmodeller får du möjlighet att fritt konfigurera din maskin.

Välj det som du behöver i ditt arbete bland alla tillval. På så sätt kan du vara säker på att din

maskin fullt ut uppfyller dina individuella krav. Och det bästa med det nya Hoftrac ® -konceptet:

Med våra 11- och 12-serier betalar du bara för det du verkligen behöver.

Kompakt konstruktion, låg tyngdpunkt, snäv vändradie och kraftfull prestanda – dessa

egenskaper kännetecknar Hoftrac ® -produktserierna och gör maskinerna framgångsrika inom

jordbruket, vid hästuppfödning, för privata företag och i offentlig verksamhet.

Maskiner för säkert och pålitligt arbete även i trånga utrymmen:

- Låga genomfartshöjder och -breder kan passeras utan problem.

- Vridstyva lastarmar för precist arbete och häpnadsväckande lyfthöjder.

- Stora skjuvkrafter.

- Stort urval av redskap.

- Rätt däck för varje tillfälle.

- Enkelt att byta redskap.

4_5


Din Hoftrac ®

är verkligen Din maskin:

Individuellt utrustad.

Tillverkad efter Dina behov. Alltid i form.

Precis som du ville ha din maskin. Du kombinerar motor,

förarplats och däck till din önskemaskin. Många intelligenta

tillbehör gör den dessutom till den redskapsbärare du vill ha.

En Weidemann kan faktiskt mer.

1140

Din nya arbetsplats: Lågt insteg, ergonomisk

förarplats med komfortsäte som kan anpassas

efter din vikt och kroppsstorlek. Kvalitet helt

enkelt.

Stabil och säker körning. Tack vare den låga

tyngdpunkten har din Weidemann alltid kontakt

med marken – och går rakt även i ojämn terräng.

Fast förankring gör dig säker.

1160 1240 CX 35 LP

1260 1280

Högklassig. Enorma lyfthöjder trots kompakt och låg

konstruktion. Den böjda lastarmen tål extrema belastningar

och är vridningsstyv. Dess form är till hjälp

för precision under arbete. Fri sikt över redskap och

arbetsområde.

Power-kinematik för korta arbetscykler. En hydraulcylinder

med stor dimension utvecklar enorma

brytkrafter vid tippning. Transportgodset tas därmed

upp snabbt. Denna kraft snabbar även på lossningen.

På så sätt vinner du tid.

Redskapsbyte utan att kliva ur. Den hydrauliska

låsningen (tillval) underlättar arbetet och gör din

Weidemann extra mångsidig och flexibel. Maskinen

riggas om för nya uppgifter på några sekunder.

1140

1160

1260

1280

6_7


Bästa praxis för konstruktörer:

Tänk igenom noga och bygg stabilt.

Dubbel styrka istället för halvmesyrer. Det är endast med två lyftcylindrar

som det går att uppnå maximal balans och stabilitet för lastarmen. Det

ger förbättrad säkerhet och är skonsammare mot komponenterna.

Weidemann-faktorer:

- Enastående manövrerbarhet tack vare maximal midjestyrningsvinkel

på 55°.

- ROPS / FOPS-godkänt förarskyddstak som standard

med sidoskydd, eller det fällbara förarskyddstaket

Easy Protection System (EPS) som tillval.

- Styrning med multifunktionsspak eller styrspak.

- Bra komponenttillgänglighet tack vare tippbar

förarplats och motorhuv.

1 2 3

1 Öka produktiviteten.

Motorhuven och stolen fälls gemensamt. Det

som kan sparas in på manuella arbetsmoment

i det dagliga arbetet ger ökad produktivitet.

2 Intelligent Weidemann midjestyrning.

Alla fyra hjul har alltid markkontakt, och maskinen

rör sig med maximal drivning. Dessutom blir

maskinen därmed mycket lätt att manövrera.

3 Robust och känslig styrning.

Med styrspaken har du hela maskinen i din

hand. Robust och finkänslig styrning för alla

rörelser och hela kinematiken.

Maximal säkerhet av högsta klass. Förarskyddstaket och det

nya sidoskyddet för föraren motsvarar det aktuella europeiska

maskindirektivet (2006/42/EG).

8_9


Helt enkelt övertygande:

Märkeskvalitet i varje detalj.

En idé som vi alltid hållit fast vid.

Din Weidemann är en specialist. Den kommer från Tyskland, från en av de

modernaste fabrikerna i Europa. Nu är den mer än någonsin vad den alltid

har varit: en multitalang som är stor inom jordbruket. Praktisk, robust och

med lång livslängd. En hjälpreda som du kan lita på i alla väder. Det ligger

i produktpersonligheten. Och i dess kvalitet.

Weidemann-faktorer:

- Enkel och säker manövrering med multifunktionsspak.

- Låg framvagn för fri sikt till redskapet.

- Effektiv och ekonomisk.

- Kompakt konstruktion.

Säker transport. Lyftkraften, midjestyrningen

och den exakta styrningen

samverkar optimalt. Maximal drivning

och riktningsstabilitet garanteras alltid

även i ojämn terräng.

Low position (LP) för high performance.

Förarens lågt placerade sittposition möjliggör

en lägre maskinhöjd. Andra fördelar:

marknära tyngdpunkt, bekvämt insteg,

bättre kontakt med arbetsområdet och

en känsla av säkerhet vid körning.

Böjd lastarm. Teknisk finess och

ingenjörskonst, som ger stabilitet,

vardagsduglighet och lång livslängd till

maskinen. Det är Weidemann-kvalitet,

som bekräftas på nytt varje dag.

10_11


Den ene säger till den andre:

12-serien är fantastisk!

Optimal komfort. Kör bara fram till redskapet, från sätet kan du sedan lyfta

upp det och hydrauliskt låsa eller frigöra det medan du hela tiden har det

under uppsikt. Detta underlättar arbetet avsevärt.

Hoftrac ® talar för sig själva.

Och ofta gör även begeistrade kunder det.

Ett traditionsmärke som Weidemann lever på sitt goda rykte. Därför

måste varje maskin demonstrera denna prestanda i praktiken. Men

vi är inte nöjda förrän Weidemann-kunderna är nöjda med allt runtomkring:

med maskinen, servicen, driftsekonomin ... och med oss.

För det är inte bara vår bästa reklam, utan även vår framtid. Och

därmed är det dessutom den bästa garantin för alla partners, som

ger oss sitt förtroende.

UNDERHÅLL.

SERVICE.

BIBEHÅLLET

VÄRDE.

” Den som bestämmer sig för en

Weidemann, kan även dra nytta

av maskinens höga tillgänglighet.”

R. Nagel, Tyskland

Pensionsstall för hästar

och åkerbruk

Med bara några få handgrepp förbereds

det fällbara förarskyddstaket

Easy Protection System (eps)

för en låg genomfartshöjd.

12_13


Tränad under verkliga förutsättningar.

Bäst på marknaden.

Endast det som klarar kraven i praktiskt arbete har ett tekniskt värde.

Vardagen inom jordbruket är ofta hård och oförutsägbar. Därför måste varje

maskin ha reserver för att vara beredda på den berömda ” undantagssituationen”.

Detta gäller för kapaciteten liksom för ovanliga insatstyper och för den

totala arbetssäkerheten. Din Hoftrac ® är alltid beredd på att uträtta mer än

den behöver. Det gör den stark och unik. Det gör den till en Weidemann.

Höjning av tipplasten. Med de bak- och

ballastvikter som finns som tillval ökar du

maskinens tipplast och stabilitet avsevärt.

Batterifrånkopplare för ökad säkerhet.

Som skydd för elsystemet, som stöldskydd

samt för att uppfylla kraven för försäkringsskydd.

Förbättrad stabilitet.

Tack vare vattenfyllning av däcken

(tillval) fram och bak kan maskinens

stabilitet ökas – så att man kan utnyttja

dess potential till 100 procent.

Stor lyftkraft som standard.

De två väldimensionerade

lyftcylindrarna ger maskinerna en

kraft som är större än genomsnittet.

Fällbar förarplats. Enkel åtkomst till motor,

hydraulsystem och elsystem. Service och

underhåll är enkelt att utföra.

Med multifunktionsspak resp.

styrspak har du hela maskinen i din hand.

Stabil och finkänslig styrning för alla höj- och

sänkrörelser och för att tippa redskapet

framåt och bakåt med bara en enda spak.

Alternativt kan styrspaken i 12-serien kompletteras

med fler funktioner.

Ergonomiskt optimerad arbetsplats.

En förarhytt där du genast känner igen dig

och kan göra dig hemmastadd. Fjädrat

komfortsäte med säkerhetsbälte, god sikt

runtom och fri sikt till arbetsredskapet

underlättar arbetet.

14_15


Hoftrac ®

i det dagliga arbetet: Mer

övertygande än så här kan kapacitet inte vara.

Den praktiska sidan är alltid

den bästa. Maskiner som varje

dag bevisar vilken kapacitet de

har: handlingskraft, mångsidighet

och förmågan att komma direkt

till saken. Med högsta effektivitet

och bästa resultat på kortast

möjliga tid.

16_17


Ingen Hoftrac ®

är den andra lik.

Bara sätt samman din maskin ...

Det är inte ett stort antal modeller som ger den bästa problemlösningen, utan en

individuellt anpassad maskinell utrustning för det aktuella användningsområdet.

Våra fyra nya basmodeller, 1140, 1160, 1260 och 1280, ersätter de många olika

typer som funnits hittills. Dessa är prisvärda instegsmodeller. Dessutom finns det

även en LP-Hoftrac med särskilt låg maskinhöjd.

Välj sedan enkelt bland våra behovsanpassade tillval och sätt ihop din Hoftrac ®

på det sätt som motsvarar dina prestandakrav och dina verksamhetsbehov.

Och det bästa med det nya Hoftrac ® -konceptet: Du betalar enbart för konfigurationen

av dina individuella maskin, alltså bara för det som du verkligen behöver.

På de efterföljande sidorna hittar du standardutrustning och tillval, samt tekniska

data för våra serier 11 och 12.

1140

1160

1240 CX35 LP

1260

1280

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

DRIFT

Ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Ingen garanti för korrekta uppgifter. Avgörande är uttryckligen ingånget avtal.

1140 1160 1240

CX LP

1260 1280

Hydraulisk drivning via hydraulmotor – – – –

Hydrostatisk drivning via hydraulmotor –

Hydrostatisk drivning via kardanaxel – –

Fördelarväxellåda och kardanaxel – –

Weidemann-axel K75 – – – –

Weidemann-axel K80 – –

Weidemann-axel K90 – –

Weidemann-axel T80 – – –

Weidemann-axel T94 – –

Differentialspärr 100 % el-hydraulisk tillkopplingsbar på fram- och bakaxel

STANDARDDÄCK (se även sidan 25/27)

– –

Däck 7.00 - 12 AS ET40 med vändbara fälgar –

Däck 27 x 8.50 - 15 EM ET30 med vändbara fälgar –

Däck 10.0/75 - 15 AS ET10 – – –

Däck 10.0/75 - 15 AS ET80 med vändbara fälgar – – – –

HYDRAULIK

Multifunktionsspak – – – –

Joystick

Hydraulanslutning fram DN10

Smörjbar midjestyrning

FÖRARPLATS

Förarskyddstak med sidoskydd ROPS- och FOPS-godkänt

Easy Protection System (eps) ROPS- och FOPS-testat –

Förarhytt med värme, ventilation och vindrutetorkare; ROPS- och FOPS-testade – – – –

3 arbetsstrålkastare vid förarplatsen – – –

4 arbetsstrålkastare vid förarplatsen – –

Förarplatsen kan tippas åt sidan – –

Motorhuv med säte som kan tippas åt sidan – – – –

Komfortsäte med säkerhetsbälte helt fjädrad

Bränslemätare

Drifttidsräknare

Belysningssystem för vägtrafik

TüV-utlåtande för vägtrafik

ÖVRIGT

Batterifrånkopplare

Ballastvikt – – – –

Bakviktsplatta inkl. bogserkoppling – –

Ballastvikt (under motorrummet) –

Stänkskärmar fram

Stänkskärmar bak – –

Mekaniskt snabbväxlingssystem för redskap –

Hydrauliskt snabbväxlingssystem för redskap

Hög lyfthöjd –

Serie

Tillval

– Ej möjligt

18_19


TEKNISKA DATA

MOTORDATA

1140

Standard

1140

Exempel på

utrustning

1160

Standard

1160

Exempel på

utrustning 1

Tillverkare Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

Motortyp 403 D-11 403 D-11 403 D-11 403 D-15 403 D-15 403 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15

Cylinderantal 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Max effekt kW / hk 18,5 / 25 18,5 / 25 18,5 / 25 23,4 / 32 23,4 / 32 24,4 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33

Vid varv/min 2.800 2.800 2.800 2.600 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Cylindervolym cm 3 1.131 1.131 1.131 1.496 1.496 1.496 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508

Kylning Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten

ELSYSTEM

Driftsspänning V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Batteri Ah 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Generator A 40 40 40 65 65 65 65 65 65 65 65

VIKT

Tjänstevikt (standard) kg 1.630 1.630 1.910 2.060 2.150 1.840 2.080 2.170 2.290 2.380 2.550

Max lyftkraft daN 1.981 1.981 2.170 2.170 2.170 2.500 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473

Tipplast i skopa (enligt ISO 8313)

Lastararm

horisontell / rak maskin kg

Lastararm

horisontell / svängd maskin kg

Tipplast i pallgaffel

(enligt ISO 8313)

Lastararm

horisontell / rak maskin kg

Lastararm

horisontell / svängd maskin kg

FORDONSDATA

Alla tekniska uppgifter i den här broschyren baseras på seriemodeller som testats under mellaneuropeiska driftsvillkor och beskriver standardfunktionerna. Utrustning, funktionssätt och tillbehör varierar beroende på modell

och tillval samt på landsspecifika riktlinjer i försäljningslandet. Bilderna kan visa produkter som inte har nämnts eller produkter som inte serietillverkas. Beskrivningar, bilder, viktuppgifter och tekniska data är inte bindande

och motsvarar teknisk standard vid tiden för tryckning. Vi vidareutvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar avseende konstruktion, utrustning, utseende och teknik utan föregående

meddelande därom. Kontakta oss om ni behöver särskilda funktioner som endast kan erhållas tillsammans med tillvalskomponenter och/eller särskilda ramvillkor! Vi svarar gärna på era frågor och ger er information om och

under vilka förutsättningar för produkt och omgivningsvillkor som specialfunktionerna är tillgängliga. Om ni har funderingar angående lastkapacitet eller verkningssätt hos våra produkter på grund av särskilda omständigheter

rekommenderar vi provarbeten under säkrade ramvillkor. Denna broschyr har tagits fram med största noggrannhet, men avvikelser från bilder eller mått, räknefel, tryckfel eller ofullständigheter kan ändå inte uteslutas. Vi kan

därför inte garantera att informationen i broschyren är korrekt eller fullständig. Vi garanterar att våra produkter fungerar felfritt inom ramen för våra allmänna affärsvillkor. Vårt ansvar är begränsat till vad som anges i våra

allmänna affärsvillkor.

1160

Exempel på

utrustning 2

Vikter som tillval:

1240

CX35 LP

* Ballastvikt

** Bakviktsplatta

*** Ballastvikt (under motorrum) + bakviktsplatta

1260

Standard

FSD = förarskyddstak

eps = Easy Protection System (förarskyddstak fällbart)

1260

Exempel på

utrustning 1

1260

Exempel på

utrustning 2

1280

Standard

1280

Exempel på

utrustning

664 688 / 846* 905 994 1.144 / 1.285** 1.118 1.018 1.057 / 1.357*** 1.118 / 1.389*** 1.174 / 1.445*** 1.278 / 1.549***

490 509 / 621* 660 727 882 / 994** 926 766 827 / 1.032*** 861 / 1.078*** 958 / 1.175*** 1.044 / 1.261***

532 556 / 679* 718 792 934 / 1.048** 850 831 871 / 1.122*** 919 / 1.136*** 965 / 1.182*** 1.080 / 1.297***

391 407 / 497* 521 576 721 / 808** 704 622 675 / 857*** 714 / 892*** 786 / 964*** 874 / 1.052***

Förarplats (tillval) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps,

Förarhytt)

Axel (tillval) K 75 (K 90) K 75 (K 90) K 80 (T 80, T 94) T 80 T 94 K 80 K 80 (K 90, T 80, T 94) T 80 T 94 T 94 T 94

Körhastighet (tillval) km/h 0 – 12 0 – 13 0 – 13 (20, 30) 0 – 20 0 – 20 (30) 0 – 13 0 – 13 (20, 30) 0 – 20 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Växellägen (tillbehör) 1 1 1 (2) 2 2 1 1 (2) 2 2 2 2

Bränslevolym l 21 21 20 20 20 21 40 40 40 43 43

Hydraulolja l 18 18 20 20 20 12 27 27 27 27 27

HYDRAULSYSTEM

Körhydraulik

Arbetstryck bar 215 305 305 305 450 305 305 330 330 330 450

Arbetshydraulik

Flöde l/min 30,8 30,8 30,8 30,8 36,4 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

Arbetstryck bar 205 205 225 225 225 185 185 185 185 185 185

DRIFT

Driftsätt Hydraulisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Drivning Hydraulmotor Hydraulmotor Hydraulmotor Kardanaxel Kardanaxel Hydraulmotor Hydraulmotor Kardanaxel Kardanaxel Kardanaxel Kardanaxel

KARAKTERISTISKA BULLERVÄRDEN

Genomsnittlig ljudeffektnivå EvA dB (A) 99,7 99,7 98,8 98,4 98,4 100,1 100,1 100,1 100,1 99,7 99,7

Garanterad ljudeffektnivå EvA dB (A) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Nominell ljudtrycksnivå LpA dB (A) 85 85 85 84 84 84 85 85 85 82 82

Förarhytt


VIBRATIONER

LASTTYP

Kompakt hjullastare

(tjänstevikt < 4.500 kg)

Hjullastare

(tjänstevikt > 4.500 kg)

Karossvibrationer:

Typiskt

driftsvillkor

Load & carry (last- och

transportarbeten)

Load & carry (last- och

transportarbeten)

Användning i produktion

(hårda driftsförhållanden)

- Varje maskin är försedd med ett förarsäte som uppfyller

kraven i EN ISO 7096:2000.

- Vid normal användning av lastaren varierar karossvibrationerna

mellan under 0,5 m/s 2 och upp till ett kortvarigt

maximivärde.

- Vid beräkning av vibrationsvärdet enligt

ISO/TR 25398:2006 bör de värden som anges

i tabellen användas. Härvid bör man ta hänsyn

till de faktiska användningsvillkoren.

- Teleskoplastare klassificeras precis som hjullastare

efter tjänstevikt.

Medelvärde Standardavvikelse (s)

1,4*a w,eqx 1,4*a w,eqy a w,eqz 1,4*s x 1,4*s y s z

[m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²]

0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13

0,84 0,81 0,52 0,23 0,20 0,14

1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47

Transportkörning 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17

V-drift 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14

Hand-arm-vibrationer:

- Hand-arm-vibrationerna uppgår till

maximalt 2,5 m/s 2

22_23


MÅTT mm

J K L M

Alla värden med en vanlig lättmaterialskopa Värden inom ( ) gäller utförande med hög lyfthöjd

Z

O

Y

X

N

C

D E

B

A

1140 1160

A Totallängd mm 3.706 3.983 (4.182)

B Totallängd utan skopa mm 2.733 3.005 (3.206)

C Axelmitt till skopans vridpunkt mm 496 508 (707)

D Hjulbas mm 1.345 1.468

E Baköverhäng mm 779 917

F Höjd med förarskyddstak fast mm 2.124 2.237

Höjd med förarskyddstak fällbart mm 2.227 2.341

Höjd med förarskyddstak fällbart, nedfällt mm 1.937 1.928

H Sitthöjd mm 1.142 1.273

J Total arbetshöjd mm 3.415 3.423 (3.634)

K Max höjd på skopans vridpunkt mm 2.734 2.740 (2.948)

L Överlasthöjd mm 2.405 2.421 (2.629)

M Transporthöjd mm 1.807 1.799 (1.998)

N Räckvidd vid M mm 550 498 (433)

O Schaktdjup mm 113 97 (124)

P Totalbredd mm 850 1.044

Q Spårbredd mm 660 780

S Markfrigång mm 190 255

T Vändradie med skopa mm 2.140 2.592 (2.706)

U Radie vid ytterkanten mm 1.570 2.138

V Innerradie mm 600 1.017

W Midjestyrningsvinkel ° 55 50

X Tillbakarullningsvinkel vid max lyfthöjd ° 50 50 (47)

Y Max. tippvinkel ° 39 40

Z Tillbakarullningsvinkel på mark ° 48 49

H

F

Q

P

S

T

U

BREDD / MED VÄNDA FÄLGAR mm

* Standarddäck

V

1140

7.00 - 12 AS ET65 800 / 1.060

7.00 - 12 AS ET40 850* / 1.010*

26 x 12 - 12 AS ET0 1.070

27 x 8.50 - 15 EM ET30 920 / 1.040

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1.000

Dubbelmontage 7.00 - 12 AS 1.390

W

BREDD / MED VÄNDA FÄLGAR mm

AXEL K80 / T80

1140

1160

1160

10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 1.044*

7.00 - 12 AS ET40 920 / 1.096

26 x 12 - 12 AS ET0 1.138

31 x 15.50 - 15 AS ET-50 1.270

Dubbelmontage 7.00 - 12 AS 1.440

27 x 8.50 - 15 EM ET30 958 / 1.094

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1.076

26 x 12 - 12 RP ET0 1.138

AXEL T94

10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 1.044 / 1.380

31 x 15.50 - 15 AS ET0 1.310

Dubbelmontage 10.0 / 75 - 15.3 AS 1.650

27 x 8.50 - 15 EM ET80 998 / 1.334

27 x 10.50 - 15 EM ET60 1.086

10.0 x 16.5 EM ET0 1.128 / 1.304

10.0 / 75 - 15.3 RP ET40 1.124


MÅTT

J K L M

O

Y

X

Z

N

C

1240

CX35 LP

D E

B

A

1260

Standard

H

F

1260

Exempel på

utrustning 1 och 2

1280

Standard

Q

P

1280

Exempel på

utrustning

A Totallängd mm 4.103 (4.302) 4.127 (4.351) 4.127 (4.351) 4.248 4.248 (4.471)

B Totallängd utan skopa mm 3.115 (3.325) 3.151 (3.374) 3.151 (3.374) 3.270 3.270 (3.495)

C Axelmitt till skopans vridpunkt mm 621 (780) 531 (757) 531 (757) 531 531 (757)

D Hjulbas mm 1.544 (1.565) 1.503 1.503 1.623 1.623

E Baköverhäng mm 889 1.000 1.000 1.000 1.000

F Höjd med förarskyddstak fast mm 1.900 2.156 2.229 2.184 -

Höjd med förarskyddstak fällbart mm - 2.260 2.333 2.298 -

Höjd med förarskyddstak fällbart, nedfällt mm - 1.846 1.919 1.780 -

Höjd med förarhytt mm - - - - 2.208

H Sitthöjd mm 961 1.190 1.265 1.259 1.259

J Total arbetshöjd mm 3.188 (3.607) 3.473 (3.677) 3.545 (3.749) 3.545 3.545 (3.749)

K Max höjd på skopans vridpunkt mm 2.434 (2.922) 2.788 (3.042) 2.860 (3.114) 2.860 2.860 (3.114)

L Överlasthöjd mm 2.135 (2.603) 2.469 (2.723) 2.541 (2.795) 2.541 2.541 (2.795)

M Transporthöjd mm 1.525 (1.972) 1.812 (2.141) 1.884 (2.213) 1.884 1.884 (2.213)

N Räckvidd vid M mm 490 (533) 499 (547) 447 (495) 447 447 (495)

O Schaktdjup mm 55 (150) 153 (205) 81 (133) 81 81 (133)

P Totalbredd mm 970 970 1.044 1.044 1.044

Q Spårbredd mm 752 752 780 780 780

S Markfrigång mm 200 199 250 250 250

T Vändradie med skopa mm 2.773 2.648 (2.776) 2.712 (2.840) 2.918 2.918 (3.037)

U Radie vid ytterkanten mm 2.311 2.203 2.197 2.541 2.541

V Innerradie mm 1.270 1.083 1.046 1.423 1.423

W Midjestyrningsvinkel ° 47 50 50 45 45

X Tillbakarullningsvinkel vid max lyfthöjd ° 45 (46) 47 (52) 47 (52) 47 47 (52)

Y Max. tippvinkel ° 42 (40) 43 (36) 43 (36) 43 43 (36)

Z Tillbakarullningsvinkel på mark ° 50 (49) 47 (48) 47 (48) 47 47 (48)

Alla värden med en vanlig lättmaterialskopa Värden inom ( ) gäller utförande med hög lyfthöjd

S

W

T

BREDD/MED VÄNDA FÄLGAR mm

V

U

1240 CX LP 1260

Standard

1260

1280

1260

Exempel på

utrustning 1

1260

Exempel på

utrustning 2

7.00 - 12 AS ET40 900 / 1.060 900 / 1.060 920 / 1.100 – –

26 x 12 - 12 AS ET0 – 1.120 1.140 – –

10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 – 1.040 1.044* – –

1280

Standard och

utrustningsexempel

10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 – – – 1.044* / 1.380* 1.044* / 1.380*

10.0 / 75 - 15.3 AS ET40 – – – 1.120 / 1.300 1.120 / 1.300

10.0 / 75 - 15.3 AS ET-5 – – – 1.210 1.210

31 x 15.50 - 15 AS ET0 – – – 1.340 1.340

31 x 15.50 - 15 AS ET-37 – – – 1.400 1.400

31 x 15.50 - 15 AS ET-50 – – 1.270 – –

27 x 8.50 - 15 EM ET30 970* / 1.090* 970* / 1.090* 958 / 1.094 – –

27 x 8.50 - 15 EM ET80 – – – 1.000 / 1.340 1.000 / 1.340

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1.050 1.050 1.076 – –

27 x 10.50 - 15 EM ET60 – – – 1.090 / 1.350 1.090 / 1.350

Dubbelmontage 7.00 - 12 AS 1.260 1.260 1.320 – –

* Standarddäck


När det gäller kvalitet är det bara en enda

sak som räknas hos oss i slutänden:

Att kunden ska vara helt nöjd.

För Weidemann är kvalitet inget tomt ord, utan något som användarna

upplever dagligen i sitt arbete. En äkta Weidemann levereras från

en av världens modernaste fabriker för hjul- och teleskoplastare. Den

invigdes 2007 och garanterar en genomgående hög kvalitet hos våra

produkter. Detta ger säkerhet, komfort och låga driftskostnader. Man

kan alltid räkna med en Weidemann.

Kvalitet skapar mervärde.

Ytterligare ett viktigt kännetecken på Weidemanns höga kvalitetskrav

är pulverlackeringen. Jämfört med vanlig våtlackering förlänger den

livslängden avsevärt, är effektiv och skonar samtidigt miljön.

1 2

1 Pulverlackering av hög kvalitet.

2 – 3 Noggrann kvalitetskontroll

av varje maskin.

3

KVALITET ÄR BRA, SLUTKONTROLLER

ÄR BÄTTRE.

Varje Weidemann som lämnar vår fabrik

genomgår noggranna slutkontroller. Detta

garanterar att våra kunder redan från start får

maskiner med lång livslängd och hög tillförlitlighet,

som är användarvänliga och enkla att

reparera, och som har låga driftskostnader.

Om det står Weidemann utanpå, finns det

också Weidemann-kvalitet inuti. Garanterat.

28_29


DEL FÖR DEL SKAPAS ETT ÄKTA

WEIDEMANN-ORIGINAL I DEN TOPP-

MODERNA FABRIKEN I KORBACH.

En genomtänkt produktion och noggrann lagerhantering

gör att alla delar finns på på rätt

plats i rätt tid. De färdiga Hoftrac ® , hjullastarna

och teleskoplastarna får lämna fabriken först

efter godkända slutkontroller.

PLATSER DÄR WACKER NEUSON-

KONCERNEN HAR TILLVERKNING

1 Milwaukee, USA

2 Norton Shores, USA

3 Korbach, Tyskland

4 Pfullendorf, Tyskland

5 Reichertshofen, Tyskland

6 Linz, Österrike

7 Kragujevac, Serbien

8 Manila, Filippinerna

1

2

3

4

5

6

7

8

INNOVATION KVALITET

KARAKTÄR

KUND

Värdehjulet: För oss står

kunden i centrum.

Vi övertygar våra kunder med värderingarna hos ett medelstort

och börsnoterat familjeföretag. Med styrkan och kompetensen

hos en organisation som verkar globalt. Med medarbetare som

fyller vårt motto med liv och idéer varje dag.

Framför allt tror vi på kvalitet, innovationer, prestanda och

karaktär. Och på att hjälpa våra kunder att nå framgång.

Det är det allra viktigaste för oss.

PRESTANDA

30_31

More magazines by this user
Similar magazines