28.04.2013 Views

Pressmeddelande för nedladdning (PDF-format) - KUKA Roboter

Pressmeddelande för nedladdning (PDF-format) - KUKA Roboter

Pressmeddelande för nedladdning (PDF-format) - KUKA Roboter

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Presse-Information Press release Communiqué de presse

- 1 -

Prisbelönt Excellence

“Manufacturing Excellence Award 2008”

– Även när det gäller att vinna sätter

KUKA nya standarder

Augsburg/Berlin, November 2008 – under de senaste åren har

“Manufacturing Excellence Award” (MX Award) blivit en av de viktigaste

utmärkelserna inom tillverkande industri i Tyskland. KUKA Roboter GmbH,

en av världens ledande leverantörer av industriella robotar tog hem

storvinsten vid årets prisutdelning: KUKA Roboter är det första företaget i

historen som vinner två av de prestigefyllda utmärkelserna. KUKA vann

både den generella utmärkelsen Manufacturing Excellence Award och

priset för bästa “Product Innovation“.

Prisutdelningen för det ärofyllda “Manufacturing Excellence Award” tog

plats i Berlin där en oberoende panel av domare hade gått igenom fakta

från de olika områdena media, vetenskap och industri. KUKA Roboter

GmbH, vann inte bara kategorin ”Product Innovation” utan också det

övergripande priset ” Manufacturing Excellence Award” i denna tävling som

är organiserad av “Financial Times Deutschland” och ”the Technical

University of Berlin”. Detta är första gången i MX Awards historia som ett

företag har vunnit priser i två kategorier samma år.

Tyskland framgångsrikt för produktion

Målet för MX Award är att främja utbyte av erfarenheter mellan företrädare

för världens vetenskapliga och industriella metoder och på så sätt stärka

Tyskland som etableringsort. KUKA Roboter bevisar att innovation och

produktion är mycket framgångsrikt i Tyskland och tjänar som exempel för

andra att följa efter.

KUKA Nordic AB

Sara Tobiasson

Marknadsansvarig

A Odhners Gata 15

S-421 30 Västra Frölunda

Sweden

Phone + 46 (0)31 726 62 00

Fax +46 (0)31 726 62 01

sara.tobiasson@kuka.se

www.kuka.se

KUKA Roboter GmbH

Corporate Communications

Jürgen Schulze-Ferebee

Head of Corporate Communications

Global Sales Center

Hery-Park 3000

86368 Gersthofen, GERMANY

Telefon +49 821 4533-3473

Fax +49 821 797-413473

Mobil: +49 172 8175391

JuergenSchulze@kuka-roboter.de

presse@kuka.com

www.kuka.com


Bäst på kundorientering och produktinnovation

I konkurrens med andra företag, satte den Augsburg-baserade tillverkaren

nya standarder vad gäller kundorientering och produktinnovation och i

dessa kategorier är automations experten oöverträffad. Under en rundtur i

fabriken kunde också inspektions kommittén se att kriterierna i områdena

ordning, renlighet, visualisering och standardisering var mer än väl

uppfyllda. KUKA kombinerar kundernas praktiska krav med state-of-the-art

teknologi. Världsomspännande nära samarbete med akademiska institut

och forskningsinstitut garanterar att KUKA och dess kunder upprätthåller en

fördel över konkurrensen vad gäller processteknik.

Tvår första-priser vittnar om att vad som är standard på KUKA utgör ”best

practice” för många andra. KUKA fastställer därmed normer för andra att

leva upp till.

KUKA´s kvalitet i förarstolen

KUKA har under 35 år satt sin prägel på världen av robotteknik, bl a med

viktiga forskningsprojekt, teknisk utveckling och framgångsrika designs på

sina produkter. Resultatet för innovationsledarna har varit en rik skörd av

utmärkelser under de senaste åren. Att vinna MX Award är en särskild

bekräftelse av företagets effektivitet vad gäller företaget i helhet. Företagets

mål är att erbjuda sina kunder ett mervärde i service, kvalitet och prestanda

i varje produkt. Än en gång har strävan mot detta mål resulterat i ytterligare

en prestigefylld hyllning för KUKA, en som med eftertryck fastställer att

KUKA sätter standarder.

Om KUKA Nordic AB

KUKA förser marknaden med flexibla, robotbaserade system för automation inom bil-, flyg- solenergi-

och tillverkningsindustrin och har sin kärnkompetens inom utveckling, tillverkning och försäljning av

industrirobotar, styrsystem, mjukvara och linjära enheter. KUKA NORDIC AB i Göteborg är ett svenskt

dotterbolag till KUKA Systems GmbH och KUKA Roboter GmbH som bägge ligger i Augsburg,

Tyskland. Tillsammans har bolagen mer än 5 500 anställda världen över. 2007 uppgick KUKA Systems

omsättning till 900 miljoner euro, KUKA Roboters omsättning var 413 miljoner euro.

- 2 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!