ChefsträNareN i DsV:s spoNsorklubb: “Jag säger vad jag tycker ...

dsv.com

ChefsträNareN i DsV:s spoNsorklubb: “Jag säger vad jag tycker ...

STAR gör ”best practise”

till gemensam standard

4 moves

Ett banbrytande samarbete inom DSV mellan IT och företagsdelen, STAR

(Shipment Tracking And Reporting), skapar gemensamma standarder i

länderna inom DSV-road. Målet är att rusta verksamheten för ytterligare

tillväxt och vara i framkant för att möta kundernas krav.

Det räcker inte att bara leverera varan och inkassera betalning.

I varje fall inte om man vill vara ett av världens ledande transportföretag.

Idag är det precis lika avgörande att DSV klarar

av att dokumentera, inför kunden, att godset rent faktiskt når

fram på utsatt tid. Det är också helt avgörande att DSV själv

har tillgång till information som berättar var det behövs ytterligare

fokus, och var saker och ting fungerar som det ska.

”Vi är inte rädda för att mäta och dokumentera vår kvalitet.

Idag är det dock inte möjligt, eftersom det inom organisationen

finns olika procedurer rörande skanning, avhämtning och

leverans av godset”, säger vice verkställande direktör Jonas

Hansen, DSV A/S.

Övervakningsdrivet

STAR har utvecklats med målsättningen att standardisera arbetsförloppet

kring nationella och internationella vägtransporter

så att organisationen är rustad för att övervaka affärerna och

dokumentera kvaliteten. Tre lokaliteter i DSV-roads nätverk

har agerat pilotprojekt vid utvecklingen av STAR, som preliminärt

har mynnat ut i en 164-sidig handbok som beskriver

gemensamma riktlinjer rörande arbetsförloppet.

De tre lokaliteterna är Purfleet, Göteborg och Horsens och projekten

drivs av Ulrik Rasmussen (Storbritannien), Lotta Fosser

(Sverige) och Michael Dal (Danmark).

”Med STAR vill vi sända ut signalen att våra aktiviteter är

övervakningsdrivna. När vi får offertmaterialet från kunden

så framgår det t.ex. att vi ska leverera till Österrike inom två

dagar. Det kan vi lätt göra, men vi kan inte dokumentera det

inför kunden. Detta skapar en osäkerhet och massor av förlorad

arbetstid, att vi också ska lägga extra arbete på det som

fungerar, i stället för att koncentrera oss på att lösa problem”,

säger divisionschef Michael Dal, som tillsammans med sin

övriga organisation – och i likhet med övriga projektledare -

har lagt hundratals timmar på att utveckla STAR, utöver de

vanliga arbetsuppgifterna.

”Det har varit otroligt spännande att medverka till – för det har

en helt avgörande betydelse för verksamhetens framtid – att vi

är steget före våra konkurrenter med att leverera dokumentation

för våra tjänster – både internt och externt”, tillägger han.

Nödvändigt för tillväxten

Under hela 2007 har 11 länder bidragit till utvecklingen av

de gemensamma standarderna, som ska implementeras i alla

road-länderna under det kommande året, och som ska vara

med att skapa tillväxt och fokus på kvalitet inom organisationen.

I stället för att systemet är utvecklat av externa konsulter så

har STAR tillkommit av ett intensivt samarbete mellan DSV:s

egna IT-avdelning och affärsenheterna i 11 länder inom Roaddivisionen

samt företagets IT-leverantör, Accenture. Gabriel

Andersson från IT-gruppen håller i trådarna:

”Inledningsvis såg vi mestadels fördelarna för kunderna, men

gemensamma standarder är i hög grad också ett internt behov.

Det ger oss möjlighet att mäta flera olika parametrar och se

hur bra företaget egentligen går. Vi har riktat tillbaka blicken

på hastighetsmätaren”, säger Gabriel Andersson och tillägger:

”Bättre överblick över transportkedjan – från hämtning till

leverans – är helt avgörande för företagets möjlighet till

tillväxt”.

Jätte-engagemang i projektteam

Medan lokaliteterna i Horsens, Göteborg och Purfleet har varit

projektplattformar för alla nya åtgärder så har projektteam från

11 länder bistått med förslag till ”best practise”, som därefter

har utvärderats inom hela gruppen. Avslutningsvis skickades

den 164 sidor tjocka STAR-handboken ut till projektteamet

som återkom med inte mindre än 500 rättelser och tillägg, som

behandlades till 2:a upplagan av handboken. Denna gången

blev det ”bara” 250 rättelser.

”Det har varit ett helt otroligt engagemang kring utarbetandet

av handboken. Det är ett jättearbete att beskriva detaljerade

arbetsprocesser, som ska vara samma i Slovakien som i Sverige”,

säger Michael Dal.

More magazines by this user
Similar magazines