ChefsträNareN i DsV:s spoNsorklubb: “Jag säger vad jag tycker ...

dsv.com

ChefsträNareN i DsV:s spoNsorklubb: “Jag säger vad jag tycker ...

DSV-direktörer förärade

med Tietgens-medalj

DSV:s grundare, Leif Tullberg och verkställande direktör Kurt K. Larsen har vid ICC Danmarks årsmöte förärats med Tietgen

Fondens medalj i guld. Medaljen delades ut till ”medborgare som genom initiativ och företagsamhet har gjort sig speciellt förtjänta

i vårt land”. Medaljen har sedan Tietgen Fonden bildades 1929 endast delats ut 19 gånger. Den första som fick Tietgen-medaljen

var Kung Christian X 1932. Teckning: Roald Als

6 moves

More magazines by this user
Similar magazines