28.04.2013 Views

PDF-format - KUKA Robotics

PDF-format - KUKA Robotics

PDF-format - KUKA Robotics

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Presse-Information Press release Communiqué de presse

- 1 -

KUKA Nordic AB stödjer

Ystad-Haparanda,

en del av Mustaschkampen.

KUKA deltar aktivt i kampanjen Ystad-Haparanda,

en del av Mustaschkampen.

KUKA deltar i samarbete med företaget Kontanten i Ystad-Haparanda, en

del av Mustaschkampen och finns på plats på utvalda orter utefter rutten

Haparanda-Ystad.

Även i år uppmärksammas prostatacancerfrågan med hjälp av Robert

Aschberg och Gert Fylking. Denna gång utmanas de av ett ungt radarpar:

Musse Hasselvall och Andreas Halldén. På utsatt tid ska de två paren lifta

genom Sverige, från Haparanda till Ystad, och samla in pengar till forskning

om prostatacancer – KUKA Nordic hjälper till.

Målet är självklart att hjälpa kampanjen i sin kamp mot cancer säger

försäljningschef Jacob Vierø. Samarbetet med Kontanten innebär att det

finns uttagsautomater på utvalda orter längs vägen från Haparanda till

Ystad. Varje uttag av pengar från en uttagsautomat från Kontanten

genererar ett bidrag till Cancerfonden och Mustaschkampen. En av KUKA’s

snabbaste robotar kommer under kampanjen att göra så många uttag som

möjligt för att därmed öka bidragen till kampen mot prostatacancer. Utöver

att ställa upp med produkter och personal donerar KUKA även 50.000 kr till

Cancerfonden och dess arbete. Det finns även en annan och mycket direkt

koppling mellan KUKA och behandling av cancer fortsätter Jacob Vierø, då

våra robotar är så pass avancerade och säkra i sin användning att de kan

användas i direkt samband med människor. Vanligtvis jobbar robotar

bakom stängsel av säkerhetsskäl, men KUKA har utvecklat en teknologi

KUKA Nordic AB

Marknadsansvarig

Sara Tobiasson

A Odhners Gata 15

S-421 30 Västra Frölunda

Sweden

Phone + 46 (0)31 726 62 66

Fax +46 (0)31 726 62 01

sara.tobiasson@kuka.se

news@kuka.se

www.kuka.se

KUKA Roboter GmbH

Corporate Communications

Global Sales Center

Hery-Park 3000

86368 Gersthofen, GERMANY

Telefon +49 821 4533 3795

Fax +49 821 4533 2129

press@kuka-robotics.com

www.kuka.com


som tillåter att roboten inte bara kan samarbeta med människan men även

lyfta och placera patienter. Redan idag använder företag som Accuray och

Siemens KUKA’s produkter för den här typen av behandling där patienter

lyfts och placeras av robotar medan en samarbetande robot hanterar

behandlingsinstrumentet.

Medicinska behandlingar assisterade av en robot är en mycket avancerad

högteknologisk lösning från KUKA och visar vart framtiden inom detta

område är på väg. I denna kampanj jobbar vi alla för att framtidens

forskning, behandling och robotteknik fortsätter hand i hand.

Följ kampen på TV8! Med start den 1 maj och final den 29 maj kan man

följa de två lagens kamp – vilka vinner, ung eller gammal? Programmet

"Ystad Haparanda - En del av Mustaschkampen" sänds på söndagar kl

19.00 i TV8.

Välkommen till våra inspelningsplatser!

- 2 -

• 8 maj kl 13.00 Målgången av Vasaloppet (Björnramsgatan)

• 15 maj kl 13.00 Stora torget i Karlstad

• 22 maj kl 13.00 Rådhustorget Jönköping

• 29 maj kl 13.00 Stora torget i Ystad

Om kampanjen

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform, men tyvärr ligger forskningen efter. Cancerfonden

driver Mustaschkampen under maj månad varje år. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten

om sjukdomen och samla in pengar till fortsatt forskning. Insamlade pengar används till informations-

och kunskapsspridning, forskning inom prostatacancer och till grundforskning av betydelse för

prostatacancer.

Om KUKA NORDIC AB

KUKA förser marknaden med flexibla, robotbaserade system för automation inom bil-, flyg- solenergi-

och tillverkningsindustrin och har sin kärnkompetens inom utveckling, tillverkning och försäljning av

industrirobotar, styrsystem, mjukvara och linjära enheter. KUKA NORDIC AB i Göteborg är ett svenskt

dotterbolag till KUKA Roboter GmbH som ligger i Augsburg, Tyskland. Företaget har 25 dotterbolag

världen över och ca 2 000 anställda. 2009 uppgick KUKA Roboters omsättning till 330 miljoner euro.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!