28.04.2013 Views

PDF-format - KUKA Roboter

PDF-format - KUKA Roboter

PDF-format - KUKA Roboter

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Presse-Information Press release Communiqué de presse

- 1 -

Vårvindar hos KUKA Nordic

Medvind för det Göteborgsbaserade robotföretaget

Efter 2009’s tuffa tag på automationsmarknaden har det lossnat ordentligt

för KUKA Nordic som med sitt breda produktsortiment når det mesta av

den Nordiska robotautomationsmarknaden.

April 2010. ”Man kan säga att det lyfter inom de flesta branscher och

applikationer”, säger KUKA’s försäljningschef Jacob Vierö, ”men det är

framför allt i livsmedelssektorn och inom tung palletering som de största

positiva förändringarna har varit under Q1, 2010”.

Palletering och orderplockning är områden där KUKA robotar har använts

sedan många år tillbaka och robotarnas rykte om sig att vara av hög tysk

kvalité har gett utdelning via många nya större projekt som nu realiseras av

KUKA’s systempartner över hela Norden. En i Sverige klart påverkande

faktor är att de tyskproducerade robotarna säljs i den allt svagare Euron.

”Från ca 11,50 kronor till under 9,70 på ungefär ett år kan lugnt sägas ha

påverkat den mycket märkbara förändringen av KUKA’s konkurrenskraft

vad gäller pris, även om det faktiskt är kvalitet, tillförlitlighet och bredd i

produktsortimentet som verkligen är vårt varumärke” säger Jacob Vierö.

KUKA’s satsning på stora och snabba palleteringsrobotar har visat sig vara

en dörröppnare till tyngre industrier och industri med mycket höga

processflöden. Även inom livsmedelsektorn ser KUKA en förändring ifrån

en ”vanlig” hanteringsvikt på mellan 100 kg och 180 kg till de större

robotarnas 300 kg och 470 kg – t.o.m. 700 kg’s hanteringsvikt är högaktuell

inom vissa områden i livsmedelsbranschen.

KUKA Nordic AB

Marknadsansvarig

Sara Tobiasson

A Odhners Gata 15

S-421 30 Västra Frölunda

Sweden

Phone + 46 (0)31 726 62 66

Fax +46 (0)31 726 62 01

sara.tobiasson@kuka.se

news@kuka.se

www.kuka.se

KUKA Roboter GmbH

Corporate Communications

Global Sales Center

Hery-Park 3000

86368 Gersthofen, GERMANY

Telefon +49 821 4599 3795

Fax +49 821 4533 2129

press@kuka-robotics.com

www.kuka.com


”Även om man kan säga att robotar med 6 axlar egentligen är KUKA’s

specialitet med historik från komplicerad bilbyggnation, så är det just nu de

4- och 5-axlade palleteringsrobotarna som ökar snabbast i Norden”

KUKA Nordic’s siffror för Order Intake ligger efter Q1 i dignitet med

rekordåret 2008.

Om KUKA NORDIC AB

KUKA förser marknaden med flexibla, robotbaserade system för automation inom bil-, flyg- solenergi-

och tillverkningsindustrin och har sin kärnkompetens inom utveckling, tillverkning och försäljning av

industrirobotar, styrsystem, mjukvara och linjära enheter. KUKA NORDIC AB i Göteborg är ett svenskt

dotterbolag till KUKA Roboter GmbH som ligger i Augsburg, Tyskland. Företaget har 25 dotterbolag

världen över och ca 2 000 anställda. 2009 uppgick KUKA Roboters omsättning till 330 miljoner euro.

- 2 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!